Gmina Liniewo. Podsumowanie kadencji 2014-2018

czwartek, 18 października 2018 r., 09:45
fot. archiwum

Liniewo jest najbiedniejszą gminą w powiecie. Odnotowała spadek wpływu środków unijnych, jak i inwestycji. Wzrosły za to wydatki na drogi i koszty administracji. Zadłużenie znacznie zmalało.

Gmina Liniewo uzyskała najniższe dochody własne w powiecie - zaledwie 4572 zł na jednego mieszkańca w ciągu czterech lat. Odnotowała też spadek wpływu środków przeznaczonych na realizację programów unijnych o 15 proc. do poziomu 979 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz spadek inwestycji do poziomu 2780 zł na jednego mieszkańca. Nastąpił za to wzrost wydatków na drogi o 41 proc. do wysokości 817 zł na jednego mieszkańca w ciągu czterech lat.

Wydatki na administrację ukształtowały się na średnim poziomie 2034 zł na jednego mieszkańca.

Zobacz także: RANKING SAMORZĄDÓW GMINNYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO 2014-2018.

Liniewo zredukowało istotnie zadłużenie (o 81 proc.) do kwoty 196 zł na jednego mieszkańca. Miało najniższą liczbę podmiotów gospodarczych, jednak w minionych latach nastąpił wzrost o 11 proc. Zatrudnienie z kolei wzrosło o blisko 40 proc. do poziomu 131 pracujących na 1000 mieszkańców. Liniewo ma najwyższy wskaźnik bezrobocia w powiecie. Bez pracy pozostaje 28 osób na 1000 mieszkańców.

201020142015201620172018 *
Liczba mieszkańców4 6154 6634 6424 6424 6184 647
Dochody ogółem15 318 43820 094 74818 334 15423 075 57524 348 60319 181 203
Dochody własne3 765 6634 679 1574 258 4746 584 8945 724 8254 721 889
Wpływ środków unijnych1 488 2632 378 1831 644 586528 565495 010
Wydatki ogółem18 279 22618 952 01717 357 45520 453 57024 657 70119 312 274
Wydatki na inwestycje5 950 6124 913 2503 098 8241 789 0213 120 8793 093 120
Wydatki na administrację1 726 2372 277 0132 184 7202 391 6232 585 6881 792 287
Wydatki na obsługę długu40 13988 75871 78241 89332 40817 488
Wydatki na pomoc społeczną3 130 2924 143 2124 071 1907 954 0289 179 2166 811 063
Deficyt/nadwyżka-2 960 7891 142 730976 6992 622 005-309 097131 070
Zadłużenie na koniec roku2 825 2942 936 5421 791 8001 354 000904 670572 855


* stan na 30.09.2018 r. - dane UG Liniewo

na 1 mieszkańca20102014201520162017
Dochody ogółem3 3204 3273 9374 9595 251
Dochody własne8161 0089141 4151 235
Wpływ środków unijnych3225103540114
Wydatki ogółem3 9624 0813 7274 3965 318
Wydatki na inwestycje1 2901 058665384673
Wydatki na drogi297215157172272
Wydatki na administrację374488471515560
Wydatki na obsługę długu9191597
Wydatki na pomoc społeczną6788898771 7131 988
Zadłużenie612630386292196


Łącznie na 1 mieszkańca2010-20132014-2017Zmiana
Dochody ogółem14 02618 47432%
Dochody własne3 7454 57222%
Wpływ środków unijnych1 154979-15%
Wydatki ogółem14 67117 52219%
Wydatki na inwestycje3 4602 780-20%
Wydatki na drogi57881741%
Wydatki na administrację1 6602 03423%
Wydatki na obsługę długu8851-43%
Zadłużenie w ostatnim roku1026196
-81%


Na 1000 mieszkańców20132017Zmiana
Ilość podmiotów w rejestrze REGON637011%
Ilość osób pracujących9513139%
Ilość osób bezrobotnych zarejestrowanych6228-54%
Bezrobotni w wieku produkcyjnym9,9%4,6%-54%


Najważniejsze inwestycje zrealizowane w latach 2015-2018:
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iłownica
- budowa sieci wodociągowej w Liniewie
- budowa stacji uzdatniania wody w Starym Wiecu
- rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i zbiornika retencyjnego w Liniewie
- budowa i modernizacja infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Lubieszynie
- budowa sieci wodociągowej Orle-Garczyn wraz z niezbędną infrastrukturą
- budowa dróg śródpolnych
- przebudowa dróg i chodników
- rozbudowa przedszkola w Liniewie
- budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
- budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubieszynie
- budowa kanalizacji sanitarnej w Lubieszynie wraz z przebudową przepompowni w Płachtach
- przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo wraz z modernizacja odwodnienia centrum wsi ul.Topolowa
- budowa świetlicy wiejskiej w Starym Wiecu
- modernizacja świetlic wiejskich przy OSP Lubieszyn i OSP Głodowo
- modernizacja świetlicy w Sobączu
- modernizacja strażnicy OSP Liniewo
- modernizacja poszycia dachu na sali gimnastycznej w Liniewie
- modernizacja i rozbudowa placów zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie gminy
- zagospodarowanie centrum wsi w Orlu, Liniewie i Głodowie

Opracowano na podstawie danych GUS oraz Ministerstwa Finansów za lata 2010-2017, sprawozdań z realizacji budżetu za lata 2014-2017 oraz danych uzyskanych z samorządu.

AL, BK

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Koscierski.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.