Kościerzyna. Rekordowy budżet z rekordowym zadłużeniem skrytykowany przez radnych

piątek, 22 grudnia 2017 r., 11:10
fot. AL

Blisko 140 mln zł w 2018 roku mają wynieść wydatki miasta Kościerzyna, w tym ponad 43 mln zł z przeznaczeniem na inwestycje. Przyszły rok ma zakończyć się także rekordowo wysokim zadłużeniem sięgającym około 38 mln zł. Taki przyszłoroczny plan finansowy kościerskiego samorządu spotkał się z krytyką radnych opozycji.

Podczas środowej sesji Rady Miasta Kościerzyna rajcy pochylili się nad jedną z ważniejszych uchwał w roku, a mianowicie uchwaleniem przyszłorocznego planu finansowego samorządu. Głosowanie nad prowizorium budżetowym poprzedziła dyskusja, podczas której część radnych kwestionowała kompetencje burmistrza w umiejętnym zarządzaniu finansami miasta.

Jak podkreślała radna Katarzyna Knopik poprzez działania burmistrza kościerski samorząd odnotuje najwyższe w historii zadłużenie, które spłacać będą kolejne pokolenia Kościerzaków.

- W 2018 roku proponuje się wyemitować obligacje na kwotę 19.400.000 zł. W roku ubiegłym pan burmistrz w budżecie na obecny rok zapisał 18 mln zł z obligacji, z czego 8,1 mln wykorzysta do końca 2017 roku. Czyli w ciągu dwóch lat Michał Majewski zadłuża nasze miasto na 27,5 mln zł - akcentowała radna.

Zarzuciła burmistrzowi także zmarnowanie szans na uzyskanie wielu dotacji, nieumiejętne gospodarowanie majątkiem miasta, jak i braku kompetencji w doborze właściwych rozwiązań inwestycyjnych i ich wpływu na budżet samorządu.

- W tej kadencji mieliśmy historyczną szansę uzyskać zwiększone dochody ze źródeł zewnętrznych. Jednak umiejętne wykorzystanie tych środków powiązane jest z koniecznością zapewnienia tzw. udziału własnego. Burmistrz przez ostatnie trzy lata szeroko opowiadał o tym, jak ciężko pracuje nad poprawą stanu finansów miasta. Przyszedł czas, kiedy należy powiedzieć "sprawdzamy" i okazuje się, że czar prysł - mówiła radna Katarzyna Knopik.

- W wieloletniej prognozie finansowej i projekcie budżetu na 2018 rok jak na dłoni widać brak pomysłu na finansowanie inwestycji miejskich. Jedynym pomysłem jest zwiększanie zadłużenia poprzez emisję obligacji. Trudno oprzeć się wrażeniu, że zmarnowano ostatnie lata i kompletnie nie przygotowano budżetu miasta na wykorzystanie bezzwrotnych środków unijnych. Nie zbudowano zaplecza finansowego - kontynuowała.

Słów krytyki nie szczędził także radny Aleksander Mach.

- Z przykrością nie mogę poprzeć tej uchwały, gdyż nie chcę przykładać ręki do rekordowego zadłużenia miasta. Wielokrotnie, panie burmistrzu, podkreślał pan jak to udaje się panu oddłużyć miasto. To, co widzimy, jak nic innego 19 mln zł w obligacjach, które będzie spłacać do 20125 roku, a znając życie i dłużej. Nie chcę iść za pana pomysłem i fundować przyszłym pokoleniom Kościerzaków spłacania długów, tak naprawdę trudno powiedzieć nawet na co. Widać to doskonale na przykładzie dworca. Możliwość dofinansowania 85 proc., natomiast źle przygotowany przez pana projekt, pozwala nam na uzyskanie dofinansowania na poziomie 22 proc. To pokazuje, że tylko na tym projekcie mieszkańcy Kościerzyny płacą o 6 mln zł więcej. Nie dołożę ręki do zwiększania zadłużenia - podkreślał radny Mach.

Do wypowiedzi radnych odniósł się burmistrz, który w swoim wystąpieniu zaznaczał, że nie da przekreślić kilkuletniej ciężkiej pracy na rzecz miasta przez populistyczne działania części radnych.

- Tego, czego mogłem się spodziewać po obecnej radzie, to negowania przez część radnych każdej mojej propozycji. Jeśli złożę wniosek o pozostawienie podatków na dotychczasowym poziomie, to część radnych z automatu zagłosuje przeciwko. Gdy po dwóch latach zaproponuje podwyższenie podatków, to ci sami radni zagłosują za pozostawieniem ich na dotychczasowym poziomie. Myślałem, że radni są wybierani spośród mieszkańców Kościerzyny jako ci, którzy dbają o budżet miasto, mieszkańców Kościerzyny, a swoje zapatrywania polityczne odkładają na bok. Niestety widzę, że tu nie ma to miejsca - ripostował burmistrz Michał Majewski.

- Oszczędzając przez kolejne lata doprowadziliśmy do sytuacji, że możemy przynajmniej w założeniach budżetowych podjąć próbę zrealizowania tych zadań. Na to pozwala nam budżet i zadłużenie miasta, które nieznacznie wzrośnie do zadłużenia początku naszej kadencji, aby zrealizować założone zadania. I jest to nasza wspólna decyzja, czy chcemy je realizować, by dać mieszkańcom Kościerzyny poprawę jakości ich funkcjonowania w mieście - podsumował włodarz miasta.

W obronie burmistrza tradycyjnie stanął radny Dargacz.

- Ciśnie mi się na usta takie sformułowania o opozycji totalnej. Czasami mam wrażenie, że liderzy z Sejmu, pan Schetyna, czy paru innych, mogliby tu przyjść i się od państwa uczyć. Słuchając wystąpienia niektórych radnych mam wrażenie, że pan burmistrz Majewski kompletnie nic nie zrobił przez te trzy lata. Zachęcam wszystkich państwa do przejrzenie miejskiego biuletynu, gdzie wyszczególnione są inwestycje. Wystarczy przejść się po mieście i okaże się, że burmistrz Majewski z większością rady jednak bardzo wiele dokonał. Nie zgadzam się z formułowaniem, że burmistrz zmarnował szansę pozyskania środków i, że finanse miasta są w dramatycznej sytuacji. Chodzi wam chyba tylko o to, by być opozycją totalną - mówił radny Tomasz Dargacz.

Po dwugodzinnej dyskusji ostatecznie radni stosunkiem głosów 11 za, przy trzech przeciwnych i czterech wstrzymujących uchwalono przyszłoroczny budżet.

Dochody w 2018 roku mają wynieść 124.427.379 zł, wydatki z kolei mają osiągnąć kwotę 138.417.644 zł, w tym na inwestycje miasto zamierza przeznaczyć 43.263.814 zł.

- Przyszłoroczny budżet jest rekordowy. W ciągu dwóch lat - 2018/2019 realizowane będą duże inwestycje, a więc węzeł integracyjny, ochrona przed powodzią i wiele mniejszych zadań, łącznie opiewających na kwotę 90 mln zł. W związku z tym wymaga to obciążeniem budżetu emisją obligacji. W 2018 roku zaplanowano emisję obligacji na kwotę 19.400.000 zł. Zadłużenie na koniec przyszłego roku wyniesienie około 38 mln zł, ale wykup obligacji jest tak rozłożony, by móc realizować inne zadania także w następnych latach - wyjaśnia skarbnik miasta Jarosław Laska.

- Będzie to rekordowe zadłużenie, które spłacimy do 2025 roku - podsumował.

AL

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Koscierski.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.