Blisko 100.000 zł dla NGO od powiatu kościerskiego

piątek, 22 marca 2019 r., 14:38
fot. archiwum

99.500 zł - dokładnie tyle powiat kościerski przekaże organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2019 roku. Środki te rozdysponowano w ramach sześciu obszarów działania. Łącznie stowarzyszenia zrealizują przy udziale funduszy powiatowych 41 zadań.

Zarząd powiatu kościerskiego rozstrzygnął już konkurs na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2019 roku. Łącznie na ten cel przyznał kwotę 99.500 zł, która trafi do stowarzyszeń na realizację zadań w sześciu obszarach działaniach.

Na realizację projektów w zakresie kultury fizycznej i sportu powiat przeznaczył 24.000 zł. Środki te zasilą następujące organizacje: Ludowy Klub Sportowy Ceramik Łubiana (Turniej Piłki Nożnej Lubiana Cup 2019 - 3.300 zł), Gdańską Fundację Dobroczynności (Mini turniej sportowy dla seniorów - 1.300 zł), Uczniowski Klub Sportowy Manta Kościerzyna (Rozwój dyscypliny pływanie w płetwach wśród młodzieży UKS Manta Kościerzyna" - 5.000 zł), Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Łubianie (IX Turniej Kaszubskiej Baśki "O Niedźwiedzią Łapę" i Puchar Starosty Kościerskiego - 1.500 zł), Kościerski Klub Karate Do-Seiunchin (II Kaszubski Turniej Karate Tradycyjnego - 1.800 zł), Kościerski Klub Kyoukushin Karate (Organizacja szkoleń, konkursów w zakresie kultury i sportu - 2.000 zł), Kościerski Uczniowski Klub Sportowy Remus (Zakup strojów startowych - 3.000 zł), Ogólnopolskie Towarzystwo Oświatowe Garczyn (Spartakiada sportów proobronnych Spartakus-Garczyn 2019 - 3.600 zł) oraz Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk Skorzewo (Przygotowanie do Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików U16 - 2.500 zł).

Na rozwój kultury w zakresie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego trafi kwota 25.000 zł na realizację aż 12 zadań. W tym przypadku fundusze pozyskały takie stowarzyszenia, jak: Fundacja "Słoneczna Galeria (Wysin - stygmat polskości narodu kaszubskiego - 800 zł), Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Kościerzynie (Biesiada kaszubsko-śląsko-góralska - 2.400 zł, Konkurs recytatorski Prozy i Poezji Kaszubskiej Rodna Mowa - 2.500 zł), Stowarzyszenie Magnum Opus Ekonomik (Kaszubsko-Ormiańska Współpraca Kulturalna Młodzieżowej Orkiestry Dętej "Begama" Drogą do zacieśniania więzi pomiędzy narodami - 4.000 zł), Kiszewskie Stowarzyszenie Muzyki i Sportu (Kiszewskie Talent Voice - 500 zł), Polski Czerwony Krzyż (Barwy Ojczyzny to barwy PCK - 2.000 zł), Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Kościerzynie (Strzelanie o Tarczę Starosty Powiatu Kościerskiego - 1.500 zł, Strzelanie o Szablę Starosty Kościerskiego - 1.500 zł), Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie (Napoleon w Będominie - 5.000 zł, Patriotyzm Ekonomiczny Józefa Wybickiego - 1.800 zł), Kaszubski Instytut Rozwoju (Plener malarski dla dzieci i młodzieży z powiatu kościerskiego - 1.500 zł) oraz Fundacja "Sprawni Inaczej" (Wycieczka autokarowa Toruń-Ciechocinek - 1.500 zł).

Ochrona zdrowia i promocja zdrowia dofinansowana zostanie z kolei kwotą 12.000 zł. Środki te rozdysponowana zostaną pomiędzy cztery organizacje: Stowarzyszenie Magnum Opus Ekonomik (Organizacja dnia sportu i zdrowego stylu życia pod hasłem "Sport to najpiękniejsza choroba i najzdrowsze uzależnienie - edycja II - 3.400 zł), Uczniowski Klub Sportowy Manta Kościerzyna (Warsztaty zdrowia - wiedza - zrozumienie - działanie - 4.000 zł), Polski Czerwony Krzyż (Na co dzień ze zdrowiem w społeczności lokalnej - 2.100 zł) oraz Ochotniczą Straż Pożarna w Raduniu (Zakup kombinezonu do pracy w wodzie w celu poprawy ochrony zdrowia dla mieszkańców Radunia i gminy Dziemiany - 2.500 zł).

Do czwartego sektora, a mianowicie na rozwój turystyki, trafi kwota 10.500 zł. Fundusze udało się zdobyć Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskiemu w Łubianie (Turystyka ekologiczna w Sercu Kaszub - 2.500 zł), Wdzydzkiej Inicjatywie Rozwoju Turystyki (Poznajemy kościerskie lasy - 500 zł), Kołu Gospodyń Wiejskich w Loryńcu (Wycieczka autokarowa do Torunia - 1.500 zł) oraz Stowarzyszeniu Akademii Rozwoju Talentów w Kościerzynie (Turystyka i taniec aktywną formą wypoczynku - 6.000 zł).

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej dofinansowane zostaną w wysokości 13.000 zł. Kwota ta zasili konta pięciu organizacji: Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie (Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii - 1.000 zł), Gdańskiej Fundacji Dobroczynności (Odkrywanie kultury w Wielkopolsce i inne atrakcje formą aktywizacji społecznej dorosłych osób niepełnosprawnych - 4.000 zł), Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Placówek Socjalizacyjnych w Kościerzynie (Arteterapia - budzenie wewnętrznego artysty - 2.600 zł), Uczniowskiego Klubu sportowego Olimpijczyk Skorzewo (Niepełnosprawni - pełnosprawny w sporcie. startujemy w ParaLekkoatletycznym Grand Prix Polski - 2.400 zł) oraz Fundacji "Sprawni Inaczej" (Organizacja IV Festynu Rodzinnego - 3.000 zł).

Ostatni obszar, w ramach którego stowarzyszenia mogły ubiegać się o dofinansowanie, to poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego. W tym zakresie powiat udzielił dotacji siedmiu organizacjom na łączną kwotę 15.000 zł. Fundusze pozyskało sześć jednostek OSP, w tym Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Kiszewie (Bezpieczny ratownik - 2.000 zł), Ochotnicza Straż Pożarna w Nowych Polaszkach (Bezpieczny Ratownik - 2.000 zł), Ochotnicza Straż Pożarna w Karsinie (Zakup sprzętu asekuracyjnego dla roty strażackiej pracującej w strefie niebezpiecznej - 2.500 zł), Ochotnicza Straż Pożarna w Dziemianach (Zakup latarek, niezbędnym elementem do poprawy bezpieczeństwa - 2.000 zł), Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebuniu (przygotowanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej do działań ratowniczo-gaśniczych poprzez zakup węży strażackich - 2.000 zł), Ochotnicza Straż Pożarna w Osowie (Światło w ręku strażaka gwarancją sukcesu akcji ratowniczej - 1.000 zł) oraz Kościerskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział WOPR Województwa Pomorskiego (Utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego na terenie jezior Wdzydzkich - 3.500 zł).

AL

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Koscierski.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.