XLII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego

29 listopad 2017 r. (od godz. 14:30)
Kościerzyna, sala nr 1 Starostwa Powiatowego

Podczas sesji Rada Powiatu Kościerskiego głosować będzie m.in. w sprawie odwołania jednego z członków Zarządu Powiatu Kościerskiego.

XLII Sesja Rady Powiatu Kościerskiego, odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 r. o godz. 14.30 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Powiatu Nr XLI z dnia 18.10.2017 r.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów - Pani Barbara Piepióra, Naczelnik Wydziału Edukacji.
5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu powiatu na 2017 rok,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kościerskiego,
c) zmiany Uchwały Nr XXXV/21/2017 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia
22 marca 2017 r., w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki
finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
d) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Kościerzynie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
e) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Kościerzynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 Specjalną wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Kościerzynie,
f) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kościerzynie
w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Kościerzynie, o której mowa w art. 18 ust. 1pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe,
g) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Kościerzynie w Szkołę Branżową I stopnia Nr 1 w Kościerzynie,
h) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Kościerzynie w Szkołę Branżową I stopnia Nr 2 w Kościerzynie,
i) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Kościerzynie w Szkołę Branżową I stopnia Nr 3 w Kościerzynie,
j) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej
w Kościerzynie w Szkołę Branżową I stopnia Specjalną w Kościerzynie,
k) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu,
l) ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych
obiektów pływających na obszarze Powiatu Kościerskiego na rok 2018,
m) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kościerskiego,
n) przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Kościerskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018".
8. Odwołanie Członka Zarządu Powiatu Kościerskiego:
a) przedstawienie wniosku o odwołanie członka Zarządu Powiatu Kościerskiego,
b) zgłoszenie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej,
c) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu
przeprowadzenia i ustalenia wyników głosowania tajnego o odwołanie Pana
Dariusza Janty z funkcji Członka Zarządu Powiatu Kościerskiego,
d) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania tajnego dotyczącego odwołania Pana Dariusza Janty z funkcji Członka Zarządu Powiatu Kościerskiego,
e) głosowanie,
f) ogłoszenie wyników głosowania,
g) uchwała w sprawie odwołania Pana Dariusza Janty z funkcji Członka Zarządu Powiatu Kościerskiego,
h) podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Pana Dariusza Janty z pełnienia
obowiązków członka Zarządu Powiatu Kościerskiego.
9. Interpelacje radnych.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zakończenie sesji.

nadesłane

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Koscierski.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.
« luty 2019 »
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd