Chcesz nadal otrzymywać 500+? Musisz złożyć nowy wniosek

poniedziałek, 31 lipca 2017 r., 10:45
fot. archiwum/MD-Z

Rodziny, które korzystają ze wsparcia programu Rodzina 500+, a chcą nadal otrzymywać świadczenie, będą musiały złożyć nowe wnioski o jego przyznanie. Można to uczynić już od 1 sierpnia.

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, prawo do otrzymywania wsparcia w ramach rządowego programu "Rodzina 500 +" jest ustalane na okres roku - od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku.

- Jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres jest dłuższy. Rozpoczął się bowiem wcześniej, bo 1 kwietnia 2016 roku, kiedy program "Rodzina 500 plus" oficjalnie wystartował - wyjaśnia ministerstwo.

Aby móc nadal korzystać ze świadczenia w nowym okresie należy złożyć wniosek. Można to zrobić od 1 sierpnia do 21 października.

- Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. Przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku informuje resort rodziny.

Jeśli wniosek zostanie złożony we wrześniu, jego wypłata za październik i listopad nastąpi najpóźniej 30 listopada, natomiast złożenie wniosku w październiku wiąże się z tym, że wypłata świadczeń za dane miesiące nastąpi do 31 grudnia.

Kilka zmian w zasadach

Główne zasady przyznawania 500+ nie zmieniają się. Jak informuje ministerstwo, nadal będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka, z kryterium dochodowym (800 lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie) obowiązującym jedynie na pierwsze dziecko. Wprowadzono jednak kilka zmian, które mają zlikwidować "nieliczne, aczkolwiek niepożądane zjawiska".

- Polegały one m.in. na deklarowaniu niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka, dopasowywaniu przez rodziców dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko oraz pobieraniu świadczenia wychowawczego przez osoby niezamieszkujące w Polsce - wyjaśnia ministerstwo.

Rodzic samotnie wychowujący dziecko będzie musiał do wniosku o przyznanie świadczenia dołączyć pochodzący lub zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy, potwierdzający ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica. Jeśli dokument ten nie zostanie dostarczony, będzie trzeba to uczynić w terminie trzech miesięcy, inaczej, przyjęty wniosek nie zostanie rozpatrzony.

W nowym rozdaniu wyłączono stosowanie przepisów związanych z utratą i uzyskaniem dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci go i w okresie 3 miesięcy od tego momentu ponownie zacznie zarabiać u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy, zamawiającego dzieło lub znów rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.

Trzecia zmiana dotyczy osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Do wniosku o 500+ muszą dostarczyć zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku oraz wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. Zaświadczenie będzie składane zamiast oświadczenia o deklarowanych dochodach.

Wnioski będą przyjmowane w tych samych punktach, jak dotąd. Można je złożyć osobiście, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez internet.

MD-Z

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Koscierski.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.