Alarm najczęściej włączał się w soboty

wtorek, 20 lutego 2018 r., 15:11
fot. AL

Rok 2017 był wyjątkowo pracowity dla kościerskich strażaków. Średnio wyjeżdżali do akcji co 4 godziny i 45 minut. Najczęściej interweniowali w soboty, najmniej wyjazdów notowano we wtorki. Funkcjonariusze PSP samodzielnie działali przy 489 zdarzeniach, ochotnicy przy 858. We wszelkiego rodzaju interwencjach minionego roku uczestniczyło 13.063 strażaków, w tym 2.528 funkcjonariuszy i 10.535 strażaków-ochotników.

W minionych dwunastu miesiącach kościerska straż odnotowała 1846 akcji. Dla porównania rok wcześniej zarejestrowano 1080 zdarzeń. Pożary stanowiły zaledwie 10,3 proc. ogółu zdarzeń (190) natomiast 85,1 proc. akcji, a więc 1571 dotyczyło tzw. miejscowych zagrożeń. Zanotowano też aż 85 alarmów fałszywych, to aż pięciokrotnie więcej niż w 2016 r., gdy było ich 16.

Najczęściej walczyć z pożarami przyszło strażakom w marcu (36), najrzadziej w październiku (8). W 43 przypadkach przyczyną powstania ognia była nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe, w 14 nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w 12 - były to wady urządzeń grzewczych, 9 - wady środków transportu, a w 5 - podpalenia umyślne, w tym akty terroru.

Wśród najczęstszych przyczyn występowania miejscowych zagrożeń wymienia się huragany i silne wiatry (851), gwałtowne opady atmosferyczne (192), niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu (129), nietypowe zachowanie zwierząt, w tym również owadów (81) oraz wady środków transportu (47).

Warto podkreślić, że znaczący wpływ na liczbę miejscowych zagrożeń miała sierpniowa nawałnica, w związku z którą odnotowano ponad 700 zdarzeń. Łącznie w samym sierpniu strażacy interweniowali 823 razy. Kataklizm szczególnie wpływ na statystyki zdarzeń w gminach Dziemiany i Lipusz.

Strażacka syrena najczęściej wzywała ratowników do akcji w soboty. Najmniej zdarzeń miało miejsce we wtorki.

W minionym roku strażackie interwencje aż w 11 przypadkach dotyczyły zdarzeń z udziałem ofiar śmiertelnych. Łącznie we wszystkich zdarzeniach 235 osób zostało rannych, w tym dwóch strażaków.

Najczęściej strażacy wyjeżdżali do akcji na terenie gminy Kościerzyna, gdzie doszło łącznie do 391 zdarzeń. Najmniej zdarzeń miało miejsce w gminie Liniewo. W tym przypadku ich liczba nie przekroczyła 100. Co więcej, jedynie w tejże gminie odnotowano spadek interwencji, w porównaniu z rokiem 2016.

Funkcjonariusze PSP samodzielnie prowadzili działania przy 489 zdarzeniach (383 - miejscowych zagrożeniach, 64 - pożarach, 42 - alarmach fałszywych), natomiast ochotnicy samodzielnie interweniowali podczas 858 akcji (785 - miejscowych zagrożeniach, 40 - pożarach, 33 - alarmach fałszywych). Wspólnie działano przy 499 zdarzeniach (403 - miejscowych zagrożeniach, 86 - pożarach, 10 - alarmach fałszywych).

Miasto Kościerzyna

W 2017 roku na terenie miasta doszło do 347 zdarzeń, w porównaniu z rokiem 2016 ich liczba wzrosła o 19 proc. W 65 przypadkach strażacy gasili pożary, w tym 29 dotyczących obiektów mieszkalnych. W wyniku pożarów straty łącznie wyniosły 335 tys. zł. Wartość uratowanego mienia oszacowano na 18 mln 764 tys. zł. Wskutek pożarów ranne zostały cztery osoby.

