Młodzież Wszechpolska i Obóz Narodowo-Radykalny - ideologia

czwartek, 11 stycznia 2018 r., 13:00
fot. nadesłane

Zarówno Młodzież Wszechpolska, jak i Obóz Narodowo-Radykalny to dwa kontrowersyjne ugrupowania o poglądach nacjonalistycznych. Ich działalność skupia się w głównej mierze na organizowaniu pikiet i manifestacji, a także propagowaniu swojej ideologii wśród dzieci i młodzieży. Mimo szczytnych celów oba te ugrupowania są oskarżane o szerzenie faszyzmu i nazizmu. Pojawiają się nawet głosy, by zdelegalizować ich działalność społeczno-polityczną.

Młodzież Wszechpolska i Obóz Narodowo-Radykalny (ONR) to nie jedyne narodowe organizacje w Polsce. Aktywnie działa również: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Klub Inteligencji Katolickiej w Lublinie oraz Akcja Katolicka w Lublinie.

Obóz Narodowo-Radykalny - program organizacji

Obóz Narodowo-Radykalny (ONR) to organizacja nacjonalistyczna, która odwołuje się do tradycji ruchu o tej samej nazwie, który funkcjonował przez kilka miesięcy w 1934 r. Stowarzyszenie to skupia młodych Polaków, dla których ważne są tradycyjne wartości: religia chrześcijańska, ojczyzna, patriotyzm, rodzina oraz przyjaźń. Działalność ONR-u jest powszechnie znana i komentowana m.in. na takich portalach, jak Salon24. Skupia się ona przede wszystkim na organizowaniu patriotycznych organizacji, w tym w głównej mierze Marszu Niepodległości. Oprócz tego członkowie ONR-u prowadzą działalność edukacyjno-wychowawczą - organizują wykłady i obozy, a także współpracują ze środowiskami kombatantów wojennych. W deklaracji ideowej tego ruchu społecznego można odnaleźć m.in. takie punkty, jak:

• stawianie dobra narodu nad dobro jednostki,
• traktowanie rodziny jako fundamentu narodu,
• traktowanie państwa jako organizacji politycznej narodu,
• przyznanie najważniejszej roli Narodowym Siłom Zbrojnym, które mają bronić suwerenności państwa,
• traktowanie kultury jako fundamentu tożsamości narodu,
• postrzeganie Kresów Wschodnich jako ośrodka polskości.

Młodzież Wszechpolska - profil działalności

Młodzież Wszechpolska jest organizacją narodową, założoną w 1989 r. Podobnie jak członkowie ONR-u, także i działacze tego ruchu społecznego, odwołują się do działalności Romana Dmowskiego - polityka II RP. Głównym celem tej organizacji jest propagowanie katolicyzmu i idei narodowo-patriotycznych wśród młodzieży. Młodzież Wszechpolska wraz z ONR-em i innymi organizacjami narodowymi współorganizuje Marsz Niepodległości. Wśród popularnych inicjatyw tego ruchu społecznego można wymienić: akcję pod hasłem "Pomocna dłoń", "Kupuj polskie", "Strajk szkolny", a także "Polska flaga w Polskim domu".

EZ

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.