Pierwsze miesiące programu 500+ w liczbach. Były przypadki donosów

poniedziałek, 25 lipca 2016 r., 15:06
fot. archiwum

Upływa czwarty miesiąc realizacji rządowego programu Rodzina 500+. W powiecie kościerskim dotąd wydano na niego około 20 milionów złotych. Najliczniejsze rodziny w powiecie mają po ośmioro dzieci. Jak się okazuje, w niektórych gminach zdarzały się przypadki donosów o marnotrawienie środków.

Od 1 kwietnia do 1 lipca w całym województwie pomorskim złożono łącznie 169 296 wniosków, pozytywnie rozpatrzono natomiast 141 605. Wypłacono 639 260 świadczeń wychowawczych na kwotę 318 633 061 zł. Postanowiliśmy podsumować pierwszy kwartał i sprawdzić, jak w powiecie kościerskim wygląda wypłata środków, gdzie padły rekordy i gdzie zgłaszano przypadki złego wykorzystania wsparcia.

Wnioski

Do 30 czerwca do MOPS-u w Kościerzynie wpłynęło 2007 wniosków o przyznanie rządowego świadczenia, natomiast od 1 do 15 lipca - 19 wniosków. W gminie wiejskiej w tym samym czasie wpłynęły 1493 wnioski o świadczenie wychowawcze, w lipcu - 12. Poza samorządami kościerskimi największą liczbę wniosków złożono - w Nowej Karczmie. Tam przez pierwsze trzy miesiące wpłynęło 735 podań o przyznanie świadczenia, a w pierwszych dwóch tygodniach lipca -12. Na czwartym miejscu pod względem liczby złożonych wniosków uplasowała się Stara Kiszewa. Tam wpłynęło ich 663, a w lipcu - 8. W Karsinie złożono 608 wniosków, natomiast cztery do połowy lipca. W Liniewie przyjęto 412 wniosków do końca czerwca, do połowy lipca natomiast pięć. Najmniej wniosków wpłynęło w Dziemianach i w Lipuszu. W pierwszej z gmin do końca czerwca złożono 381 formularzy, a w lipcu dwa, w drugiej - 333, natomiast w lipcu - 7.

Wypłaty

W Kościerzynie świadczenia wypłacono 1927 rodzinom. W kwietniu łącznie otrzymało je 521 wnioskodawców, w maju- 1543, w czerwcu - 1816. W gminie wiejskiej świadczenia wypłacono 1354 wnioskodawcom. Do końca czerwca w Starej Kiszewie pieniądze otrzymało 620 rodzin, w Karsinie 561, w Liniewie - 397. W Nowej Karczmie do 18 lipca rozpatrzono i wypłacono świadczenia dla 702 rodzin. Jak informują pracownicy tamtejszego ośrodka pomocy społecznej, pozostałe 33 wnioski zostały przesłane do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku celem sprawdzenia czy nie zachodzi koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego. Taka sytuacja ma miejsce, gdy jeden z rodziców pracuje zagranicą. Jeśli pobiera świadczenie w kraju, w którym jest zatrudniony, rodzinie nie przysługują środki z programu 500+. W żadnej z gmin nie było problemów z terminową wypłatą pieniędzy.

20 milionów złotych

W samej Kościerzynie do końca czerwca wydano na program 4.299.017 zł. Do połowy lipca natomiast już 1.592.193,80zł. W gminie wiejskiej dotąd na wypłaty przeznaczono 4.848.499 zł. W Starej Kiszewie program pochłonął już 1.906.515,00 zł, podobne kwoty wydatkowano w Nowej Karczmie - 1.951.432 zł i w Karsinie - tam do 20 lipca wypłacono 1.984.616 zł. W Lipuszu wydano - 800.039,60 zł, w Liniewie - 1.467.505 zł. W Dziemianach do końca czerwca wydatkowano 999.470, natomiast 25 lipca wypłacone zostaną kolejne środki za lipiec w kwocie 346.313 zł.

Rekordy

W mieście i w gminie wiejskiej Kościerzyna, w Lipuszu, Liniewie i w Nowej Karczmie najliczniejsze rodziny z uprawnieniami do świadczenia wychowawczego mają po siedmioro dzieci, miesięcznie otrzymują po 3.5 tys. zł. Najliczniejsza rodzina w gminie Karsin posiada ośmioro dzieci - miesięcznie otrzymuje 4 tys. zł.

Odmowy

W Kościerzynie do tej pory  wydano 21 decyzji odmawiających przyznania prawa do świadczenia wychowawczego oraz 22 decyzje, w których odmówiono świadczenia na pierwsze dziecko i przyznano je na drugie i kolejne - z powodu przekroczenia ustawowego kryterium dochodowego. W Starej Kiszewie ze względu na przekroczenie kryterium wydano 25 odmów, w Dziemianach - dziewięć, w Nowej Karczmie - pięć, w Karsinie - cztery, w Lipuszu - dwie, w Liniewie - trzy. Co ciekawe, w gminie wiejskiej Kościerzyna nie wydano ani jednej odmowy.

Donosy

W powiecie kościerskim trzykrotnie doszło do sytuacji, gdy do ośrodków wypłacających świadczenia zgłoszono przypadki marnotrawienia rządowego wsparcia. Jeden tego typu przypadek miał miejsce w gminie Stara Kiszewa, dwa w Nowej Karczmie. "Donosy" sprawdzono, ale się nie potwierdziły. W gminie Liniewo pracownicy socjalni monitorują na bieżąco wydawanie środków w rodzinach zagrożonych. Jak informuje, GOPS, w razie wątpliwości środowisko jest sprawdzane. W gminie wiejskiej Kościerzyna również nie było sytuacji związanej z wydatkowaniem świadczenia wychowawczego niezgodnie z celem lub marnotrawienia. Podobnie w pozostałych gminach. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościerzynie pracownicy dotąd nie prowadzili kontroli u rodzin, które uzyskały uprawnienia do świadczeń wychowawczych.

- Nie wypłacamy 500+ w formie rzeczowej. Do tutejeszego ośrodka nie dotarły jakiekolwiek sygnały dotyczące ewentualnego marnotrawienia świadczeń. Dodam iż, zgodnie z ustawą o pomocy państwa wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016r. o tzw. " kontrolę z urzędu" organ właściwy może zwrócić się do Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, tylko wtedy, gdy poweźmie wątpliwości co do wydatkowania świadczenia wychowawczego niezgodnie z przeznaczeniem lub jego marnotrawienia - podkreśla Wioleta Dułak-Wasilczuk zastępca Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w MOPS.

MD-Z

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Koscierski.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.