Kościerzyna. Umowa o dofinansowanie rewitalizacji Osiedla 1000-lecia podpisana

piątek, 22 grudnia 2017 r., 14:51
fot. AL

W przyszłym roku ma ruszyć rewitalizacja Osiedla 1000-lecia w Kościerzynie. Wszystko dzięki pozyskaniu przez miasto dotacji w wysokości 65 proc. wartości 15 mln zł projektu. Podpisanie umowy o dofinansowanie odbyło się w piątek w Kościerzynie.

Na Osiedlu 1000-lecia w Kościerzynie odbyło się podpisanie umów o dofinansowanie czterech projektów rewitalizacyjnych dla czterech pomorskich miast: Kościerzyny, Chojnic, Debrzna i Skarszew. W uroczystości wzięli udział włodarze tychże miast oraz marszałek Mieczysław Struk i wicemarszałek Ryszard Świlski.

- Są to bardzo trudne projekty. Niektórzy powiedzieliby, że nawet trudniejsze niż budowa węzłów transportowych. Ten projekt zawiera w sobie bowiem zadania o charakterze społecznym, w szczególności koncentruje się na pewnych deficytach społecznych i które identyfikujemy w wyniku przeprowadzonej diagnozy - podkreślał marszałek Mieczysław Struk.

Przypomnijmy, że kościerski projekt rewitalizacji Osiedla 1000-lecia podzielony ma być na cztery zadania. Pierwsze z nich obejmie przebudowę budynku przy ul. Osiedle 1000-lecia 1 oraz jego adaptację i rozbudowę piętra budynku, wyremontowanie obiektu byłej kotłowni przy ul. Kartuskiej, wyposażenie obiektów do pełnienia funkcji społecznych oraz pełne zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia obiektów: chodniki dostosowane dla osób niepełnosprawnych, zieleń, oświetlenie terenu, monitoring wizyjny, mała architektura (ławki i kosze na śmieci).

W ramach drugiego zadania miasto zamierza wykonać remonty części wspólnych 26 wielorodzinnych budynków, w tym 17 wspólnotowych, sześć spółdzielczych i trzy komunalne. Prace remontowe mają polegać na czyszczeniu i malowaniu elewacji, remontach balkonów, ociepleniu elewacji i kondygnacji podziemnej, odprowadzeniu wód opadowych, remoncie dachów i kominów, rynien, schodów oraz zagospodarowaniu otoczenia budynków.

Kolejnym etapem ma być modernizacja sieci wodociągowych i sanitarnych, modernizacja i automatyzacja węzłów grupowych, modernizacja i budowa sieci ciepłowniczej, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury drogowej wewnątrzosiedlowej, wykonanie miejsc postojowych i parkingów, modernizacja istniejących ciągów pieszych oraz budowa nowego ciągu pieszego łączącego ul. Lipową i Os. 1000-lecia. Ponadto wykonane mają zostać schody przy ul. Wybickiego, urządzone ciągi pieszych w miejscach wydeptanych ścieżek, czy zmodernizowane i rozbudowane oświetlenie publiczne. Ma także nastąpić budowa monitoringu wizyjnego, a bezpośrednio przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych mają powstać chodniki.

Czwartym zadaniem w ramach realizacji projektu będzie wymiana wiat śmietnikowych oraz pojemników do segregacji odpadów, odnowa istniejących terenów zieleni wraz z budową małej architektury, modernizacja istniejących placów zabaw, budowa placów zabaw dla dzieci młodszych oraz miejsca spotkań dzieci starszych i młodzieży, zagospodarowanie ogrodzenia Zakładów Mięsnych na urządzenie ścianki do graffiti, terenu pagórków przy ul. Os. 1000-lecia, budowa nowej, publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji rekreacyjnych, zagospodarowanie zabytkowego zespołu parkowego przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2.

Projekt rewitalizacji powstał na bazie wielu konsultacji i spotkań z mieszkańcami.

- Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Kościerzyny to dopiero początek współpracy samorządu i mieszkańców. Prawdziwym wyzwaniem będzie realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych i wspólne tworzenie nowej jakości życia w obszarze rewitalizacji. W tym celu techniki i narzędzia zastosowane na etapie programowania rewitalizacji będą również kontynuowane przy wdrażaniu i monitorowaniu GPR, a dodatkowo zostaną wzmocnione poprzez powołanie Komitetu Rewitalizacji - podkreślają Ewa Chmielewska i Monika Orzechowska z wydziału Rozwoju i Promocji Urzędu Miasta Kościerzyna.

AL

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Koscierski.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.