Ofert pracy więcej niż chętnych. Coraz więcej firm zatrudnia obywateli Ukrainy

niedziela, 30 kwietnia 2017 r., 10:02
fot. archiwum

Zgodnie z danymi Powiatowego Urzędu Pracy wskaźnik bezrobocia w powiecie w 2016 roku był najniższy od lat. Ofert pracy często jest więcej niż chętnych do jej podjęcia, dlatego też coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na zatrudnianie pracowników zza wschodnich granic Polski.

Z opracowanego przez Work Service raportu "Barometr Rynku Pracy VII", wynika, że mimo napływu ponad 1,3 mln cudzoziemców w 2016 roku, nadal 33 proc. przedsiębiorstw w Polsce ma problemy ze znalezieniem pracowników. Zgodnie z nimi w kraju już 4 na 10 firm, chcąc obsadzić zalegające wakaty, będzie sięgać po kandydatów z Ukrainy.

Dynamiczny wzrost liczby zatrudniania cudzoziemców w 2016 roku odnotowano również w powiecie kościerskim. Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie, obcokrajowcy najczęściej zatrudniani są przy pracach prostych, jako robotnicy przemysłowi czy budowlani, jak również jako pracownicy usług lub sprzedawcy, a także jako operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (w tym kierowcy). Najczęściej zatrudniani są w formie umów zlecenia, potem umów o dzieło i umów o pracę. Większość zatrudnianych obcokrajowców to obywatele Ukrainy.

Na przestrzeni dwóch ostatnich lat w powiecie odnotowano trzykrotny wzrost chęci zatrudniania obywateli innych krajów. W 2015 roku 39 pracodawców złożyło łącznie 273 oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca, tymczasem już w 2016 roku tego typu dokumenty przedłożyło w urzędzie pracy 106 pracodawców dla 811 cudzoziemców. Warto też dodać, że w 2014 roku liczba ta była znacznie niższa - dziewięcioro przedsiębiorców ubiegało się o zatrudnienie 48 pracowników.

- Pracodawcy chętnie korzystali z możliwości zatrudnienia obcokrajowców, zarówno na zasadach zezwoleń na pracę, jak i oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy bez uzyskania zezwolenia na pracę - informuje Powiatowy Urząd pracy w Kościerzynie.

Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy mogą podejmować legalne zatrudnienie na terenie Polski w okresie do sześciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy, na podstawie oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi (tzw. procedura uproszczona) bądź otrzymując zezwolenie na pracę. To dokument uprawniający cudzoziemca (spoza Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego) do podjęcia legalnej pracy w Polsce pod warunkiem posiadania przez niego wizy lub zezwolenia pozwalającego na podjęcie w Polsce legalnego zatrudnienia. Zezwolenia są wydawane przez wojewodę na czas określony (nie dłuższy niż okres trzech lat, z możliwością przedłużenia).

W 2016 r. w ramach "procedury zezwoleniowej" zgłoszono w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościerzynie łącznie 223 miejsca pracy oferowane przez 51 pracodawców występujących o opinię starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi (dla porównania: w 2014 r. było to 20 miejsc pracy, a w 2015 r. - 144).

- Olbrzymia część wniosków pracodawców o wydanie zezwoleń na pracę dotyczy chęci dłuższego zatrudnienia cudzoziemców, którzy wcześniej "sprawdzili się" u tych pracodawców, jako pracownicy zatrudnieni przez krótki okres czasu na podstawie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy bez uzyskania zezwolenia na pracę - informuje Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie.

Tylko w marcu tego roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościerzynie 36 pracodawców złożyło 153 oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy obcokrajowcom (150 z nich dotyczyło obywateli Ukrainy), w marcu 2016 roku tego typu dokumentów złożono prawie 100 mniej.

MD-Z

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Koscierski.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.