www.lgdstolem.pl

środa, 11 kwietnia 2018 r., 08:46

Lokalna Grupa Działania Stolem ogłosiła kolejne dwa nabory wniosków w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 z działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego PROW na lata 2014-2020.

Nabór nr 7/2018 adresowany jest do osób fizycznych i prawnych z terenu objętego LSR, tj. gminy: Kościerzyna (gmina wiejska), Lipusz, Dziemiany, Karsin i Nowa Karczma, którzy zamierzają utworzyć INKUBATOR przetwórstwa lokalnego. Dofinansowanie może wynieść 200 tys. zł. i stanowić nawet do 100% wartości operacji w zależności od statusu wnioskodawcy.

Natomiast nabór nr 8/2018 skierowany jest do Przedsiębiorców mających siedzibę lub oddział na obszarze LGD. Do pozyskania jest 105 tys. zł na jedną operację z zakresu rozwoju działalności gospodarczej. Dofinansowanie może wynieść aż do 70% wartości kosztów kwalifikowalnych. Alokacja tego konkursu wynosi 420 tys. zł.

Szczegółowe informacje na temat ogłoszonych naborów obejmujące zakresy wsparcia, warunki przyznania pomocy, kryteria wyboru operacji, procedury oceny i wyboru operacji oraz wzory dokumentów zamieszczone są na stronie www.lgdstolem.pl oraz w siedzibie biura LGD w Lipuszu przy ul. Derdowskiego 7. Informacje można uzyskać również po nr tel. 58 680 05 70.

UWAGA!!!

W związku z ogłoszonymi naborami zapraszamy na szkolenie - warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej, które odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018 r. w siedzibie LGD Stolem (Lipusz, ul. Derdowskiego 7). Zgłoszenia przyjmowane są w biurze LGD. Za udział w warsztatach otrzymuje się punkty za lokalne kryteria wybory w ramach oceny złożonego wniosku.

Europejski Fundusz Rolny Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Artykuł współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.