Prawnik radzi: Jak dochodzić zapłaty alimentów na dziecko?

piątek, 23 listopada 2018 r., 15:00
fot. nadesłane

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Obowiązek ten powstaje z chwilą urodzenia się dziecka. Jeżeli natomiast dziecko posiada jakiś majątek lub dochody i to wystarczy na pokrycie jego kosztów utrzymania i wychowania, obowiązek alimentacyjny jest uchylony lub ulega stosownemu zmniejszeniu.

W celu uzyskania alimentów na dziecko nie trzeba wykazywać, że znajduje się ono w niedostatku. Realizowanie obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka może polegać również na osobistych staraniach rodzica o jego utrzymanie lub wychowanie.

Rodzice mogą uchylić się od spełniania obowiązku alimentacyjnego wobec pełnoletniego dziecka tylko w przypadku, w którym jest ono połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie stara się, aby uzyskać możliwość samodzielnego utrzymania się.

Sąd przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie o zasądzenie alimentów ustala zakres świadczeń alimentacyjnych, który zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka, a także zarobkowych i majątkowych możliwości rodzica.

Ustalając usprawiedliwione potrzeby dziecka uwzględnia się jego wiek, zdrowie oraz zainteresowania. Jeżeli chodzi natomiast o zarobkowe i majątkowe możliwości rodzica zobowiązanego do spełniania świadczeń alimentacyjnych to zauważyć należy, że nie wynikają one z faktycznie osiąganych zarobków, ale z realnych możliwości tej osoby. Są to hipotetycznie określone dochody, które taki rodzic powinien uzyskiwać stosownie do swych sił umysłowych oraz fizycznych.

Jeżeli rodzice nie są zgodni w kwestii alimentów, a zwłaszcza, gdy jeden z nich uchyla się od ich płacenia, drugi rodzic - w imieniu małoletniego dziecka - może wystąpić do sądu z pozwem o zasądzenie alimentów. Pozew składa się do odpowiedniego wydziału rodzinnego sądu. Przepisy w sprawach o alimenty wskazują, że możliwym jest złożenie go do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów. Ponadto, jego złożenie nie wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty sądowej.

Adwokat Rafał Benkowski
www.adwokatbenkowski.pl

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Koscierski.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.