W minionym roku zanotowano też 241 miejscowych zagrożeń, wskutek których rannych zostało 36 osób, a trzy poniosły śmierć.

We wszystkich ubiegłorocznych akcjach na terenie miasta udział brało 487 pojazdów i 1521 strażaków z PSP oraz 57 pojazdów i 291 strażaków z OSP.

Miasto na ochronę przeciwpożarową w minionym roku przeznaczyło kwotę 13.805 zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 0,61 zł.

Gmina Kościerzyna

W 2017 roku strażacy najczęściej interweniowali na terenie gminy Kościerzyna. Na jej terytorium doszło aż do 391 zdarzeń, a więc w porównaniu z rokiem 2016 nastąpił wzrost o 63 proc. Odnotowano 38 pożarów, w tym 37 małych i jeden średni. W 19 przypadkach dotyczyły one budynków mieszkalnych, natomiast w trzech obiektów produkcyjnych. W ich skutek straty wyniosły 439.000 zł, dwie osoby zostały ranne, a jedna poniosła śmierć.

W minionym roku zarejestrowano też 338 miejscowe zagrożenia, w wyniku których jedna osoba zginęła, a 90 zostało rannych.

W akcjach gaszenia pożarów i likwidacji miejscowych zagrożeń brało udział 300 pojazdów i 918 strażaków z PSP oraz 376 pojazdów i 2122 strażaków z OSP.

W 2017 roku na ochronę przeciwpożarową gmina przeznaczyła 436,806,20 zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 27,95 zł.

Gmina Dziemiany

W ubiegłym roku na terenie gminy nastąpił wzrost zdarzeń aż o 415 proc. w porównaniu z rokiem 2016. W minionych dwunastu miesiącach odnotowano 314 zdarzeń. Sześć z nich dotyczyło pożarów, w tym dwa obiektów produkcyjnych, zaś w jednym budynku mieszkalnego. Łącznie straty z tego tyłu wyniosły 13.000 zł, natomiast wskutek natychmiastowych i sprawnych działań strażaków udało się uratować mienie wartości 360.000 zł.

W 2017 interweniowano też przy 305 miejscowych zagrożeniach, w tym przyczyną 256 z nich były huragan i silne wiatry. W wyniku zdarzeń dziesięć osób zostało rannych, w tym dziecko.

W akcjach gaszenia pożarów i likwidacji skutków miejscowych zagrożeń na terenie gminy udział brało 180 pojazdów i 530 strażaków z jednostek PSP oraz 438 pojazdów i 2398 strażaków z OSP.

W 2017 roku gmina Dziemiany na ochronę przeciwpożarową przeznaczyła 458.634,09 zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje 105,07 zł.

Gmina Karsin

W minionym roku strażacy na terenie gminy Karsin interweniowali 186 razy, w tym przy 19 pożarach i 151 miejscowych zagrożeniach. W porównaniu z rokiem 2016 odnotowano 46 proc. zdarzeń więcej. W wyniku pożarów, w tym dziewięciu budynków mieszkalnych i trzech użyteczności publicznej, straty wyniosły 188.000 zł. Uratowano zaś mienie wartości 328.000 zł. Wskutek pożarów ranne zostały trzy osoby, w tym dziecko.

W wyniku miejscowych zagrożeń rannych został 14 osób, a dwie poniosły śmierć. Najczęściej usuwano skutki silnych wiatrów (83) oraz gwałtownych opadów atmosferycznych (17).

Na terenie gminy łącznie w akcjach uczestniczyło 47 pojazdów i 131 strażaków z PSP oraz 256 pojazdów i 1352 strażaków z OSP.

W 2017 roku karsiński samorząd na ochronę przeciwpożarową przeznaczył 236.187,26 zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje 38,06 zł.

