Gm. Nowa Karczma. 100.000 zł do wzięcia przez NGO

wtorek, 13 grudnia 2016 r., 11:01
fot. archiwum

Do 23 grudnia organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o dotację z urzędu gminy na realizację zadań publicznych w przyszłym roku. W sumie do wzięcia jest 100.000 zł. Pula ta zostanie rozdysponowana w dwóch obszarach działania, a mianowicie w zakresie kultury fizycznej oraz pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Najwięcej, bo aż 60.000 zł mogą pozyskać stowarzyszenia i organizacje działające w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym współzawodnictwa sportowego. Na realizację projektów w obszarze pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w sumie planuje się przeznaczyć 40.000 zł, które rozdysponowane zostaną na wykonanie trzech zadań.

Na zapewnienie około dziesięciu rodzinom specjalistycznej pomocy w prowadzeniu wieloprofilowej rehabilitacji dzieci i młodzieży tutejszy samorząd zarezerwował kwotę 16.500 zł., na dowozy do Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubieszynie siedmiu niepełnosprawnych osób z terenu gminy Nowa Karczma przez pięć dni w tygodniu 15.500 zł, natomiast na dowozy na zajęcia do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościerzynie czterech osób niepełnosprawnych przez pięć dni w tygodniu 8.000 zł.

Wnioski o pozyskanie grantów mogą składać podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Oferty należy składać w nieprzekraczającym terminie do 23 grudnia do godziny 12.00 w Urzędzie Gminy Nowa Karczma.

AL


Nie ma jeszcze żadnych opinii do tego artykułu. Masz szansę skomentować go jako pierwszy.