Odszkodowanie za nieprawidłowo wykonane cesarskie cięcie

poniedziałek, 23 kwietnia 2018 r., 10:19
fot. nadesłane

W ostatnim czasie w mediach można spotkać wiele materiałów promujących poród drogami natury. Ginekolodzy wskazują, że w Polsce wykonuje się niepokojąco dużo cesarskich cięć. Oczywiście poród dla kobiety jest naturalną czynnością, aczkolwiek - co oczywiste - związaną z ogromnym wysiłkiem. Natomiast cesarskie cięcie wykonuje się w sytuacji, gdy siły natury zawodzą, a życie i zdrowie matki oraz dziecka znajduje się w niebezpieczeństwie.

Wykonanie cesarskiego cięcia

Przedłużający się poród może powodować szereg zagrożeń zarówno dla matki, jak i jej dziecka. Przede wszystkim zbyt długie przebywanie noworodka w drogach rodnych kobiety stwarza poważne zagrożenie niezwykle niebezpiecznego stanu, jakim jest niedotlenienie okołoporodowe. Jeżeli do mózgu dziecka - podobnie jak każdego innego człowieka - nie będzie dostarczana odpowiednia ilość tlenu może dojść do jego uszkodzenia. Jego najczęstszym skutkiem są różnego rodzaju zaburzenia rozwojowe, a w skrajnych przypadkach nawet śmierć. Dlatego wykonanie na czas cesarskiego cięcia jest tak ważne dla dalszego zdrowia dziecka.

Jednak "cesarska" - o czym nie raz się zapomina - to bardzo poważna i rozległa operacja. Jak wskazuje specjalista z Centrum Pomocy Poszkodowanym wydobycie dziecka z macicy wymaga wykonania sporego cięcia, a różne nieprzewidziane sytuacje, czy brak odpowiednich umiejętności chirurgicznych ginekologa są zagrożeniem dla narządów wewnętrznych znajdujących się w jamie brzusznej. Jedną z najczęściej spotykanych konsekwencji błędnie wykonanego cesarskiego cięcia jest uszkodzenie pęcherza i moczowodu.

Stan ten powinien zostać rozpoznany już podczas wykonywania operacji, jednak - co zdarza się w wielu przypadkach - lekarz wykonujący zabieg nie zauważa swojego błędu, przez co może dojść do bardzo groźnych komplikacji. Konieczność reoperacji, długiego leczenia, problemy z nietrzymaniem moczu, czy wiele innych dolegliwości znacząco obniża jakość życia kobiety dotkniętej tego typu błędem medycznym. W jaki sposób może ona dochodzić swoich praw?

Dochodzenie odszkodowania za błąd w sztuce medycznej

Przede wszystkim, aby skutecznie dochodzić odszkodowania za tego typu błąd w sztuce medycznej koniecznym jest udowodnienie, że lekarz w sposób zawiniony nie dopełnił swoich obowiązków. W praktyce jest to trudne i wymaga przeprowadzenia wielu dowodów, zwłaszcza z dokumentacji medycznej i opinii biegłych lekarzy. Ważnym jest także przedstawienie w procesie wszelkich dokumentów świadczących o rozmiarach doznanej szkody.

Wysokość odszkodowania za błędy lekarskie zależy przede wszystkim właśnie od rozmiarów szkody, a więc stopnia uszczerbku na zdrowiu. Określa się ją w stosunku do sprawności organizmu sprzed zdarzenia powodującego szkodę. W takich wypadkach warto także rozważyć zasadność dochodzenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, a więc ból i cierpienia psychiczne związane z wyrządzoną szkodą. Obywa te roszczenia można dochodzić w ramach jednego procesu cywilnego.

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.