Kancelaria adwokacka Gliwice. Jak wygląda rozprawa rozwodowa?

piątek, 21 lipca 2017 r., 15:49
fot. nadesłane

Pozew o rozwód zazwyczaj składa jeden ze współmałżonków. Aby proces sądowy nastąpił szybko, ważne jest prawidłowe wypisanie i złożenie wszystkich potrzebnych dokumentów. Kancelaria adwokacka Gliwice posiada duże doświadczenie w tego typu sprawach i pomoże we wszelkich dokumentacjach i wnioskach. Szczególnie, jeśli chcemy uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie.

Krok pierwszy - złożenie pozwu

Koszt złożenia sprawy rozwodowej wynosi 600zł. Jeśli razem z rozwodem chcesz przeprowadzić sprawę o alimenty, podział majątku czy podział mieszkania, koszty te wzrosną. Warto wiedzieć, że jeśli te koszty przekraczają możliwości finansowe rodziny, możemy wnioskować o zniesienie opłat.

Pozew rozwodowy należy przekazać do sądu okręgowego, który znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania jednego ze współmałżonków.

Wnioski w sprawie rozwodowej

Wraz z wnioskiem sprawy rozwodowej z orzeczeniem o winie obu stron, jednego ze współmałżonka i bez orzekania o winie można złożyć następujące wnioski:

• Wniosek dotyczący władzy rodzicielskiej nad wspólnymi nieletnimi dziećmi
• Wniosek dotyczący kontaktów z dziećmi
• Wniosek dotyczący alimentów na dzieci i współmałżonka
• Wniosek dotyczący sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania
• Wniosek dotyczący eksmisji jednego ze współmałżonków ze wspólnego mieszkania
• Wniosek dotyczący równego podziału majątku

Do każdego wniosku należy dołączyć odpis aktu małżeństwa, skrócone odpisy aktu urodzenia małoletnich dzieci oraz zaświadczenie o zarobkach.

Kancelaria adwokacka Gliwice doskonale zna się na obowiązującym prawie i wie, jakie wnioski należy złożyć podczas rozprawy rozwodowej. Wiedzą jak skonstruować pismo, aby przyniosło korzystne dla klienta efekty.

Krok drugi - pierwsza rozprawa

Zazwyczaj rozprawa rozwodowa nie kończy się na pierwszej rozprawie, szczególnie jeśli występuje orzekanie o winie. Kancelaria adwokacka Gliwice zawsze dokłada wszelkich starań, aby rozprawa trwała jak najkrócej i przynosiła jak najmniej stresu.

Podczas pierwszej rozprawy następuje przesłuchanie małżonków. Każda ze stron może przedstawić swoje dowody, które pomogą rozstrzygnąć sprawę. Co ciekawe, małżonkowie nie muszą być obecni na rozprawie. Wystarczy, że przekażą pełnomocnictwo adwokatowi lub członkowi najbliższej rodziny.

Jeśli w sprawie występują świadkowie, są oni przesłuchiwani na wniosek współmałżonków. Jako świadków, nie można brać dzieci do lat 13-stu.

Podczas rozprawy sąd może zarządzić spotkanie z mediatorem, jeśli zauważy, że istnieje szansa iż strony mogą dojść ze sobą do porozumienia. Mediator może też wziąć udział w przypadku ustalenia alimentów i podziału majątku, aby polubownie załatwić tę sprawę między współmałżonkami.

Na rozprawie sąd przesłuchuje obie strony i wypytuje o pożycie małżeńskie, najczęstsze powody kłótni i inne problemy, które doprowadziły do rozwodu. Następnie przychodzi kolej przesłuchania świadków. Od sędzi zależy czy świadkowie będą przesłuchiwani na pierwszej czy kolejnej rozprawie.

W rozprawie bierze udział trzech sędziów: sędzia przewodniczący oraz dwóch sędziów ławników. Rozprawy rozwodowe odbywają się bez udziału publiczności.

Niestety trudno jest określić, jak długo będzie trwać rozprawa rozwodowa. Często kończy się po dwóch rozprawach, ale może zakończyć się po jednej lub dopiero po kilku. Wszystko zależy od dowodów, rodzaju rozprawy i ilości świadków.

Wyrok, jaki zapadnie podczas rozprawy nie zostanie dostarczony pisemnie pocztą, lecz będzie orzeczony na rozprawie. Do zapadniętego wyroku można się odwołać. Apelację w II instancji rozpatruje sąd apelacyjny.

Alimenty na dziecko

Aby uzyskać alimenty na dziecko należy złożyć wniosek do Sądu Rejonowego w miejscu zamieszkania. Jeżeli dziecko nie ukończyło 18 roku życia, pozew składa jeden z rodziców, którzy sprawują główną władzę nad małoletnim. Gdy dziecko jest pełnoletnie może samo złożyć pozew o alimenty. Aby wszystko przebiegło sprawnie, kancelaria adwokacka Gliwice sporządzi potrzebne dokumenty.

Ważne są argumenty i wnioskowana kwota, jaką chcemy dostać. Co ważne, kwota ta powinna być podana za cały rok. Przykładowo, jeśli wnioskujemy o alimenty w wysokości 1 000 zł na miesiąc, we wniosku należy wpisać 12 000 zł. Należy opisać sytuację majątkową oraz konieczne wydatki na dziecko. Wszystko należy poprzeć dowodami i dokumentami, na przykład zaświadczeniem o zarobkach oraz rachunkami i fakturami, które ukazują wydatki na dziecko.

Alimenty na małżonka

O takie alimenty może starać się jedynie współmałżonek, który według sądu nie był winny lub współwinny rozpadowi małżeństwa. Należy udowodnić, że po rozwodzie drastycznie pogorszył się stan życia. W przypadku orzeczenia o winie współmałżonka, można zażądać alimentów bez wykazywania niedostatku. Wystarczy wykazać dysproporcję w zarobkach, która nastąpiła po rozwodzie. Winny rozwodu nawet po zawarciu kolejnego małżeństwa nadal ma obowiązek płacenia alimentów na eksmałżonka. Może jedynie zmienić się jego wysokość. Niestety orzeczenie o winie niesie dla winnego wiele kłopotów finansowych.

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.