Kościerzyna. Miasto ogłosiło konkurs ofert dla NGO. Do wzięcia prawie 600.000 zł.

czwartek, 23 listopada 2017 r., 13:44
fot. archiwum

589.000 zł - dokładnie tyle kościerski magistrat zamierza przeznaczyć w 2018 roku na realizację projektów przez organizacje pozarządowe. Choć konkurs został ogłoszony w sześciu kategoriach, to niemal 80 proc. wymienionej puli ma trafić tradycyjnie na sport. Oferty można składać do 11 grudnia.

Swoje propozycje na realizację projektów można zgłaszać w następujących sferach: ochrona zdrowia w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, pomoc społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego, kultura fizyczna i sport, oświata i wychowanie, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczości oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, czy działalność na rzecz osób starszych.

W sumie na wykonanie zadań przez organizacje pozarządowe w tym zakresie zarezerwowano środki w wysokości 589.000 zł. Najwięcej, bo aż 450.000 zł ma trafić do sektora sportowego. Na 80.000 zł mogą liczyć stowarzyszenia działające w zakresie zdrowia, 22.000 zł w obszarze kultury kulturę. Sektor pomocy społecznej oraz oraz oświaty i wychowania może "pozyskać" w sumie po 11.000 zł. Natomiast działalności wspomagające rozwój gospodarczy i działalności wspomagające rozwój wspólnot mogą zdobyć po około 15.000 zł.

Co ważne, dotacja z budżetu miasta może wynosić maksymalnie 70 proc. całkowitej wartości zadania. Finansowy wkład własny organizacji musi stanowić minimum 20 proc. wartości całego zadania, a pozostałe 10 proc. może stanowić wkład osobowy bądź rzeczowy.

Dotacja nie będzie udzielana na bieżące finansowanie działalności statutowej organizacji, zakup środków trwałych, których wartość przekracza 3.500 zł netto, pokrycia kar, grzywien i mandatów, zakup budynków i gruntów, działalność gospodarczą, pokrycie deficytu działalności organizacyjnej, działalność polityczną i religijną, cele niezwiązane z działalnością statutową organizacji, czy na realizację przedsięwzięć już są dofinansowane przez miasto. Organizacja, która pozyska dotację nie może bowiem otrzymać innej pomocy z budżetu miasta w ramach tego samego zadania.

Wnioski o pozyskanie grantów mogą składać podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Oferty należy składać w nieprzekraczającym terminie do 11 grudnia do godziny 15.30 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Kościerzyna lub w formie pisemnej oraz dodatkowe wersji elektronicznej na adres e-mail: o.szlagowska@koscierzyna.gda.pl.

AL

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Koscierski.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.