Jak napisać pozew o rozwód?

piątek, 14 września 2018 r., 11:09
fot. nadesłane

Decyzja o rozwodzie jest smutną, ale czasem nieuniknioną rzeczą w życiu wielu małżeństw. Gdy do tego dochodzi, jedną z rzeczy jakie trzeba wykonać to napisać pozew o rozwód. Tylko jak on powinien wyglądać i co zawierać?

Piszcząc pozew o rozwód dzieli się go na dwie części. Pierwszą zwaną petitum i drugą, która stanowi uzasadnienie.

Petitum

W petitum punkt po punkcie pisze się o co się wnosi. Pozew wystosowuje się do sądu okręgowego, któremu podlega wspólne miejsce zamieszkania. We wstępie podaje się swoje i małżonka dane osobowe czyli imiona, nazwisko, adres zamieszkania oraz PESEL, przy czym nie trzeba podawać numeru małżonka jeśli się go nie zna. Na wskazany adres wysyłana będzie korespondencje, której nieodebranie może skończyć się źle. Dalsza część dzieli się na dwa rodzaje. Pierwszy jest w przypadku braku dzieci, które nie ukończyły jeszcze wieku dorosłego. W takiej sytuacji w petitum pisze się dwa punkty. Pierwszy o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód (z wyłącznej winy pozwanej(ego)/z obustronnej winy/bez orzekania o winie). W drugim punkcie należy napisać "o uregulowanie sposobu korzystania z mieszkania". Czasami możliwe jest ubieganie się o alimenty na siebie samego. W takiej sytuacji podaje się ich kwotę.  W przypadku posiadania wspólnych małoletnich dzieci wnioskuje się o powierzenie władzy rodzicielskiej, zasądzenie alimentów i kontaktów z drugim rodzicem.

Możliwe jest też dodanie innych punktów takich jak zwolnienie z kosztów sądowych czy zabezpieczenie powództwa.

Jeśli toczyły się wcześniej jakieś sprawy związane pośrednio z rozwodem można dodać punkt, w którym wnioskuje się do sądy, aby ten zwrócił się o przysłanie akt tych spraw do sądu rejonowego. Więcej ciekawych porad znajdziesz na blogu WMC, który prowadzi prawnik Jolanta Wolska.

Uzasadnienie

W uzasadnieniu najpierw podaje się informacje o dacie zawarcia związku małżeńskiego oraz kiedy i dlaczego postanowiono o rozwodzie. W przypadku żądania ustalenia winy pozwanego wnioskuje się też posiadane dowody, na przykład w przypadku zdrady liczą się nawet zeznania świadków. W przypadku alimentów trzeba uzasadnić dlaczego mają mieć taką, a nie inną wysokość. Podaje się tu między innymi wydatki na szkołę, leki, zajęcia dodatkowe czy żywność i rozrywkę. Orzeczenie dotyczące kontaktów z dziećmi jest obowiązkowe, jednakże w przypadku obustronnego porozumienia obie strony mogą zawnioskować do sądu o pozostawienie tej kwestii każdoczesnej zgodnej decyzji rodziców".

Obowiązkowe jest zaznaczenie problemu dotyczącego wspólnego mieszkania, jednak w momencie jego uprzedniego rozwiązania dodaje się punkt o nie orzekanie o formie użytkowania z mieszkania. W przypadku uprzedniego toczenia się jakichś spraw, podaje się sygnaturę jaką zostały one oznaczone.

W momencie zmienienia zdania w kwestii warunków rozwodu należy stworzyć pismo, w którym precyzuje się jak aktualnie one wyglądają.

Do pozwu dodaje się też aktualne odpisy aktów stanu cywilnego czyli takich, które dotyczą i małżeństwa i narodzin dzieci nie będących jeszcze pełnoletnimi oraz dowód, że zapłaciło się opłatę sądową z tego tytułu.

Kancelaria Prawna WMC Wrocław
Radca prawny Jolanta Wolska
ul. Ruska 18/31, 50-079 Wrocław
Telefon: 733 555 333

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.