Zbigniew Zabrocki - kandydat na wójta gminy Nowa Karczma

Wybory samorządowe 2018gmina Nowa Karczma › ARTYKUŁ SPONSOROWANY
poniedziałek, 8 października 2018 r., 10:38
fot. nadesłane

"Gmina przyjazna mieszkańcom" - to hasło Zbigniewa Zabrockiego, kandydata na wójta gminy Nowa Karczma z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Poniżej prezentujemy jego program wyborczy.

Szanowni Państwo!

Zwracam się z prośbą i apelem do mieszkańców Gminy Nowa Karczma o oddanie głosu na mnie i poparcie mojego programu w zbliżających się wyborach samorządowych w dniu 21 października 2018r.

Nasza gminna wspólnota samorządowa ma jeszcze dużo do zrobienia dla poprawy poziomu życia mieszkańców, co przy wydatnym wsparciu ze strony Rządu RP i Wojewody Pomorskiego oraz ze środków Unii Europejskiej, zamierzam wspólnie z Radą Gminy realizować ku zadowoleniu mieszkańców Gminy Nowa Karczma

Jako wójt Gminy Nowa Karczma, zamierzam:

- skuteczniej pozyskiwać środki rządowe i europejskie
- obniżyć opłaty za odpady komunalne (śmieci)
- zmodernizować skrzyżowanie w Nowej Karczmie - budowa ronda
- wydłużyć w jednym dniu tygodnia czas pracy Urzędu Gminy
- modernizować drogi wojewódzkie na odcinku Nowa Karczma - Guzy
- udzielać wsparcia seniorom w ich inicjatywach
- wspierać jednostki OSP obecne oraz nowo powstające
- zwiększyć środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli
- rozszerzyć dostępność korzystania z sal sportowych
- stwarzać korzystniejsze warunki dla przedsiębiorczości
- zadbać o dostęp do szybkiego internetu w całej Gminie
- stworzyć gminę przyjazną mieszkańcom
- przystąpić do Narodowego Programu Mieszkaniowego(Mieszkanie +)
- zwiększyć wsparcie dla wszystkich rolników naszej Gminy
- poczynić starania o zaopatrzenie gospodarstw domowych w gaz ziemny.

Przedstawiony powyżej program będę realizował przy wsparciu radnych Gminy Nowa Karczma i dobrej współpracy z sołtysami, Radami Sołeckimi, wszystkimi pozostałymi jednostkami naszego samorządu, oczekując poparcia ze strony mieszkańców i dzięki środkom finansowym Rządu RP.

Wykorzystam każdą nadarzającą się sposobność, aby pozyskać fundusze unijne niezbędne dla realizacji założonego programu, a w szczególności te które promują przedsiębiorczość, "dla młodych", czy na realizację programu" bez barier", co w naszej gminie nie było dotychczas priorytetem.

W ramach mojego programu znajduje się postulat obniżenia opłat za odpady komunalne i zmiana cennika, gdyż takie jest żądanie większości mieszkańców naszej Gminy. Obecny Wójt Gminy Nowa Karczma nie jest zainteresowany obniżeniem opłat będąc finansowo powiązany z ZUOK ,, STARY LAS" Sp. z o.o. /KRS 0000177882 SR Gdańsk -Północ / z siedzibą w Starogardzie Gdańskim w której od 2012 roku pełni funkcję członka rady nadzorczej z rocznym wynagrodzeniem 21 221,30 zł brutto.

Taki układ powoduje całkowity zanik motywacji do działania na rzecz i w interesie społecznym

Jako mieszkańcy naszej Gminy wszyscy odczuwamy mankamenty głównego skrzyżowania w Nowej Karczmie. Realizując ten postulat mieszkańców należy to skrzyżowanie przebudować na rondo, co w sposób zdecydowany poprawi przepustowość skrzyżowania dla samochodów jak i bezpieczeństwo pieszych.

W kwestii godzin otwarcia Urzędu Gminy należy przynajmniej jeden dzień w tygodniu wydłużyć czas pracy tak, aby mieszkańcy pracujący poza terenem Gminy mogli załatwić sprawy urzędowe bez potrzeby brania urlopu, a tym samym zaczniemy wypełniać treścią hasło o przyjaznej gminie dla obywatela. Temu samemu celowi służyć będą coroczne spotkania otwarte z mieszkańcami poszczególnych sołectw, co pozwoli na bieżąco orientować się w aktualnych potrzebach mieszkańców sołectw.

Droga wojewódzka na odcinku Nowa Karczma - Guzy już od bardzo wielu lat wymaga remontu i przebudowy i przy dobrej współpracy z funduszami rządowymi oraz funduszami unijnymi jest to do zrealizowania w bardzo nieodległym czasie.

Wykorzystując środki UE jak i rządowe wsparcie zamierzam stworzyć seniorom świetlice, w których mogliby spędzać wolny czas jak i realizować własne projekty co chociaż w drobnej części zapewni seniorom godną jesień życia.

Zdziwienie budzi dotychczasowa bezradność Wójta i Rady Gminy w sprawie budowy świetlicy w tak dużym sołectwie jak sołectwo Lubań. Budowa sali gimnastycznej miała być, co prawda mniejsza od budowanej w Nowej Karczmie, lecz pełnowymiarowa, a jest jaka jest i uważam takie działania za niegospodarne.

W mojej ocenie jednostki OSP powinny być w każdym sołectwie i władze Gminy powinny takie działania wspierać. Tymczasem obecny Wójt marnuje pieniądze podatników, działa na szkodę mieszkańców odłączając niektórym jednostkom OSP prąd pod pretekstem oszczędności, a w rzeczywistości przez prawie dwa lata Urząd Gminy jeszcze dokonuje opłat za prąd. Czy to oszczędność czy niegospodarność, a może prywatna wojenka Wójta?

