Czy możliwa jest wcześniejsza spłata pożyczki?

wtorek, 28 sierpnia 2018 r., 14:14
fot. nadesłane

W umowie pożyczkowej obowiązkowo powinien znaleźć się termin zwrotu udzielonej pożyczki. Pożyczkobiorca zobowiązuje się przy tym zwrócić udzieloną pożyczkę w ściśle wymienionym okresie. Przepisy polskiego prawa pozwalają jednak na dokonanie zwrotu nawet przed terminem granicznym wyznaczonym na spłatę.

Ustalenia z ustawy o kredycie konsumenckim

Od 18 grudnia 2011 roku obowiązują w Polsce przepisy ustawy o kredycie konsumenckim. Takim kredytem nazywane są wszelkie zobowiązania finansowe udzielane osobom fizycznym przez banki i firmy pozabankowe w kwocie do 255 550 zł. Mieszczą się więc w takim pojęciu pożyczki chwilówki. Dlatego też przepisy ustawy o kredycie konsumenckim jak najbardziej można odnieść do pożyczek pozabankowych.

Ustawa ta wskazuje w art. 48, że konsument ma prawo do spłaty kredytu lub pożyczki albo nadpłaty
swojego zobowiązania przed terminem wyznaczonym w umowie ramowej. Kredytodawca (pożyczkodawca) nie może przy tym uzależniać wcześniejszej spłaty kredytu lub pożyczki od tego, czy klient poinformuje go wcześniej, że ma taki zamiar. Firma pożyczkowa przy wcześniejszej spłacie pożyczki musi rozliczyć się z pożyczkobiorcą w ciągu 14 kolejnych dni.

Opcja wcześniejszej spłaty jest właściwa dla wszystkich legalnie działających na polskim rynku pożyczkowym firm pozabankowych. Ich oferty można porównać na stronie https://pozyczkolog.pl, wybierając najkorzystniejszą dla klienta.

Czy warto spłacić pożyczkę wcześniej?

To, że klient ma prawo do wcześniejszej spłaty udzielonej pożyczki pozabankowej, wcale nie powoduje, że musi z tego prawa skorzystać. Przedterminowe uregulowanie zobowiązania ma jednak swoje zalety. Po pierwsze, klient pozbywa się wówczas długu, który w żaden sposób nie będzie już obciążał jego historii kredytowania.

Po drugie, wcześniejsza spłata związana jest ze sporą oszczędnością. W takim wypadku koszt pożyczki powinien ulec proporcjonalnemu obniżeniu o koszty należne pożyczkodawcy za okres, o który skrócono czas obowiązywania wcześniej podpisanej umowy pożyczkowej. Nie ma przy tym znaczenia, czy koszty związane z udzieleniem pożyczki zostały już uiszczone przez konsumenta, czy dopiero miał je uiścić. Pożyczkodawca ma obowiązek do zwrotu tychże kosztów w wysokości proporcjonalnej do pozostałego czasu do pierwotnej spłaty zobowiązania pożyczkowego. Nie należą się też firmie pożyczkowej odsetki od pożyczki za okres po jej całkowitej spłacie, bowiem konsument nie korzysta już z pieniędzy pożyczkodawcy.

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.