Wójt jest tyle wart ile zrobił dla Gminy. Wasze marzenia moją siłą

środa, 17 października 2018 r., 11:13
fot. nadesłane

O zrównoważonym rozwoju, zrealizowanych inwestycjach oraz współpracy z samorządem Powiatowym i Wojewódzkim rozmawialiśmy z Mirosławem Warczakiem Wójtem Gminy Liniewo. Zapytaliśmy również o hasło kontrkandydata "Zróbmy w końcu porządek".

Reprezentuje Pan Komitet Wyborczy Wyborców RAZEM DLA GMINY MIROSŁAWA WARCZAKA, jakie są główne założenia na pięcioletnią kadencję?

Nasz komitet zakłada działania oparte na dialogu, szacunku dla drugiego człowieka oraz bezpartyjnym i sprawnym modelu zarządzania Gminą. W najbliższej pięcioletniej kadencji:

- Zadbamy o utrzymanie istniejącego standardu Oświaty (oferty edukacyjnej),
Wesprzemy działalność Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Kół Gospodyń Wiejskich,
- Zatroszczymy się rozbudowę infrastruktury komunalnej i budowę dróg,
- Dopilnujemy poprawy jakości życia Mieszkańców w naszej gminie,
- Zapewnimy wsparcie działalności rolnej oraz ułatwienie życia i pracy w gospodarstwach rolnych,
- Rozwiniemy działania sprzyjające Przedsiębiorczości (Aktywności gospodarczej naszych przedsiębiorstw i potencjalnych inwestorów),
- Poprawimy stan bezpieczeństwa poprzez dalszą modernizację dróg, chodników, szlaków pieszo - rowerowych wraz z zamontowaniem proekologicznego oświetlenia LED,
- Poszerzymy pomoc oraz wsparcie dla lokalnych stowarzyszeń i organizacji (KGW, OSP, Kluby Młodzieżowe, Rolnika oraz Seniorów) itd. …,

Od lat prowadzi Pan zrównoważoną politykę Gminy

Tak, poznaliście mnie już Państwo bardzo dobrze i wiecie, że prowadzę konsekwentną, wyważoną, przewidywalną i prorozwojową politykę rozwoju naszej Gminy, w tym wszystkich sołectw i miejscowości, niezależnie od tego czy zamieszkuje w nich do 100 mieszkańców czy ponad 1200 mieszkańców jak na przykład w Liniewie. Dla mnie i mojego komitetu równie ważne są potrzeby Mieszkańców zarówno w dużych, średnich, jak i mniejszych miejscowościach naszej gminy. To właśnie te najmniejsze sołectwa są często przykładem owocnego rozwoju i współpracy dobrosąsiedzkiej.

Jak Gmina pozyskuje znaczne środki z Unii Europejskiej, zarówno na zadania inwestycyjne i programy miękkie?

Myślę, że ten temat jest akurat poza wszelką wątpliwością, ponieważ pozyskujemy bardzo efektywnie środki zewnętrzne z Unii Europejskiej oraz sfery rządowej, w tym bardzo dużo na dodatkowe projekty oświatowe (Program "EDUKACJA", "Aktywna Tablica", wcześniej "Za Rękę z Einsteinem" itd. W chwili obecnej jako gmina Liniewo jesteśmy liderem w pozyskiwaniu środków zewnętrznych w ramach Lokalnej Grupy Działania Chata Kociewia z siedzibą w Starogardzie Gdańskim. Podsumowując mijającą kadencję 2014 - 2018r. na zadania inwestycyjno - remontowe wydatkowaliśmy 26, 30 mln zł, a pozyskaliśmy środków zewnętrznych (w tym z Unii Europejskiej) 17,18 mln zł. Czyli na każdą jednostkę zaangażowanych środków w realizację naszych zaplanowanych zadań (w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej gminy) pozyskaliśmy niespełna 70 % środków zewnętrznych. Dla takiej małej i biednej gminy jest to wynik, wprost fenomenalny.

Jak w Gminie wygląda budowa i modernizacja dróg?

Już teraz mogę powiedzieć z całym przekonaniem, że zmieniliśmy krajobraz naszej gminy w zakresie z budowy dróg żużlowo - szutrowych na asfaltowe i betonowe (płyty YOMB).

Planujemy w przyszłości połączenie wszystkich miejscowych dróg w Gminie w drogi asfaltowe. Jest to szczególnie istotne dla tych mieszkańców, którzy do tej pory takiego komfortu nie mają i odczuwają ich brak w okresie jesienno - zimowym, a także zimowo - wiosennym. Przy naszym budżecie nie da się tego zrobić w ciągu jednego roku, ale w przyszłej kadencji jest to jak najbardziej realne i zasadne. Wielu mieszkańców z różnych miejscowości patrzących realnie na rozwój Gminy, docenia to co udało się zrobić w temacie dróg, jak wiele dróg osiedlowych czy śródpolnych zostało utwardzonych drogą asfaltową lub w inny sposób. W tym 2018 roku wykonaliśmy dla przykładu około dwudziestu nowych dróg asfaltowych i betonowych w technologii płyt YOMB.

A drogi Powiatowe i Wojewódzkie?