Niegospodarność Wójta ma jeszcze jeden aspekt. Przez prawie trzy lata Wójt z naszych podatków opłaca czynności radcy prawnego w procesie sądowym przeciwko OSP, a następnie Sąd i tak uznaje nabycie prawa własności remizy strażackiej jednostce OSP, czyli publiczne pieniądze wyrzucone w błoto. Jak zatem wyglądają deklaracje Wójta dotyczące ścisłej współpracy ze wszystkimi stowarzyszeniami i dotrzymywanie zawartych umów?

W odbiorze publicznym Wójt utracił swoją wiarygodność jako gospodarz Gminy.

W szeroko rozumianej oświacie, przy dobrej współpracy z dyrektorami szkół i nauczycielami można będzie wykorzystać budynki jak i znajdującą się w nich infrastrukturę do różnego rodzaju ciekawych programów szkoleniowych, oświatowych czy sportowych. Dostępność dla mieszkańców do sal gimnastycznych w naszej Gminie powinna być ułatwiona, a realizację tego zamierzenia będę realizował wspólnie z radnymi opracowując nowy korzystniejszy regulamin dodatków motywacyjnych dla nauczycieli.

Nasza gmina powinna być bardziej przyjazna dla przedsiębiorców, należy stworzyć takie udogodnienia, aby jak najwięcej przedsiębiorców było w stanie tworzyć nowe miejsca pracy, a dla tego projektu jest potrzebny między innymi jak najszybszy internet jako czynnik niezbędny dla komunikacji międzyludzkiej.

Wspólnie z Radą Gminy opracuję ofertę uczestnictwa naszej Gminy w Narodowym Programie Mieszkaniowym - Mieszkanie+ co pozwoli na zaspokojenie jednej z podstawowych potrzeb mieszkańców, a w dłuższej perspektywie pozwoli zatrzymać w naszej gminie najbardziej uzdolnionych i wykształconych młodych ludzi, aby z naszym regionem wiązali swoją przyszłość. Szczególną motywacją na pewno będzie jak najszybsze zgazyfikowanie wszystkich gospodarstw domowych.

Przypatrując się inwestycjom które są w ostatnich latach wykonywane , wykonuje się je kilkakrotnie, czyli nie przemyślanie, a zaniedbane a nawet zaniechane zostały drobne inwestycje, remonty czy przebudowy infrastruktury komunalnej.
Sołectwa nie mogą się doprosić kilku metrów chodnika, a w niektórych miejscach szczególnie ulubionych przez Wójta, wykonuje się je ponownie w krótkim odstępie czasu, co potwierdza tezę, że gospodarność nie jest mocną stroną Wójta Gminy Nowa Karczma.

Doceniając rolę sołtysów w ich działaniach na rzecz Gminy i ich zaangażowanie w propagowaniu idei samorządności, postaram się wspólnie z Radą Gminny o podniesienie wynagrodzenia sołtysów

W naszej Gminie potrzebne są zmiany, aby ludzie chcieli tu się przeprowadzać , mieszkać, zakładać rodziny i spełniać swoje marzenia i oczekiwania. Realizacja takich oczekiwań i marzeń jest możliwa dzięki potencjałowi który tkwi we mnie jako kandydacie na urząd Wójta naszej Gminy oraz w kandydatach na radnych z listy Komitetu Wyborczego PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. Zapewniam, że taką samą determinację jaką prezentujemy w kampanii wyborczej, będziemy prezentować przy realizacji założonych celów i zamierzeń.

Z KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ kandyduje ośmiu kandydatów. Richert Józef (okręg 1; część sołectwa Nowej Karczmy oraz Horniki Dolne), Bławat Eugeniusz (okręg 2; część sołectwa Nowa Karczma , Liniewko Kaszubskie, Lubieszynek, Olszowy Kierz, Zimne Zdroje), Karpiński Andrzej Władysław (okręg 4 ;sołectwo Skrzydłowo), Lindstedt Piotr Jan (okręg 5; sołectwo Szatarpy), Wałdoch Józef Wojciech (okręg 8; część sołectwa Lubań), Zdrojewska Daria Dominika (okręg 9; część sołectwa Lubań), Wudarczyk Tomasz Łukasz (okręg 11; sołectwa Liniewko Kościerskie, Stary Barkoczyn), Pellowski Mieczysław (okręg 12; sołectwo Nowy Barkoczyn).

Zdecydowałem się kandydować na urząd Wójta Gminy Nowa Karczma, mimo trudności, które napotkaliśmy przy rejestracji naszych kandydatów ze strony Gminnej Komisji Wyborczej w Nowej Karczmie i w poczuciu sprzeciwu dla wcześniejszego publicznego oświadczenia urzędującego Wójta, że od 2018 roku nie będzie środków na żadne przedsięwzięcia i wszystko co stanowi mienie gminne zostanie w większości sprzedane.

W tym kontekście ubieganie się Wójta o reelekcję uważam za bezcelowe i zalatujące prywatą.

Urząd Wójta Gminy Nowa Karczma uważam za tak poważny, że nie można powierzyć go człowiekowi działającemu bez a nawet wbrew interesowi społecznemu.

Serdecznie zapraszam wszystkich wyborców Gminy Nowa Karczma do urn wyborczych dnia 21 października 2018 roku, zapraszam i namawiam do udziału w wyborach i oddania swojego głosu na mnie i radnych z KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, gdyż tylko i wyłącznie my możemy nie dopuścić do wyprzedaży majątku gminnego, a wręcz przeciwnie bo zrealizujemy przedstawiony program!

Głosujcie na naszych kandydatów!

Z wyrazami szacunku

Zbigniew Zabrocki

KW Prawo i Sprawiedliwość

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.