Gm. Liniewo. Blisko pięć milionów na inwestycje w 2017 roku

piątek, 27 stycznia 2017 r., 14:18
fot. internet/UG Liniewo

4.726.000 zł - tyle liniewski samorząd zamierza przeznaczyć na zadania inwestycyjne w 2017 roku. Wśród planowanych zadań znajduje się szereg projektów drogowych, wodno-kanalizacyjnych, a także mających na celu poprawę warunków w świetlicach wiejskich.

22.155.412 zł po stronie dochodów i 25.620.084 zł po stronie wydatków - tak w wielkim skrócie kształtuje się budżet gminy Liniewo w 2017 roku. Na inwestycje samorząd planuje przeznaczyć kwotę 4.726.500 zł, co stanowi 18,5 proc. ogółu wydatków.

- W naszym samorządzie jest tak, że w pierwszych dwóch latach kadencji przygotowujemy się do realizacji zadań poprzez przygotowanie dokumentacji i pozwoleń, a ich wykonanie odbywa się w kolejnych latach. Tak jest również teraz - mówi wójt gminy Liniewo, Mirosław Warczak.

- W tym roku kładziemy duży nacisk na inwestycje drogowe - dodaje.

W tym zakresie liniewski samorząd zamierza wykonać aż kilka projektów. Wśród tych najważniejszych wymienia się rozpoczęcie I etapu modernizacji drogi w Płachtach, kontynuację przebudowy dróg i chodników wraz z modernizacją odwodnienia i poprawą infrastruktury towarzyszącej na terenie Liniewa tj. ulic Wiśniowej, Topolowej i Kasztanowej, czy budowę chodników na terenie wsi Orle i Liniewo. Ponadto gmina będzie partycypowała w przebudowie drogi powiatowej na odcinku Liniewo - Małe Liniewo. Na ten ostatni cel samorząd zarezerwował w budżecie 140.000 zł.

2017 rok upłynie też na realizacji projektów wodno-kanalizacyjnych.

- Planujemy wykonać I etap sieci wodociągowej Garczyn - Orle wraz z budową zbiorników retencyjnych oraz wybudować oczyszczalnię ścieków wraz z częścią sieci kanalizacji sanitarnej w Dece. Złożymy także wniosek na budowę i modernizację stacji uzdatniania wody w Lubieszynie - wymienia wójt Mirosław Warczak.

Wśród zadań inwestycyjnych znajduje się także I etap budowy świetlicy wiejskiej w Starym Wiecu, modernizacje świetlic wiejskich przy OSP Lubieszyn i OSP Głodowo, modernizacja świetlicy w Sobączu, modernizacja strażnicy OSP Liniewo ( w tym roku prace mają dotyczyć docieplenia i remontu dachu), czy modernizacja poszycia dachu na sali gimnastycznej w Liniewie.

W tym roku rozpocznie się także realizacja kilkuletnich projektów związanych z zagospodarowaniem centrum wsi w Orlu, Liniewie i Głodowie. Nastąpi także modernizacja i rozbudowa placów zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie gminy.

Zadłużenie na koniec 2017 roku ma wynieść 14,49 proc.

AL

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Koscierski.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.