To właśnie nasi Mieszkańcy najczęściej korzystają z drogi Wojewódzkiej nr 224 czy dróg Powiatowych, ponieważ przy nich właśnie mieszkają. Przypomnę, ze w mijającej kadencji udało się zmodernizować drogę wojewódzką na odcinku Nowa Karczma - Rogazy ( ponad cztery kilometry długości i wartości po przetargowej ponad 1.600.000 zł. Systematycznie naprawiane i budowane są drogi Powiatowe z naszym udziałem lub i też bez niego, ostatnio chociażby z Liniewa w kierunku na Sobącz lub z Sobącza do Niedamowa. Jest to możliwe dzięki współpracy z zarządem Województwa oraz Starostwem Powiatowym w Kościerzynie. Szczególnie cenię sobie współpracę i pomoc z radnym Powiatowym Krzysztofem Michnowskim.

Słychać od Pana Oponentów, że brak jest współpracy z Powiatem, że "w Powiecie Pana nie lubią"

Nie wiem kto głosi taką demagogię i populizm, fakty są takie, że wspólnie działamy od wielu lat, realizujemy dużo inwestycji i zadań dla naszych Mieszkańców. Zdarza się, że rozmowy bywają trudne, ale zawsze dochodzimy do porozumienia, bo to co dla Mieszkańców jest dla nas najważniejsze. Ważny jest efekt końcowy w postaci nowej infrastruktury technicznej, drogowej, chodnikowej ostatnio np. w Orlu, Wysinie i Liniewie.

Jakby Pan się odniósł do hasła kontrkandydata "Zróbmy w końcu porządek"?

Hasło powiedziałbym brzmi groźnie szczególnie w kontekście, że kontrkandydat jest byłym funkcjonariuszem Policji. Dochodzą do mnie głosy, szczególnie po spotkaniach opozycji, że na pierwszą linię mają iść pracownicy Urzędu Gminy. Słyszy się o wymianie pracowników na innych, tzw. swoich. Stwierdzam z całą stanowczością, że obecna kadra pracowników Samorządowych jest kompetentna, wykształcona i w pełni oddana swojej pracy. Przeszliśmy dziesiątki, a nawet setki kontroli z różnych instytucji i żadne organy nie dopatrzyły się złamania prawa i naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Chciałbym mieć tylko nadzieję, aby hasło to dotyczyło liderów Komitetu mojego Szanownego kontrkandydata. Są to osoby powszechnie znane z tego, iż uaktywniają się raz na 4 lata i to przy wyborach Samorządowych. Dlatego pojawia się pytanie czy nie robią tego na złość, aby porozbijać, zaprzepaścić i zniweczyć wszystko to, co osiągnięto wspólnie z naszymi ludźmi, Mieszkańcami tej gminy? Pytam dlaczego tak robią? Czy w ogóle zależy im na tej gminie? Bo jak się ich słucha, to można by nabrać tylko przekonania i pojawia się kolejne pytanie czy wszystko chcą w ten sposób skopać i zaprzepaścić, wszystko to co dotychczas osiągnęliśmy wraz z Mieszkańcami tej Gminy? Można by pomyśleć i zadać sobie kolejne pytanie czy tak bardzo lekceważą sobie wszystkich Mieszkańców i czy na krzywdzie ludzkiej chcieliby ugrać swoje prywatne cele? Ostatnie pytanie, czy właśnie stąd wypływa intencja szumnego hasła kontrkandydata?

W jakim stanie jest obecnie Gmina Liniewo?

W chwili obecnej kondycja gminy jest doskonała, na koniec czerwca bieżącego roku zadłużenie wyniosło 2,91 %. W drugim półroczu zadłużenie wzrośnie, wynikać to będzie z nieprzewidzianego wzrostu wartości po przetargowych w zadaniu na realizację kanalizacji sanitarnej w Lubieszynie wraz z nowym wodociągiem i modernizacją Stacji Uzdatniania Wody o około 2 mln zł, więcej niż mieliśmy zaplanowane w budżecie na ten rok. Wynika to z bardzo trudnej sytuacji na rynku wykonawstwa (drastycznie rosnących kosztów pracy i wykonawstwa zadań na rynku budowlanym i nie tylko).

Znam swoich Mieszkańców, wiem że są to ludzie godni zaufania, że razem możemy dużo zrobić dla dobra i przyszłości tej Gminy. Ponadto jestem niezwykle dumny z tego, że mogę ich reprezentować i że właśnie tutaj się wychowałem od kołyski. Jestem rodzimym mieszkańcem tej gminy, a nie przywiezionym w teczce znikąd.

Więc jest Pan przekonany, że poprowadzi Gminę ku dalszemu rozwojowi?

Tak, oczywiście zgodnie z naszym hasłem "Wasze Marzenia Moją Siłą", "Naprzód Gmino" . Gmina Liniewo to dzieło otwarte i każda pomoc czy wskazówka naszych Mieszkańców może tylko ten stan poprawić i polepszyć. Może na koniec podzielę się małą metaforą. Jeżeli drodzy Państwo wybieramy się w daleką podróż, to co chcielibyśmy usłyszeć od pilota samolotu do którego wsiadamy? Czy chcielibyśmy dowiedzieć się, że jest to młody pilot dopiero po szkole, który pierwszy raz zasiada za sterami dużego samolotu? Czy raczej, że jest to pilot z dwudziestoletnim doświadczeniem? W którym przypadku gwarancja bezpieczeństwa lotu jest większa, jak sądzicie drodzy Państwo?


KWW Razem dla Gminy Mirosława Warczaka

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.