Były starosta Wiesław B. i były skarbnik Jerzy G. z kolejnym wyrokiem

czwartek, 27 października 2016 r., 09:36
fot. archiwum

Karą grzywny zostali ukarani były starosta kościerski Wiesław B. i były skarbnik powiatu Jerzy G. Jest to kolejny już ich wyrok w związku z głośną sprawą wykorzystywania przez nich pracowników wykonujących remont budynku starostwa do prac na prywatnych posesjach. Tym razem Wiesław B. odpowiadał za między innymi za poświadczenie nieprawdy, posługiwanie się sfałszowaną dokumentacją, natomiast Jerzy G. za niedopełnienie obowiązków.

Przypomnijmy, że proces wobec czterech kościerskich urzędników tutejszego starostwa trwał kilka lat. Przedmiotem postępowania były wydarzenia, które miały miejsce w 2005 roku. Wówczas w budynku kościerskiego starostwa przeprowadzano remont. W pracach udział brali pracownicy interwencyjni, których wyznaczył kościerski urząd pracy. Nad całością prac prowadzonych w starostwie czuwał naczelnik wydziału organizacyjnego Jacek K. To on jako pierwszy miał wykorzystać do prywatnych celów "darmowe" usługi pracowników interwencyjnych, każąc im odnowić balkon w swoim domu w Liniewie.

Na remoncie w starostwie skorzystać miał także skarbnik tej instytucji - Jerzy G, w którego kuchni również miał być przeprowadzony "darmowy" remont. Wyremontowana miała również zostać siedziba Pomorskiego Związku Piłki Ręcznej, któremu w tym czasie prezesował Jerzy G. Materiały wykorzystywane przy powyższych remontach miały być kupowane na koszt starostwa.

Oskarżonym postawiono kilkadziesiąt zarzutów. Wśród nich znalazły się między innymi: wykorzystywanie pracowników interwencyjnych do prac na prywatnych posesjach, niedopełnianie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, poświadczenie nieprawdy, składanie fałszywych zeznań, przekroczenie uprawnień, a także przywłaszczenie mienia.

Postępowanie przed sądem I instancji w tej sprawie toczyło się przez kilka lat. W tym czasie aż czterokrotnie zmieniał się sędzia orzekający. W marcu 2014 roku przed Sądem Rejonowym w Malborku byli starostwie usłyszeli wyrok skazujący. Odwołali się od niego. Sąd Okręgowy w Gdańsku ostatecznie jednak podtrzymał wyrok skazujący wobec czterech oskarżonych wymierzając im karę pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz orzekając wobec nich zakaz zajmowania stanowisk związanych z odpowiedzialnością materialną na okres roku, który biegnie od uprawomocnienia się wyroku.

Swoim orzeczeniem postanowił jednak, że Sąd Rejonowy w Malborku raz jeszcze rozpatrzy sprawę w części dotyczącej podżegania do poświadczenia nieprawdy przez innego urzędnika, dwukrotnego posługiwania się fałszywymi dokumentami oraz poświadczenia nieprawdy przez byłego starostę Wiesława B. odnośnie błędnych zapisów w dzienniku budowy odnoszących się do przebiegu i realizacji robót budowlanych przy budowie garażu i wiaty garażowej na posesji w Łubianie. Dodajmy, że za te czyny Wiesław B. pierwotnie został skazany przez malborski wymiar sprawiedliwości.

W przypadku Jerzego G. sąd miał jeszcze raz przyjrzeć się zarzutowi niedopełnienia przez niego obowiązku nadzoru nad prawidłowością prowadzenia ewidencji majątku nieruchomego starostwa oraz przeprowadzenia inwentaryzacji, podczas czego nie uwzględnił całego wyposażenia między innymi zajmowanego przez siebie gabinetu, co mogło powodować uszczerbek w finansach publicznych. W pierwszym postępowaniu były starosta został uniewinniony od tegoż zarzutu.

W toku przeprowadzonego ponownego postępowania sądowego obaj oskarżeni zostali uznanymi winnymi zarzucanych im czynów. Sąd wymierzył im karę grzywny w wysokości 4.000 zł wobec Wiesława B. oraz 1.600 zł wobec Jerzego G. oraz obciążył ich kosztami sądowymi.

Były starosta i ówczesny skarbnik odwołali się od wyroku do Sądu Okręgowego w Gdańsku. Ten, pod koniec września, podtrzymał orzeczenie sądu w Malborku.

- Sąd Okręgowy w Gdańsku utrzymał w mocy zaskarżony wyrok. Obciążył oskarżonych wydatkami w postępowaniu odwoławczym oraz wymierzono im opłaty: Wiesławowi B. 400 zł, Jerzemu G. 160 zł - informuje rzecznik Sądu Okręgowego w Gdańsku, sędzia Tomasz Adamski.

Wyrok jest prawomocny.

AL

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Koscierski.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.