piątek, 19 października 2018 r., 09:58
Wójt dla wszystkich i dla każdego
O stan gminy, a także o styl kierowania i plany na kolejne lata rozmawialiśmy z Wójtem Gminy Dziemiany Leszkiem Pobłockim. Zapytaliśmy także o ustosunkowanie się do programu kontrkandydatki.

czwartek, 18 października 2018 r., 13:30
Gmina Dziemiany. Podsumowanie kadencji 2014-2018
Lider w dochodach w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Mimo bardzo wysokich wydatków, poziom inwestycji był jednym z najniższych w powiecie. Gmina Dziemiany miała najdroższą administrację. Zredukowała zadłużenie. Zanotowała bardzo wysoki poziom zatrudnienia.

czwartek, 18 października 2018 r., 13:15
Gmina Stara Kiszewa. Podsumowanie kadencji 2014-2018
Duży wzrost dochodów własnych oraz najwyższy poziom wydatków na inwestycje w powiecie, choć najniższy na drogi. Nie obyło się bez wzrostu zadłużenia. Zanotowano także wysoki wzrost zatrudnienia.

czwartek, 18 października 2018 r., 13:00
Gmina Nowa Karczma. Podsumowanie kadencji 2014-2018
Najdynamiczniejszy wzrost wydatków oraz wpływ środków unijnych przy redukcji zadłużenia. Mimo tego iż bezrobocie w gminie zmalało, Nowa Karczma jako jedyna odnotowała spadek zatrudnienia.

czwartek, 18 października 2018 r., 10:00
Gmina Lipusz. Podsumowanie kadencji 2014-2018
Gmina Lipusz utraciła pozycję lidera zarówno pod względem dochodów, jak i rozliczenia środków unijnych. Wydatki na inwestycje z najwyższego poziomu drastycznie zmalały, plasując gminę na ostatnim miejscu w powiecie. Samorząd cechują wysokie koszty administracji. Zredukowano za to zadłużenie.

czwartek, 18 października 2018 r., 09:45
Gmina Liniewo. Podsumowanie kadencji 2014-2018
Liniewo jest najbiedniejszą gminą w powiecie. Odnotowała spadek wpływu środków unijnych, jak i inwestycji. Wzrosły za to wydatki na drogi i koszty administracji. Zadłużenie znacznie zmalało.

czwartek, 18 października 2018 r., 09:30
Gmina Kościerzyna. Podsumowanie kadencji 2014-2018
Najwyższe wydatki na drogi, choć spadek wydatków na inwestycje i dochodów własnych, a także niski wpływ środków unijnych charakteryzowały gminę Kościerzyna w ostatnich czterech latach. Samorząd nie posiada jednak praktycznie zadłużenia i ma najniższe wydatki na administrację.

czwartek, 18 października 2018 r., 09:15
Miasto Kościerzyna. Podsumowanie kadencji 2014-2018
Najniższe dochody i wydatki w powiecie, niewielki wpływ środków unijnych, spadek ilości inwestycji, choć sporo z nich było projektami drogowymi - tak kształtowały się finanse miasta Kościerzyna w ostatnich latach. Samorząd odnotował też niskie wydatki na administrację i zredukował zadłużenie.

czwartek, 18 października 2018 r., 09:00
Gmina Karsin. Podsumowanie kadencji 2014-2018
Gmina Karsin miała najszybciej rosnące dochody własne i była liderem rozliczonych środków unijnych. Wyraźnie zwiększyła wydatki na inwestycje, ale też miała największe zadłużenie i wysokie koszty administracji.

środa, 17 października 2018 r., 11:13
Wójt jest tyle wart ile zrobił dla Gminy. Wasze marzenia moją siłą
O zrównoważonym rozwoju, zrealizowanych inwestycjach oraz współpracy z samorządem Powiatowym i Wojewódzkim rozmawialiśmy z Mirosławem Warczakiem Wójtem Gminy Liniewo. Zapytaliśmy również o hasło kontrkandydata "Zróbmy w końcu porządek".