Nowa Karczma. Rusza nabór o stypendium szkolne

poniedziałek, 12 sierpnia 2019 r., 12:13
fot. internet/pixabay

W gminie Nowa Karczma ruszył nabór wniosków do stypendium szkolnego. Dzieci i młodzież oraz słuchacze kolegiów do 24 roku życia mogą ubiegać się o pomoc edukacyjną. Wnioski wraz z oświadczeniem o sytuacji materialnej w rodzinie należy składać do 16 września. Słuchacze kolegiów mają czas do 15 października.

Osobami uprawnionymi do ubiegania się o to stypendium są: uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, słuchacze kolegiów publicznych nauczycielskich i kolegiów pracowników służb społecznych (do ukończenia 24 roku życia); młodzież i dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności, którzy są wychowankami ośrodków i uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych (do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauczania). Stypendium nie obejmuje dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowania przedszkolne.

Wniosek może zostać złożony przez rodzica lub przez pełnoletniego ucznia. Dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb społecznych i ośrodka dla osób niepełnoprawnych są również do tego uprawnieni.

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 528 złotych lub 701 złotych na ucznia samodzielnie gospodarującego. Do kryterium dochodowego nie wlicza się pieniędzy pozyskanych z programu 500+.

Są trzy formy udzielenia pomocy poprzez stypendium szkolne. Po pierwsze, całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, również tych poza szkołą. Obejmuje to m.in.: zajęcia z języków obcych czy zajęcia terapeutyczne. Po drugie, pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, np.: zakup podręczników. Kolejną sprawą jest całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania. Chodzi o zakwaterowanie w internacie czy bursie, posiłki w stołówce szkolnej czy wydatki związane z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej.

Podstawą uzyskania pomocy materialnej jest dostarczenie dokumentów potwierdzających koszt zakupów podręczników oraz innych druków: imienne faktury VAT, imienne rachunki, bilety imienne, kwitariusze, dowody wpłaty KP.

Wnioski są dostępne na stronie gminy Nowa Karczma oraz biurze nr 1 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie lub u pracowników socjalnych.


KK

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Koscierski.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.