Dotacje na działania dla seniorów. Od 20 do 200 tysięcy złotych

wtorek, 13 grudnia 2016 r., 12:16
fot. archiwum/MD-Z

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs na dofinansowanie ze środków programu rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości od 20 do 200 tys. zł. Wnioski składać można do 28 grudnia.

Program na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ma na celu poprawę jakości i poziomu ich życia dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Program ma za zadanie przyczyniać się do pełniejszego korzystania z potencjału społeczno-zawodowego osób starszych, aby mogły one pełnić różne role społeczne w życiu publicznym. Ważnym elementem jest uwzględnienie w działaniu ograniczeń wynikających z barier funkcjonalnych, na które narażone mogą być osoby starsze.

- Obecnie osoby starsze, w porównaniu do innych grup wieku, w ograniczonym stopniu angażują się w działalność społeczną. Przyczyny tego są złożone, a często wynikają z braku oferty, która umożliwiałaby aktywne spędzanie wolnego czasu. Jednocześnie należy pamiętać, że osoby starsze posiadają określone kwalifikacje, wiedzę oraz czas wolny. Zagospodarowanie tego potencjału będzie stymulowało zarówno rozwój kapitału społecznego, jak i wzrost gospodarczy - informuje ministerstwo.

Na realizację Programu w 2017 roku MRPiPS przeznaczyło 40 mln zł.W konkursie na dofinansowanie można pozyskać wsparcie w wysokości od 20 do 200 tys. zł. O dofinansowanie mogą starać się m.in. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe) oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie socjalne.

W programie wyznaczono cztery priorytety - edukację osób starszych, aktywność społeczną promującą integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, partycypację społeczną osób starszych oraz usługi społeczne dla seniorów.

Beneficjentami działań w ramach realizowanych projektów mogą być objęte wyłącznie osoby w wieku 60 lat i więcej.

Program ma pomóc m.in. w zwiększeniu różnorodności i poprawy jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych, a także w tworzeniu ofert odpowiadających problemom osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym w szczególności w procesie wykluczenia społecznego. Ma również wpłynąć na rozwój oferty edukacyjno-kulturalnej, a także usług społecznych w sferze sportu, turystyki, rekreacji i kultury.

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków znaleźć można na stronie MRPiPS.

MD-Z

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Koscierski.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.