dzisiaj, 00:01
Trwa cisza wyborcza - w niedzielę wybory samorządowe!
Od piątku od północy aż do momentu zakończenia głosowania w niedzielę, trwa cisza wyborcza. W tym czasie czynna agitacja jest niedozwolona. Przypomnijmy, że w niedzielę wybierzemy burmistrzów, wójtów oraz radnych gmin, powiatu i sejmiku wojewódzkiego.

wczoraj, 14:42
Województwo pomorskie - podsumowanie kadencji 2014-2018
Niewielki wzrost dochodów i wydatków, duży wzrost dochodów własnych, jak również spadek inwestycji i redukcja zadłużenia - także można podsumować minioną kadencję samorządu województwa pomorskiego.

wczoraj, 14:24
Powiat kościerski. Podsumowanie kadencji 2014-2018
Realizacja programu naprawczego - redukcja wydatków na inwestycje i na administrację, a także spadek zadłużenia i duży wzrost dochodów własnych - tak można podsumować ostatnią kadencję powiatu kościerskiego.

wczoraj, 10:05
Ranking samorządów gminnych 2014-2018
Który samorząd wypadł najlepiej, a który najsłabiej? Aby możliwe było porównanie kondycji samorządów, opracowaliśmy dane finansowe poszczególnych gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Ocenę pozostawiamy Czytelnikom.

wczoraj, 09:58
Wójt dla wszystkich i dla każdego
O stan gminy, a także o styl kierowania i plany na kolejne lata rozmawialiśmy z Wójtem Gminy Dziemiany Leszkiem Pobłockim. Zapytaliśmy także o ustosunkowanie się do programu kontrkandydatki.

czwartek, 18 października 2018 r., 13:30
Gmina Dziemiany. Podsumowanie kadencji 2014-2018
Lider w dochodach w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Mimo bardzo wysokich wydatków, poziom inwestycji był jednym z najniższych w powiecie. Gmina Dziemiany miała najdroższą administrację. Zredukowała zadłużenie. Zanotowała bardzo wysoki poziom zatrudnienia.

czwartek, 18 października 2018 r., 13:15
Gmina Stara Kiszewa. Podsumowanie kadencji 2014-2018
Duży wzrost dochodów własnych oraz najwyższy poziom wydatków na inwestycje w powiecie, choć najniższy na drogi. Nie obyło się bez wzrostu zadłużenia. Zanotowano także wysoki wzrost zatrudnienia.

czwartek, 18 października 2018 r., 13:00
Gmina Nowa Karczma. Podsumowanie kadencji 2014-2018
Najdynamiczniejszy wzrost wydatków oraz wpływ środków unijnych przy redukcji zadłużenia. Mimo tego iż bezrobocie w gminie zmalało, Nowa Karczma jako jedyna odnotowała spadek zatrudnienia.

czwartek, 18 października 2018 r., 10:00
Gmina Lipusz. Podsumowanie kadencji 2014-2018
Gmina Lipusz utraciła pozycję lidera zarówno pod względem dochodów, jak i rozliczenia środków unijnych. Wydatki na inwestycje z najwyższego poziomu drastycznie zmalały, plasując gminę na ostatnim miejscu w powiecie. Samorząd cechują wysokie koszty administracji. Zredukowano za to zadłużenie.

czwartek, 18 października 2018 r., 09:45
Gmina Liniewo. Podsumowanie kadencji 2014-2018
Liniewo jest najbiedniejszą gminą w powiecie. Odnotowała spadek wpływu środków unijnych, jak i inwestycji. Wzrosły za to wydatki na drogi i koszty administracji. Zadłużenie znacznie zmalało.