Gmina Kościerzyna świętuje jubileusz 25-lecia istnienia

piątek, 24 lutego 2017 r., 18:03
fot. AL

Uroczystą sesją Rady Gminy Kościerzyna zapoczątkowano trzydniowe obchody jubileuszu 25-lecia istnienia gminy Kościerzyna. Piątkowa uroczystość była okazją do przypomnienia historii powstania samorządu oraz znaczących inwestycji zrealizowanych na przestrzeni minionego ćwierćwiecza, jak również podziękowania i uhonorowania tych, którzy przyczynili sie do rozwoju gminy.

Gmina Kościerzyna powstała 1 stycznia 1992 roku. Pierwsza tymczasowa siedziba urzędu gminy mieściła się w dwóch pomieszczeniach urzędu miasta Kościerzyna. Kolejną siedzibą był budynek spółdzielni "Kaszubianka" przy ulicy Długiej 11 w Kościerzynie. W krótkim czasie została podjęta decyzja o zakupieniu nieruchomości i wybudowaniu własnej siedziby przy ulicy Strzeleckiej 9, którą oddano do użytku 16 października 1992 roku. Pierwszym wójtem gminy Kościerzyna został Waldemar Tkaczyk, który stanął przed zadaniem tworzenia jednostek organizacyjnych samorządu.

Na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza zrealizowano tu szereg inwestycji oświatowych, inwestowano w rozwój infrastruktury. Te najważniejsze, mające wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców, przypomniał w swoich wystąpieniu wójt gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski.

- Przed nami przyszłość, która stawia kolejne ważne wyzwania. Jeżeli mamy wspólne wartości, ustalone wspólne kierunki, jeżeli niezależnie od różnic, sporów, potrafimy z sobą rozmawiać, to ta przyszłość jest dobrą przyszłością. Ja w to wierzę. Raz jeszcze dziękując za zaangażowanie na rzecz rozwoju naszego samorządu na przestrzeni ostatnich 25 lat, chciałbym wyrazić swoją nadzieję, że wspólnie dołożymy wszelkich starań, aby rozwój gminy Kościerzyna był dynamiczny, nastawiony na realizację potrzeb lokalnej społeczności, rodzący dobre postawy do lepszej, wspólnej przyszłości. Tak, aby szczególnie młodzi ludzie, planujący swoją przyszłość, wiązali ją właśnie z naszą gminą, z naszym terenem. A nam wszystkim samorządowcom życzę, aby działanie na rzecz dobra wspólnego, służenie drugiemu człowiekowi, było naszym głównym celem - akcentował wójt Grzegorz Piechowski.

Piątkowa uroczystość była też doskonałą okazją do podziękowania osobom zaangażowanym w rozwój gminy Kościerzyna. W sumie Złote Laury, Statuetki Dużego i Małego Niedźwiedzia trafiły do kilkudziesięciu osób.

Szczególnym wyróżnieniem uhonorowano też wójta gminy Kościerzyna. Minister Spraw Wewnętrznych przychylając się do wniosku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku odznaczył wójta Grzegorza Piechowskiego Brązowym Medalem Za Zasługi dla Policji. Medal wręczył mu Komendant Powiatowy Policji w Kościerzynie.

- Niech ten medal będzie wyrazem uznania za wszystkie starania wójta oraz samorządowców gminy Kościerzyna na rzecz poprawy bezpieczeństwa - mówił insp. Marcin Piotrzkowski.

Słów uznania w kierunku władz kościerskiego samorządu za znaczący rozwój gminy Kościerzyna w ostatnich 25 latach nie szczędzili też zaproszeni goście.

- Dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, że reforma samorządowa, w wyniku której powołano 16 samorządowych województw, 316 powiatów, prawie 2,5 tysiąca gmin, to jedna z najlepszych reform w naszym kraju. Najczęściej wymienianym dziś słowem jest słowo wspólnota. Tworzymy wspólnotę pomorską, kościerską i tą najważniejszą, gminną, bo można powiedzieć, że gmina to jedna, wielka rodzina. Życzę mieszkańcom gminy Kościerzyna, żeby zawsze czuli się jak u siebie w domu, żebyście mieli dobrych reprezentantów w radzie gminy, radzie powiatu i województwie. Życzę również samorządowcom, abyście zawsze mogli stanowić o tym, co dzieje się w gminie Kościerzyna, aby nikt nie zabrał wam praw wyborczych czynnych i biernych - mówił wicemarszałek Ryszard Świlski.

