Rzecznik Praw Obywatelskich wytyka nieprawidłowości na oddziale psychiatrycznym w Kościerzynie

wtorek, 3 stycznia 2017 r., 13:54
fot. archiwum

Zbyt długi okres stosowania przymusu bezpośredniego u pacjentów, podejmowanie decyzji o przyjmowaniu pacjentów na podstawie opinii tylko jednego lekarza, brak dostosowania oddziału do potrzeb osób z niepełnosprawnością, brak szkoleń wśród personelu - między innymi takie nieprawidłowości ujawnił Rzecznik Praw Obywatelskich podczas kontroli na oddziale psychiatrycznym w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. Poza szeregiem uchybień, zauważono też mocne strony placówki.

Pod koniec września 2016 roku Krajowy Mechanizm Prewencji, a więc zespół Rzecznika Praw Obywatelskich przeprowadził kontrolę na oddziale psychiatrycznym w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. Celem wizytacji zespołu było sprawdzenie, czy na oddziale przestrzegane są prawa osób umieszczonych na oddziale przymusowo, a także tego, czy nie są poddawani torturom lub nieludzkiemu traktowaniu.

Kontrolujący oddział zespół ujawnił szereg nieprawidłowości. Stwierdzono iż, nie wypełniano zgodnie z przepisami kart pacjentów odnośnie zastosowania wobec nich przymusu bezpośredniego, a więc unieruchamiania ich. Pomijano w nich przebieg, skutki zabezpieczenia. W zapisach nie ujęto też czy pacjent został poinformowany o zamiarze zastosowania wobec niego przymusu. Dostrzeżono też, że karty nie zawierają oceny upoważnionego lekarza co do konieczności jego zastosowania.

Pacjenci, wobec których stosowano przymus bezpośredni powinni być zwalniani z niego nie rzadziej niż co cztery godziny. Tymczasem jak wykazała kontrola, w Kościerzynie nie przestrzegano tych norm.

Krajowy Mechanizm Prewencji zauważył też, że personel ostatnio szkolenie z zakresu przymusu bezpośredniego odbył w 2012 roku, a z uwagi na znaczące zmiany prawne w tym zakresie, takie szkolenia powinny odbywać się cyklicznie.

Rzecznik Praw Obywatelskich wytknął oddziałowi podejmowanie decyzji o przyjmowaniu pacjentów na przymusowe leczenie tylko przez jednego lekarza bez opinii drugiego psychiatry lub psychologa, pomimo iż szpital miał takie możliwości. Dopatrzono się również tego, że oddział nie jest w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Przedstawiciele KMP zwrócili także uwagę na potrzebę zapewnienia pacjentom dostępności do obecnej na oddziale sygnalizacji alarmowo - przyzywowej. Przyciski pozwalające na szybkie wezwanie pomoc nie były zamontowane we wszystkich salach bądź też były umieszczone w trudno dostępnych miejscach lub po prostu nie działały.

Kontrolerzy zwrócili również uwagę na zalety kościerskiej placówki. Mocnymi stronami oddziału psychiatrii są odbywająca się tu od poniedziałku do piątku terapia zajęciowa, dwie sale do jej prowadzenia oraz patio z ogródkiem dla pacjentów.

W związku z wykrytymi nieprawidłowościami zwróciliśmy się do prezesa Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie z zapytaniem, jakie działania zostały podjęte w celu likwidacji uchybienia i by zapobiec ich pojawianiu się w przyszłości.

Jak informuje prezes Wiktor Hajdenrajch, zalecenia przedstawicieli Zespołu Krajowego Mechanizmu Prewencji nadal poddawane są pogłębionej analizie przez pracowników szpitala w celu zastosowania środków, które w najlepszy sposób zapewnią ich realizację.

- Jednocześnie szpital informuje, że zalecenia techniczne, odnoszące się do odpowiedniego dostosowania pomieszczeń do potrzeb niepełnosprawnych, zostaną uwzględnione przy planowanym remoncie Oddziału Psychiatrii. Ponadto przy najbliższej okazji zmianie ulegnie położenie przycisków systemu przywoławczego, tak pacjenci uzyskali ułatwiony dostęp do urządzeń - podkreśla prezes kościerskiego szpitala.

- Odnosząc się natomiast do zaleceń w przedmiocie przymusu bezpośredniego, pracownicy szpitala niezwłocznie wykonali niezbędne czynności w celu prawidłowego zabezpieczenia praw pacjenta. W szczególności podjęto działania w celu zapewnienia personelowi szpitala szkoleń z zakresu przymusu bezpośredniego oraz prawidłowego wypełniania dokumentacji medycznej pacjentów w tym przedmiocie. Nadto zasady stosowania przymusu bezpośredniego zostały poruszone na odprawie z kierownikami oddziałów Szpitala oraz w rozmowach z personelem - kontynuuje.

- Na zakończenie zauważyć należy, że działania personelu Oddziału Psychiatrii podyktowane są dbałością o dobro pacjenta. Jednocześnie podejmowane są wszelkie niezbędne czynności w celu zapewnienia pacjentom właściwej opieki zarówno medycznej, jak i związanej z ich potrzebami - podsumowuje prezes Wiktor Hajdenrajch.

Z pełnym raportem Krajowego Mechanizmu Prewencji Rzecznika Praw Obywatelskich można zapoznać się tutaj.

Do sprawy wrócimy.

AL

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Koscierski.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.