Wybory samorządowe 2018 po nowemu. Jakie zmiany?

czwartek, 22 marca 2018 r., 08:30
fot. archiwum

Dwukadencyjność, wydłużenie kadencji o rok, zakaz startowania do różnych organów samorządowych - to tylko niektóre z istotnych zmian, jakie obejmą tegoroczne wybory samorządowe. A odbędą się one pod koniec października bądź w pierwszą niedzielę listopada. Dokładny termin ustali premier, najpóźniej do 16 sierpnia.

21 lub 28 października bądź 4 listopada - w jednym z tych terminów udamy się do urn, by wybrać nowych burmistrzów, wójtów i radnych. Decyzję, kiedy dokładnie odbędą się wybory, podejmie premier, gdyż to Prezes Rady Ministrów zarządza wybory samorządowe nie wcześnie jednak niż na cztery miesiące i nie później niż na trzy miesiące przed upływem kadencji rad. Dokładną datę wyborów poznamy więc między 16 lipca a 16 sierpnia.

Niemniej w związku z nowelizacją ordynacji wyborczej, jesienne wybory samorządowe niosą za sobą istotne zmiany. Jakie?

Dwie kadencje po pięć lat

Jedną z głównych zmian jest wydłużenie kadencji wójtom, burmistrzom i radnym gminnym, powiatowym i wojewódzkim z czterech do pięciu lat. Co ważne, gospodarze gmin będą mogli rządzić nieprzerwanie jedynie przez dwie kadencje, a więc przez dziesięć lat. Mówi o tym art. 11 § 4 Kodeksu wyborczego "Nie ma prawa wybieralności w wyborach wójta w danej gminie osoba, która została uprzednio dwukrotnie wybrana na wójta w tej gminie w wyborach wójta zarządzonych na podstawie art. 474 § 1". Przepis ten nie dotyczy wybrania na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta przed dniem 31 stycznia 2018 r.

Tylko do jednego organu!

Dotychczas kandydaci na wójtów i burmistrzów mogli także ubiegać się o mandat w radach powiatu czy sejmiku wojewódzkim. Teraz nie będą mieli już takiej możliwości. Zgodnie ze znowelizowaną ordynacją wyborczą, pretendenci do fotelu gospodarza gminy nie będą mogli ubiegać się o mandat radnego w innym organie samorządowym.

Okręgi wyborcze po nowemu i staremu

Podczas wyborów samorządowych w listopadzie 2014 roku po raz pierwszy obowiązywały jednomandatowe okręgi wyborcze. W tym roku przepis ten pozostanie bez zmian jedynie dla gmin poniżej 20 tysięcy mieszkańców. A co za tym idzie, w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców utworzone muszą zostać okręgi wyborcze, w których wybiera się od 5 do 8 radnych.

W związku z tym, w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców o wyborze na radnego będzie rozstrzygać liczba ważnie oddanych głosów na poszczególnych kandydatów. Z kolei w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców podział mandatów pomiędzy listy kandydatów będzie dokonywany proporcjonalnie do łącznej liczby ważnie oddanych głosów odpowiednio na kandydatów danej listy.

W naszym regionie okręgi, w których mieszkańcy będą wybierać od 5 do 8 radnych, zostaną utworzone w Kościerzynie, natomiast w powiecie kartuskim w gminach Kartuzy i Żukowo.

Na ustalenie granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu rady gmin mają czas do końca marca br.

Urzędnik wyborczy - kto i za ile?

Zgodnie z ustawą, w każdej gminie działać będą urzędnicy wyborczy, powoływani przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Będą oni tworzyć Korpus Urzędników Wyborczych. Urzędnik taki nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której pracuje i - poza miastami na prawach powiatu - mieszka. Nie może należeć do partii politycznej ani prowadzić działalności niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją. Dotychczas funkcje te głownie pełnili sekretarze poszczególnych gmin.

Do zadań urzędników wyborczych należeć będzie między innymi przygotowanie i nadzór nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych, organizowanie szkoleń dla członków tych komisji a także dostarczenie kart do głosowania do obwodowych komisji wyborczych.

Wysokość wynagrodzenia za miesiąc pracy urzędnika wyborczego wynosić będzie 4.473,55 zł, jednakże wyłącznie przy założeniu, że będzie on wykonywał swoje zadania w pełnym miesięcznym wymiarze czasu.

AL

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Koscierski.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.