Praca dla ratownika nad Jeziorem Wielewskim w Wielu

czwartek, 13 czerwca 2019 r., 16:56
fot. fot.CIT w Wielu

Wójt Gminy Karsin ogłasza nabór na stanowisko ratownika na kąpielisku gminnym nad Jeziorem Wielewskim w Wielu. Okres zatrudnienia od 1 lipca 2019 do 31 sierpnia 2019 roku.

Kandydaci na w/w stanowisko powinni posiadać:

- dokument potwierdzający ukończenie szkolenia ratowników
wodnych,
- ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i posiadający tytułu Ratownika KPP,
- potwierdzenie zatrudnienia, pełnienia stażu lub członkostwa w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego.

Dokumenty można składać osobiście lub pocztą na adres:
Urząd Gminy Karsin
ul. Długa 222
83-440 Karsin
lub przesłać na adres e-mail ug@karsin.pl.

Termin składania podań wraz z dokumentacją upływa 21 czerwca 2019 roku.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów
(58) 687 31 20 lub 889 748 025.

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.