Ponad 6 mln zł do wzięcia - LGR Morenka w marcu rozpocznie nabory wniosków o dotacje

niedziela, 11 lutego 2018 r., 08:21
fot. archiwum

Łącznie ponad sześć milionów złotych w ramach czterech konkursów zostanie rozdysponowanych przez Lokalną Grupę Rybacką Morenka. Nabór wniosków o przyznanie dotacji ruszy 5 marca i potrwa do 19 marca. Pozyskane dofinansowanie może wynieść nawet 85 proc. wartości danego przedsięwzięcia.

W pierwszym kwartale 2018 roku LGR Morenka planuje przeprowadzić cztery nabory wniosków o dotacje. W pierwszym z konkursów można pozyskać wsparcie na założenie lub rozwój własnej działalności. Kwota dotacji nie może być wyższa niż 300 tys. zł. Dofinansowanie może stanowić maksymalnie 50 proc. wartości przedsięwzięcia. Limit środków dostępnych w ramach tego naboru to 2.000.000 złotych.

Drugi z konkursów adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego. W ramach naboru można zdobyć dotacje na rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Dotacja może wynieść maksymalnie 300 tys. zł i stanowić 85 proc. wartości całego zadania. Limit środków w tym naborze to 2.190.000 zł.

W ramach kolejnego naboru można zdobyć dofinansowanie na działania związane z ochroną i rozwojem potencjału wód m.in. na renaturyzację zbiorników wodnych, oraz przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora rybołówstwa i akwakultury bądź też odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich i obszarów akwakultury, w przypadku jego zniszczenia w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej lub szkody spowodowanej działalnością chronionych
gatunków zwierząt. Limit środków w tym naborze to 1.520.000 złotych. Maksymalna wysokości dotacji to 300.000 zł. Może stanowić 85 proc. wartości całego zadania.

Ostatni nabór adresowany jest do samorządów. Dotacje pozyskać w nim można na promowanie kulturowego dziedzictwa obszaru rybackiego. Limit środków na ten cel to 325.000 zł.

Nabory we wszystkich czterech konkursach rozpoczynają się 5 marca i potrwają do 19 marca. Wnioski można składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji) w siedzibie Stowarzyszenia Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka "Mòrénka" ul. Rybacka 10, 89-606 Charzykowy, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

Wzory formularzy, szczegółowy regulamin i więcej informacji o poszczególnych naborach dostępne są na stronie lgrmorenka.pl.

MD-Z

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Koscierski.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.