Dwa lata z programem "Rodzina 500+". W powiecie rodziny otrzymały już ponad 130 milionów

piątek, 27 lipca 2018 r., 13:49
fot. archiwum

Mijają dwa lata od wypłaty pierwszych świadczeń z programu "Rodzina 500+". W całym kraju korzysta z niego prawie dwa i pół miliona rodzin, w powiecie kościerskim około sześciu tysięcy. Do końca kwietnia gminy z terenu powiatu wypłaciły świadczeniobiorcom ponad 130 milionów złotych. Rekordziści co miesiąc pobierają 4 000 złotych.

Jak wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z programu "Rodzina 500+" w całym kraju korzysta 2 mln 400 tys. rodzin i ponad 3 mln 600 tys. dzieci. W tym, najliczniejszymi odbiorcami programu są rodziny z dwójką dzieci - stanowią oni 62 proc. Z programu korzysta ponad 536 tys. rodzin z jednym dzieckiem, spełniających kryterium dochodowe, co stanowi 23 proc. ogółu. Najliczniejsza grupa odbiorców świadczenia, to rodziny zamieszkujące gminy wiejskie i wiejsko - miejskie, które stanowią ponad 60 proc.

Ponad 130 milionów złotych dla rodzin z powiatu

W przypadku gmin z terenu powiatu kościerskiego, najwięcej świadczeń wypłaca Miasto Kościerzyna, które łącznie w pierwszym i drugim okresie programu wydało ponad 38 000 000 zł. Aktualnie świadczenie pobiera tam 1656 rodzin na 2966 dzieci. O osiem milionów niższą kwotę do tej pory wypłaciła swoim mieszkańcom gmina Kościerzyna. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, co miesiąc średnio wypłaca tutaj 2443 świadczenia, którymi objętych jest 1418 rodzin. Na trzecim miejscu pod względem wydatkowanych środków, jest gmina Nowa Karczma, która wydała prawie 18,5 mln złotych. Wypłaca świadczenie 764 rodzinom na 1326 dzieci.
Z kolei GOPS w Starej Kiszewie od początku programu wypłacił świadczeniobiorcom ponad 14 mln złotych. Liczba wypłacanych świadczeń w stosunku do pierwszego okresu nie zmieniła się, rodzin pobierających 500+ jest tutaj około 600, natomiast liczba dzieci objętych świadczeniem wynosi 1 100. Kolejny samorząd to gmina Karsin, która do tej pory wypłaciła ponad 12 mln złotych. Tutaj świadczenie w pierwszym okresie pobierano na 1054 dzieci. W drugim okresie liczba ta zmalała - 533 rodzin dostaje pieniądze na 968 dzieci. Gmina Dziemiany i Liniewo wydatkują środki na podobnym poziomie. W Dziemianach do tej pory z programu "Rodzina 500+" wypłacono ponad 9 milionów złotych. Korzysta z niego 370 rodzin. Z kolei w Liniewie 381 domostw otrzymuje świadczenie na 841 dzieci. Gmina wypłaciła prawie 9 mln. Ostatnie miejsce zajmuje Lipusz, który co miesiąc wypłaca świadczenie 318 rodzinom i 567 dzieciom. Suma wypłaconych tutaj środków oscyluje wokół siedmiu milionów złotych.

Rekordziści

Rodzina, która w powiecie kościerskim otrzymuje najwyższe świadczenie, mieszka na terenie gminy Dziemiany. Co miesiąc pobiera ona 4 000 złotych na ośmioro dzieci. O pięćset złotych niższe świadczenie, czyli dla siedmiorga dzieci, pobierają rekordziści w gminie Karsin, Liniewo, Nowa Karczma oraz w Mieście Kościerzyna. W Lipuszu i Starej Kiszewie najwyższe świadczenie wynosi 3 000 złotych. Z kolei Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie, przelewa na konto jednej rodziny 2 500 złotych miesięcznie.

Nie wszystkim się należy

Jak tłumaczą pracownicy ośrodków pomocy społecznej, szczególnie w nielicznych gminach, sytuacja świadczeniobiorców jest im dobrze znana i nie traktują rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego "500+", jak rodziny patologiczne. Zgodnie z art. 9 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w przypadku gdy osoba, o której mowa w art. 4 ust. 2, marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ właściwy ma możliwość przekazania świadczeń wychowawczych w całości lub w części, w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług. Jak wynika z raportów ośrodków pomocy społecznej, donosów na temat niewłaściwego wydatkowania środków jest niewiele i często są one nieuzasadnione. Nierzadko wynikają z konfliktów między małżonkami, rodzicami dzieci. Tylko w gminie Liniewo, na wniosek pracowników socjalnych, w dwóch przypadkach świadczenie wypłacane jest w formie rzeczowej - od początku wypłacania świadczenia wychowawczego.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku nienależnie pobranych świadczeń. W mieście Kościerzyna 32 rodziny musiały zwrócić pieniądze. W gminie Karsin wydano 7 decyzji o nienależnie pobranych środkach. Świadczeniobiorcy łącznie musieli zwrócić 14 tys. złotych plus odsetki. Pozostałe gminy powiatu kościerskiego, odnotowały po kilka przypadków nienależnego pobrania świadczenia. Główną przyczyną takiej sytuacji jest przekroczenie kryterium dochodowego na pierwsze dziecko. Wnioskodawcy nie informują o zmianie wysokości dochodów, czy wyjeździe jednego któregoś z członków rodziny poza granice Polski.

DS

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Koscierski.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.