Chcesz uzyskać wysokie odszkodowanie? Dowiedz się jaka renta Ci przysługuje

czwartek, 1 marca 2018 r., 12:40
fot. nadesłane

Liczba poszkodowanych w wypadkach samochodowych niestety stale rośnie. Niechlubne statystyki są wynikiem nieostrożnych zachowań, jazdy pod wpływem alkoholu lub brawury kierowców. Wskutek różnego rodzaju kolizji doznać można uszkodzenia ciała prowadzącego do inwalidztwa, a nawet śmierci. Czy przysługują w takiej sytuacji jakieś specjalne świadczenia? Sprawdź, czy i kiedy można starać się o rentę.

Jaka renta ma charakter odszkodowawczy?

Często w doktrynie podkreśla się charakter odszkodowawczy renty wyrównawczej. To świadczenie dotyczyć może sytuacji, kiedy to w wyniku wypadku samochodowego spowodowanego przez sprawcę, osoba poszkodowana pozbawiona została możliwości zarobkowych lub innych korzyści na skutek poniesionych uszkodzeń ciała i ogólnego rozstroju zdrowia. W takiej sytuacji można ubiegać się o wyrównanie straty i przyznanie renty.

Renta wyrównawcza zwana również uzupełniającą przysługuje poszkodowanemu, jeżeli stracił on możliwości wykonywania pracy całkowicie lub częściowo, zmniejszyła się perspektywa, wizja jego  przyszłości zawodowej, życia rodzinnego, czy też utracił on możliwość podejmowania aktywności np. sportowych, ale także zwiększyły się jego potrzeby. Przesłanka dotycząca utraty możliwości wykonywania pracy jest warunkiem do przyznania renty wyrównawczej.

Pomoc w uzyskaniu renty alimentacyjnej

Charakter odszkodowawczy ma również renta alimentacyjna. Przewidziana jest ona dla osób bliskich poszkodowanego, po jego śmierci na skutek wypadku.

- Ten rodzaj renty przysługuje zarówno najbliższym osobom, jak i tym, którym poszkodowany w sposób stały i dobrowolny dostarczał środków utrzymania. Z uwagi na taką dyspozycję przepisu, dzielącego krąg osób uprawnionych, mówić można o rencie alimentacyjnej obligatoryjnej i fakultatywnej - mówi przedstawiciel kancelarii AIF.

Nie tylko jednak renty przyznawane są w takich szczególnych okolicznościach. Innym rodzajem świadczenia pieniężnego, o które również można się ubiegać, jest zadośćuczynienie. Roszczenie związane jest z pokryciem strat niemajątkowych, powstałych w wyniku wypadku, jakimi są ból i cierpienie. Chodzi tutaj o aspekt zarówno psychiczny, stres, jak i fizyczne niedogodności, dyskomfort. Rola zadośćuczynienia polega na kompensacji za negatywne przeżycia, a przyznawane jest ono w wysokości adekwatnej, odpowiedniej dla wyrównania szkód.

O jakie świadczenia możemy się jeszcze ubiegać?

Podstawową sprawą w niekorzystnych i przykrych okolicznościach jest walka o odpowiednie odszkodowanie. Chodzi tutaj o jednorazowo przyznawane świadczenie pieniężne, którego celem jest pokrycie wszelkich kosztów związanych z leczeniem, rehabilitacją, czy też umożliwieniem powrotu do życia zawodowego. Odszkodowanie powypadkowe może dotyczyć również rekompensaty za utratę zarobków.

Walka o odszkodowanie w wielu przypadkach okazać się może niezwykle trudna. Bazując na skomplikowanych wyliczeniach, niemierzalnych wartościach życia i zdrowia ludzkiego okazuje się wyzwaniem dla wielu kancelarii. Gwarancję skutecznego, rzetelnego prowadzenia spraw dają zatem tylko wyspecjalizowane firmy, z wieloletnim doświadczeniem, zatrudniające najlepszych fachowców w zakresie tematyki odszkodowań.

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.