Korzyści z poznawania języków obcych

wtorek, 12 lutego 2019 r., 08:55
fot. nadesłane

Nieustanny rozwój świata w wielu dziedzinach, naukowo-technicznej, ekonomicznej, kulturowej i rozszerzanie się międzynarodowych kontaktów na różnych płaszczyznach wpłynęły na konieczność poznawania języków obcych. Coraz wyższe wymagania ze strony rynku pracy, a także większe potrzeby człowieka przyczyniają się do rosnącej motywacji do nauki dodatkowego języka. Czy lepsza praca to jedyna korzyść wynikająca ze znajomości języka obcego? Jakie inne zalety ma umiejętność mówienia w innym języku niż ojczysty?

Korzyści z poznawania języków obcych

O tym, że warto uczyć się języków obcych, chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Poligloci to osoby, którym żyje się po prostu łatwiej, jednak nie trzeba być od razu poliglotą, by czerpać wiele korzyści, mówiąc w języku obcym. Wszak język jest niezbędny do kontaktów międzyludzkich, a im więcej języków znamy, tym więcej ludzi świata zrozumiemy. Osobiste korzyści są jednak większe. Przekonaj się, ile możesz zyskać, jeśli nauczysz się mówić w drugim języku. W praktyce zaczniesz nie tylko mówić, ale i myśleć w innym języku.

Korzyści wewnętrzne

Naukowcy mówią o korzyściach indywidualnych, rozgraniczając je na wewnętrzne i zewnętrzne. Wśród korzyści wewnętrznych wymieniają poszerzanie i wzbogacanie horyzontów, szersze spojrzenie na świat i na własną osobę. Można zrozumieć wiele narodów. Co ciekawe, nauka niemieckiego pozwala na lepsze zrozumienie innych… Polaków. Lokalne społeczności Ślązaków i Poznaniaków używają sporo germanizmów. Istotną korzyścią w tej grupie jest wykształcenie szerokiego spectrum tolerancji na inne narody i społeczeństwa. Niewątpliwie dzięki nauce języków wzrasta zdolność do adaptowania się do nieustannych zmian współczesnego świata, wielu badaczy mówi o szybszym przystosowywaniu się do czegoś nowego, nieznanego. Człowiek, ucząc się języka obcego, wpływa na plastyczność psychiczną, rozwija płynność intelektualną. Badacze ustalili, że osoby, które uczą się języków obcych, osiągają wyższe wyniki w nauce różnych przedmiotów od innych ludzi. Język nieużywany z czasem staje się zapomnianym, stąd potrzeba ciągłego ćwiczenia i powtarzania raz nauczonych struktur wiedzy. Ciągła nauka i poszerzanie słownictwa języka obcego stymuluje mózg, a do tego rozwija systematyczność i wewnętrzną dyscyplinę tak przydatne w wielu sferach życia. Mamy też świetną wiadomość dla osób, które martwią się o swoją kondycję w wieku starszym. Jeśli chodzi o kondycję umysłową naukowcy ustalili, że poznanie i opanowanie języka obcego wpływa na zagęszczenie neuronów znajdujących się w korze ciemieniowej lewej półkuli mózgowej. Z tego powodu u osób dwujęzycznych rozmowa w jednym z języków uaktywnia obszar mózgu odpowiedzialny za obydwa języki i aktywność mózgu jest zwiększona. W rezultacie później dochodzi do pojawienia się otępienia starczego, średnio o cztery lata wydłuża się zapadalność na chorobę Alzheimera.

Korzyści zewnętrzne

W tej grupie wymienia się zyski wynikające z korzyści wewnętrznych. Każdy indywidualnie przejawia te korzyści, jednak najczęściej obserwowane jest łatwiejsze nawiązywanie relacji społecznych, lepsze rozumienie różnic pomiędzy kulturami. Człowiek staje się otwarty na innych, efektywniej realizuje się w różnych aspektach życia społecznego.
Znajomość języków obcych pozwala na poznanie innych kultur, ich obyczajów, umożliwia podróżowanie bez barier językowych. Nie można rozpatrywać korzyści z nauki języka obcego wyłącznie w kategoriach zawodowych. Oczywiście, że znając angielski mamy większe szanse zatrudnienie, awans na lepiej płatne stanowisko pracy, na naukę za granicą na prestiżowych uczelniach. Mamy również większe szanse w realizacji rozwoju osobistego. Nauka niemieckiego, angielskiego czy każdego innego języka jest niezbędna do znalezienia pracy za granicą, jednak korzyści mają szerszy zakres. Zdobyta wiedza językowa przekłada się na wzrost samooceny. Ucząc się języka obcego, poprawiamy zdolność koncentracji, usprawniamy pamięć krótko- i długotrwałą. Rozwijamy myślenie abstrakcyjne. Możliwość dogadania się z obcymi narodami przekłada się na wewnętrzne poczucie komfortu wewnętrznego. Jednostkowe psychologiczne, zdrowotne korzyści są nie mniej ważne od tych rozpatrywanych na gruncie zawodowym, jednak nadal często jedyną motywacją do nauki języka obcego jest sytuacja materialna i wobec niej chęć wyjazdu za granicę. Pożytku z nauki często nie doceniamy.

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.