Dopłaty z Urzędu Pracy przy zatrudnianiu nowych pracowników

poniedziałek, 12 marca 2018 r., 10:00
fot. nadesłane

Jesteś pracodawcą / przedsiębiorcą i planujesz zatrudnienie pracownika? Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie zachęca do skorzystania z refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w ramach prac interwencyjnych.

Dotyczy zatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościerzynie oraz tych, które mogą uzyskać status osoby bezrobotnej.

Refundacja przysługuje przez okres 6 miesięcy a jej maksymalna miesięczna wysokość to 830 zł + składki na ubezpieczenia społeczne (przy zatrudnieniu osoby w pełnym wymiarze czasu pracy)

Wnioski w powyższym zakresie należy składać w możliwie najszybszym terminie.

6-cio miesięczny okres refundacji musi zostać rozliczony najpóźniej do dnia 19 grudnia 2018 r.

Nie zwlekaj!

Szczegółowe informacje uzyskać można w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościerzynie, ul. Tkaczyka 1, pok. nr 16 (I piętro) lub telefonicznie pod numerem tel. 58 680-20-86 oraz na stronie internetowej (Komunikat nr 6 / 2018 dostępny pod adresem).

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.