- Przez 25 lat funkcjonowania gminy Kościerzyna daje się zauważyć jej znaczący rozwój. Bez wątpienia dorobek współczesnych dokonań gminy może stanowić powód do zasłużonej dumy i satysfakcji dla jej gospodarzy i mieszkańców, którzy zawsze wykazywali poczucie pełnej odpowiedzialności za tradycje, teraźniejszość oraz przyszłość swojej małej ojczyzny. Chcę także zaznaczyć, że gmina Kościerzyna potrafi idealnie wykorzystać swoje szanse na rozwój gospodarczy, turystyczny i promocyjny. Jako przedstawiciele władz samorządu powiatu kościerskiego, chcemy podkreślić bardzo dobrą i wielopłaszczyznową współpracę między naszymi samorządami. Wyrażamy nadzieję, że będzie ona kontynuowana w kolejnych latach z pożytkiem dla społeczności lokalnej gminy Koscierzyna i całego powiatu kościerskiego - podkreślała z kolei starosta kościerski Alicja Żurawska.

Dodajmy, że obchody jubileuszu potrwają do niedzieli. W sobotę w hali widowiskowej w Wielkim Klinczu odbędzie się koncert zespołów After Party oraz Papa D. Z kolei w niedzielę, także w Wielkim Klinczu, będzie miał miejsce Gminny Turniej Kół Gospodyń Wiejskich.

Lista osób odznaczonych i wyróżnionych:

Medalami i Odznaką Złoty Laur uhonorowani zostali:
Beata Murglin
Barbara Czarnota
Józef Derra
Andrzej Bober
Daniel Gierszewski
Arkadiusz Maliszewski
Franciszek Niklas
Danuta Szczepańska
ks. Dariusz Wiczling
Jerzy Pawelski
Dominik Kozłowski
Daniel Peek
Mirosław Ebertowski

Statuetkami Dużego Niedźwiedzia uhonorowani zostali:
Strunobet Migacz
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło Kłobuczyno
Zespół Folklorystyczny "Mali Kaszubi" z Wąglikowic
Stowarzyszenie Otwarte Serca z Łubiany
Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie oddział Łubiana
Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie
Kajaki Młyn
Acitivitas Wdzydze PTTK
Wdzydzki Park Krajobrazowy
Kościerski Klub Morsów "Forrest Gump"
KGW Kłobuczyno
KGW Kościerska Huta
KGW Wąglikowice
Gdańska Fundacja Dobroczynności
Stary Browar Kościerzyna
Centrala Nasienna Zielenin
Szkółka Roślin Ozdobnych Antonina oraz Jerzy Wentowie
UKS PCM Kościerzyna
Samorząd Województwa Pomorskiego
Wojewoda Pomorski
Powiat Kościerski

Statuetkami Małego Niedźwiedzia wyróżnieni zostali
śp. Daniel Justka
Zbigniew Andrzejewski
Aleksander Bober
Marian Brunke
Krzysztof Frydel
Ewa Nowak
Jerzy Jankowski
Kazimierz Konka
Andrzej Przewłocki
Tomasz Klinkosz
Krzysztof Bławat
Marian Seyda
Kamil Wysiecki
Zbigniew Czucha
Katarzyna Formela
ks. Aleksander Dziadowicz
Jarosław Przewoźny
Volker Carle
Władysław Jereczek
Michał Synakowski
Ilona Kościelska
Piotr Kwidziński
Maciej Dobrzyński
Aleksandra Bober
Alicja Ulatowska
Arkadiusz Markiewicz
Urszula Kalińska
Katarzyna Kleinschmidt
Stanisław Wnuk
Marian Knut
Marian Brunka
Włodzimierz Duraj
Aneta Kostka
Maria Dorau
Marzena Kleinschmidt
Alicja Łukowicz
Kazimierz Kosak
Grzegorz Kucharski
Renata Tkaczyk
Barbara Federowicz
Marek Labuda
Mariusz Szyca
Mariusz Kowalke
Jerzy Trawicki
Andrzej Toczek
Grzegorz Daszkowski
Marcin Helta

AL

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Koscierski.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.