XLIX sesja Rady Powiatu Kościerskiego

20 czerwiec 2018 r. (od godz. 10:00)
Kościerzyna, sala nr 1 Starostwa Powiatowego w Kościerzynie

Podczas najbliższej sesji Rada Powiatu Kościerskiego podejmie uchwałę m.in. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2017 rok.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Powiatu Nr XLVIII z dnia 23.05.2018r.
4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kościerskiego za 2017r.,
b) wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu
Kościerskiego za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kościerskiego za 2017r.,
f) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Kościerskiego,
b) zmiany budżetu powiatu na 2018 rok,
c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kościerskiego,
d) udzielenia pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu,
e) określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach
roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej,
f) powołania Komisji Statutowej,
g) wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowej,
h) przyjęcia apelu Rady Powiatu Kościerskiego dotyczącego poprawy stanu nawierzchni dróg wojewódzkich, przebiegających przez Powiat Kościerski.
8. Interpelacje radnych.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Zakończenie sesji

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Koscierski.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.
« marzec 2019 »
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd