Upały w pracy - czy pracownik może odmówić pracy?

piątek, 14 czerwca 2019 r., 11:19
fot. nadesłane

Wysokie temperatury tego lata na dobre zagościły na terenie całego kraju. Praca staje się coraz bardziej uciążliwa. Trudno wytrzymać w biurze, na hali produkcyjnej, a tym bardziej na otwartej przestrzeni. Jeszcze gorzej mają osoby cierpiące na choroby układu krążenia. Dla nich tak wysokie temperatury mogą wręcz stanowić zagrożenie dla zdrowia. Czy są zatem przepisy prawa pracy pozwalające pracownikowi odmówić pracy w czasie upałów?

Przepisy BHP, a upały

Regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy określają kwestie temperatur w pracy, ale tylko w ograniczonym zakresie. Mianowicie rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP narzuca pracodawcy obowiązek zapewnienia minimalnych temperatur w pomieszczeniach pracy. Przy pracach biurowych i lekkich pracach fizycznych minimalna temperatura powietrza to 18 stopni Celsjusza, a przy średniociężkich bądź ciężkich pracach fizycznych minimalna temperatura powietrza pomieszczeniu to 14 stopni Celsjusza. Regulacje prawne w zakresie BHP nie określają najwyższej dopuszczalnej temperatury w pracy. Stąd pracownik nie może powstrzymać się od wykonywania pracy na podstawie przepisów… ponieważ takich w ogóle nie ma!

Choroby układu krążenia u pracowników, a upały w pracy

Wysokie temperatury niewątpliwie wpływają negatywnie na osoby cierpiące na choroby układu krążenia. Jeszcze bardziej negatywny wpływ ma wykonywanie w takich warunkach temperaturowych prac fizycznych. Z jednej strony pracodawca kierując pracownika na badanie lekarskie medycyny pracy spełnił obowiązek sprawdzenia jego stanu zdrowia przed dopuszczeniem do pracy w różnych warunkach, ale nie może też lekceważyć sygnałów płynących od pracownika o złym stanie zdrowia.

Obowiązki pracodawcy w czasie upałów

Pomimo iż w świetle przepisów BHP pracownik nie ma prawa wstrzymania się od wykonywania pracy w upalne dni to pracodawca ma obowiązek zapewnić wodę do picia dla pracowników bez ograniczeń ilościowych. Obowiązek ten dotyczy pracy w pomieszczeniach pracy, gdzie temperatura powietrza przekroczyła 28 stopni Celsjusza oraz na zewnątrz w temperaturze powyżej 25 stopni Celsjusza.

Paweł Sereda
Główny Specjalista ds. BHP
SAFETY Service - Krakowskie Centrum BHP

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.