100.000 zł od powiatu dla NGO. Trwa nabór wniosków

czwartek, 18 stycznia 2018 r., 13:08
fot. archiwum

Do 7 lutego br. można składać wnioski o przyznanie grantów na realizację zadań publicznych. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych działających w obszarze sportu, kultury, zdrowia, pomocy społecznej, bezpieczeństwa, czy turystyki. Łącznie stowarzyszenia mogą pozyskać 100.000 zł.

Powiat kościerski ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku. Środki można pozyskać w sześciu obszarach działalności.

W zakresie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego można pozyskać łącznie 20.000 zł. Środki te można przeznaczyć na organizowanie imprez kulturalnych, konferencji, dyskusji, prelekcji, które są przedsięwzięciem podtrzymującym tradycję, działania promujące kulturę regionu w kraju i za granica, promocję dzieł twórców powiatu, działania w zakresie edukacji patriotycznej i miejsc pamięci, czy wzbogacenie oferty w zakresie edukacji artystycznej i kulturalnej.

Kwotę 20.000 zł zarezerwowano także na zadania z obszary rozwoju kultury fizycznej i sportu. W tym zakresie powiat wesprze organizację imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym, działania propagujące aktywność ruchową i aktywne formy spędzania czasu wolnego, realizację programów rozwoju dyscyplin sportowych oraz organizację szkoleń, czy konkursów w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Sektor ochrony zdrowia i promocji zdrowia ma być dofinansowany z kolei funduszami w kwocie 15.000 zł. Pieniądze te mogą trafić do organizacji, które poprzez swoje działania zamierzają promować zachowania profilaktyczne, jak i zwiększać świadomość i wiedzę mieszkańców głównie na temat cukrzycy, raka szyjki macicy i raka płuc, promować zdrowie psychiczne poprzez działania sprzyjające postawom akceptacji i przeciwdziałaniu dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, promować zdrowe odżywianie i styl życia, jak i idę honorowego krwiodawstwa.

Na działania na rzecz osób niepełnosprawnych i z zakresu pomocy społecznej planuje się przeznaczyć kwotę 15.000 zł. W ramach tego obszaru stowarzyszenia mogą podejmować działania mające na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci, młodzieży i osób starszych oraz zwiększenie wiedzy o ekonomii społecznej i promocję korzyści płynących z przedsiębiorczości społecznej. Środki można także pozyskać na organizację i prowadzenie działań na rzecz włączenia osób niepełnosprawnych w życie społecznej i zawodowe.

Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego także ma zostać wsparta kwotą 15.000 zł. W tym zakresie środki można pozyskać na zadania kształtujące i wzmacniające poczucie bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez różnorodne inicjatywy i programy, działania na rzecz ratownictwa i ochrony ludności, zwiększające wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy, organizację imprez dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego o zasięgu co najmniej powiatowym, organizację szkoleń i współzawodnictwa, zadania mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym wpływającym na bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz działania zapobiegające agresji wśród dzieci i młodzieży.

Ostatnim obszarem, w ramach którego stowarzyszenia mogą pozyskać fundusze, jest rozwój turystyki. Na realizację zadań w tym zakresie przewidziano 15.000 zł, a można je wydatkować na organizację zajęć rekreacyjnych oraz imprez o charakterze turystycznym, krajoznawczym i przyrodniczym, szkoleń, konkursów na szczeblu powiatowym i ponadpowiatowym w zakresie turystyki, edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz zadania propagujące aktywność turystyczną i ekologiczną wśród mieszkańców powiatu.

Wnioski można składać do 7 lutego w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, przy ulicy 3 Maja 9c. O złożeniu oferty decyduje data wpływu do urzędu.

Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu powinna rozpocząć się po podpisaniu umowy, a wiec w terminie od 23 marca br. i zakończyć się najpóźniej 7 grudnia br.

Więcej informacji o konkursie ofert, jak również wzór wniosku można uzyskać na stronie powiatkoscierski.pl.

AL

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Koscierski.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.