Gmina Liniewo

W 2017 roku na terenie gminy Liniewo odnotowano 96 zdarzeń, co w porównaniu z rokiem 2016 daje o 14 interwencji mniej. Na przestrzeni minionych dwunastu miesięcy strażacy walczyli z 17 pożarami, w tym z dwoma średnimi. W trzech przypadkach ogień trawił budynki mieszkalne, w dwóch produkcyjne, w siedmiu uprawy rolne. Straty powstałe wskutek pożarów oszacowano na 763.000 zł, natomiast wartość uratowanego mienia sięga 620.000 zł. Podczas pożarów rannych zostało sześć osób.

W ubiegłym roku zarejestrowano też 96 miejscowych zagrożeń, najczęściej dochodziło do nich w wyniku gwałtownych opadów atmosferycznych (21), silnych wiatrów (16), czy nietypowych zachowań się zwierząt (14).

Łącznie we wszystkich ubiegłorocznych akcjach brały udział 23 pojazdy i 77 strażaków z JRG PSP Kościerzyna oraz 149 pojazdów i 787 strażaków z OSP.

W 2017 roku liniewski samorząd na ochronę przeciwpożarową przeznaczył 388.272,49 zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje 84, 15 zł.

Gmina Lipusz

W gminie Lipusz w minionym roku nastąpił wzrost zdarzeń o 353 proc. W 2017 roku interweniowano tam 213 razy, w tym 10 przy pożarach. Straty powstałe wskutek ognia oszacowano na 181.000 zł, natomiast wartość uratowanego mienia szacuje się na 200.000 zł. W wyniku pożarów ranne zostały dwie osoby.

Większość zarejestrowanych zdarzeń, bo aż 201 stanowiły miejscowe zagrożenia, w tym w 173 przypadkach ich przyczyną były huragan i silne wiatry. Wskutek miejscowych zagrożeń rannych zostało siedem osób, w tym dwoje dzieci.

W ubiegłorocznych zdarzeniach brało udział łącznie 167 pojazdów i 496 strażaków z jednostek PSP oraz 231 pojazdów i 1237 strażaków z OSP.

Gmina Lipusz na ochronę przeciwpożarową w 2017 roku przeznaczyła 207.084,19 zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 55,70 zł.

Gmina Nowa Karczma

W 2017 roku na terenie gminy Nowa Karczma odnotowano 144 zdarzenia, a więc o 20 proc. więcej niż rok wcześniej. Głównie interwencje dotyczyły miejscowych zagrożeń, których zarejestrowano 125. W ich skutek rannych zostało 25 osób, a jedna poniosła śmierć.

W minionym roku strażacy walczyli też z 18 pożarami, w tym jednym średnim. Siedem z nich dotyczyło budynków mieszkalnych. Nie obyło się bez ofiar. Jedna zginęła, a trzy zostały ranne. Straty z tytułu pożarów wyniosły 365.000 zł, natomiast wartość uratowanego mienia 440.000 zł.

W akcjach gaszenia pożarów i likwidacji skutków miejscowych zagrożeń brało udział 59 pojazdów i 191 strażaków z JRG PSP Kościerzyna oraz 202 pojazdy i 1061 strażaków z OSP.

Gmina Nowa Karczma na ochronę przeciwpożarową w 2017 roku przeznaczyła 957.516 zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca daje to 138 zł, co daje najwyższy wskaźnik w powiecie.

Gmina Stara Kiszewa

Na terenie gminy Stara Kiszewa w minionym roku strażacy interweniowali 155 razy, a więc o 91 proc. więcej niż w 2017 roku. Zarejestrowano 17 pożarów i 125 miejscowych zagrożeń.

Wskutek pożarów straty sięgnęły 318.000 zł, z kolei wartość uratowanego mienia szacuje się na 428.000 zł. W wyniku miejscowych zagrożeń śmierć poniosła jedna osoba, a 29 zostało rannych, w tym ośmioro dzieci.

W ubiegłym roku w akcjach uczestniczyło 60 pojazdów i 185 strażaków z JRG PSP Kościerzyna oraz 227 pojazdów i 1287 strażaków z OSP.

źródło danych: KP PSP Kościerzyna
AL

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Koscierski.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.