Skorzystaj ze wsparcia Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych i inwestuj w rozwój firmy

poniedziałek, 10 września 2018 r., 10:00
fot. nadesłane

Czym jest Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych, dlaczego warto skorzystać z jego oferty, jakie kryteria trzeba spełnić oraz o tym, jak wygląda procedura uzyskania poręczenia kredytów, pożyczek lub leasingów rozmawiamy z Sebastianem Klattem, specjalistą ds. sprzedaży Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

Czym jest Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych?

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. powstał w 2001 roku jako jednostka samorządu Województwa Pomorskiego w ramach realizacji strategii Województwa Pomorskiego i jest największym funduszem poręczeniowym na Pomorzu.

Celem działania tej jednostki samorządu jest wspieranie przedsiębiorców z segmentu MSP w zakresie zwiększania dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania, poprzez udzielanie poręczeń kredytów, pożyczek, leasingów i wadiów przetargowych.

Aktywna polityka samorządu Województwa Pomorskiego w zakresie poręczeń pozwala na tworzenie partnerskich kontaktów pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym oraz instytucjami otoczenia biznesu w zakresie wsparcia wszelkich działań rozwojowych sektora MSP, w tym również przeciwdziałaniu bezrobociu na terenie Pomorza. Działalność poręczeniowa przyczyniła się do utworzenia lub utrzymania ponad 9 tys. miejsc pracy na Pomorzu. W okresie działalności z naszego wsparcia skorzystało ponad 3 tys. pomorskich firm.

Fundusz powstał z inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego, Agencji Rozwoju Pomorza S.A. i Gminy Miasta Gdynia. Gwarantuje to bezpieczeństwo oraz wiarygodność podejmowanych przez Fundusz działań na rzecz zintegrowanego i efektywnego mechanizmu wsparcia finansowego pomorskiej przedsiębiorczości.

Dlaczego warto skorzystać z Państwa oferty?

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych w swojej ofercie posiada poręczenia, za które klient nie ponosi żadnych kosztów. Szybkość podejmowanych decyzji i wygoda współpracy oraz darmowa oferta podstawowa powodują, iż korzyści dla firm są bardzo wymierne

O jaką kwotę poręczeń może ubiegać się beneficjent?

- Wartość Jednostkowego Poręczenia wynosi do 1.300.000 zł.
- Stopa Jednostkowego Poręczenia wynosi maksymalnie 80% kwoty kapitału Kredytu.

Podstawowa oferta PRFPK jest bezpłatna. Obejmuje pożyczki, kredyty i leasingi przeznaczone na:

- Wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych Eko-efektywnych
- Unowocześnienie wyposażenia przedsiębiorstwa;
- Modernizację środków produkcji;
- Adaptację pomieszczeń wykorzystywanych w działalności;
- Wyposażenie nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy

Dla pożyczek i kredytów, które nie są bezpośrednio przeznaczone na inwestycję także posiadamy ofertę najtańszą na rynku.

Jaki jest okres poręczenia?

Okres poręczenia wynosi nawet do 96 miesięcy

Do kogo skierowana jest Państwa oferta poręczenia kredytów, pożyczek i leasingów?

O poręczenie może ubiegać się firma, która:

- posiada status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa
- posiada siedzibę i prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego,

Jakie warunki trzeba spełnić, by uzyskać poręczenie?

Oprócz wymienionych wyżej kryteriów, beneficjent musi przejść także pozytywną weryfikację.

Jak wygląda procedura jego uzyskania?

Klient ubiegający się o poręczenie wypełnia wniosek i załączniki w instytucji współpracującej w której ubiega się o kredyt, pożyczkę lub leasing (lista dostępna na www.prfpk.pl). Całą resztą zajmuje się już instytucja finansująca. Przedsiębiorca podpisuje umowę poręczenia wraz z umową kredytu, pożyczki lub leasingu w siedzibie swojego banku lub instytucji finansującej.

Dziękuję za rozmowę.

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.