Kościerzyna. Absolutorium dla burmistrza pod znakiem zapytania. Komisja rewizyjna jest przeciw

wtorek, 7 czerwca 2016 r., 11:11
fot. archiwum/AL

Nierzetelność, niegospodarność, brak celowości i zasadności inwestycji, arogancję i ignorancję - zarzucają burmistrzowi Michałowi Majewskiemu członkowie komisji rewizyjnej, którzy w większości zagłosowali za nieudzieleniem mu absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. - Komisja rewizyjna ma do tego prawo. Cieszę się, że Regionalna Izba Obrachunkowa ma inne zdanie na ten temat - komentuje burmistrz Michał Majewski.

Aż dwukrotnie komisja rewizyjna pochylała się nad sformułowaniem wniosku o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium burmistrzowi Michałowi Majewskiemu. Podczas ubiegłotygodniowej sesji nastąpił pat. Dwie osoby zagłosowały za udzieleniem absolutorium, dwie były przeciw i dwie wstrzymały się od głosu.

W poniedziałek ponowiono więc głosowanie. Tym razem w posiedzeniu komisji uczestniczyli wszyscy jej członkowie. Ostatecznie po analizie sprawozdań z realizacji budżetu 2015, czterech rajców zagłosowało za nieudzieleniem włodarzowi miasta absolutorium, trzech było "za" wotum zaufania dla burmistrza , a jeden wstrzymał się od głosu.

Wniosek o nieudzielenie absolutorium Michałowi Majewskiemu poparli Karina Młodzianowska, Katarzyna Knopik, Aleksander Mach i Kazimierz Borzyszkowski. Jak wyjaśniają, o podjęciu takiej decyzji zaważyły niegospodarność, niezasadność i brak celowości realizowanych zadań przez burmistrza.

- Przeanalizowaliśmy opinię w sprawie wykonania przez Michała Majewskiego budżetu miasta w 2015 roku i podjęliśmy decyzję o jej negatywnym zaopiniowaniu. Konsekwencją takiej negatywnej opinii było sformułowanie wniosku o nieudzieleniu absolutorium burmistrzowi. Stawia to w bardzo złym świetle Michała Majewskiego. Oznacza bowiem, że w mieście nie dzieje się dobrze - radni pokazują burmistrzowi czerwone światło mówiąc STOP, zmień swoje postępowanie! Na taką ocenę złożyło się wiele kwestii: a to rezygnacja z KAWKI i utrata projektu i dofinansowania wartego 14 mln zł, a to likwidacja Kościerskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, a to niekorzystna umowa na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, a to zmarnowanie pieniędzy na niefunkcjonalne wiaty autobusowe przy pomniku Józefa Wybickiego, a to nieprzemyślane zakupy nieruchomości, a to wydanie rezerwy inwestycyjnej na nie wiadomo co… Długo można by wymieniać - zaznacza radna Katarzyna Knopik.

Wiele rażących przykładów niegospodarności i niezasadności inwestycji wymienia też wiceprzewodnicząca komisji rewizyjnej, Karina Młodzianowska.

- Najbardziej rażącą dla mnie kwestią jest jawne niespełnianie obietnic wyborczych. Dwa ugrupowania, które obecnie rządzą w mieście, w kampanii wyborczej obiecywały niższe opłaty za wodę, ścieki i śmieci. Obecnie sytuacja jest zupełnie odwrotna. Mieszkańcy muszą płacić wyższe rachunki. Innym argumentem jest niegospodarność zarządzanych przez miasto spółki. KTBS zakupiło budynek, co łącznie z jego remontem kosztowało spółkę ponad 700.000 zł. Wydatek był niepotrzebny, bo spółka posiadała swoje obiekty. Te pieniądze mogły zostać w KTBS. Ponadto w mojej ocenie burmistrz nie kontroluje działalności Kościerskiego Domu Kultury, który funkcjonuje nie tak jak powinien. Innym przykładem jest niewłaściwy wybór lokalizacji pod budynek socjalny. Moim zdaniem burmistrz wykazuje się też arogancją i ignorancją zarówno w stosunku do mieszkańców, jak i radnych, dlatego też zagłosowałam za nieudzieleniem absolutorium burmistrzowi - podkreśla.

Szef komisji Krzysztof Barton wstrzymał się od głosu.

- Podczas głosowania brałem pod uwagę dwa czynniki. Po pierwsze aspekt finansowy, który został spełniony. Drugi czynnik to kwestia gospodarności, celowości i zasadności wykonywania inwestycji. W tym zakresie mam wątpliwości, chociażby w przypadku niefunkcjonalnych wiat autobusowych przy pomniku Józefa Wybickiego, czy likwidacji Kościerskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, rezygnacji z projektu KAWKA oraz wzrostu zatrudnienia w urzędzie pomimo zmniejszonej ilości zadań do wykonania. Członkowie komisji zauważyli również, że podpisana przez burmistrza umowa z operatorem na konserwację wydaje się im niekorzystna. Ponadto 2015 roku rada podjęła 160 uchwał, z czego burmistrz nie zrealizował 43, w tym 11 uchwał będzie realizowane od września br. - tłumaczy radny.

Za udzieleniem absolutorium zagłosowali za to Mateusz Dublinowski, Agnieszka Domalewska oraz Roman Gołuński.

- Głosowałem za udzieleniem absolutorium, gdyż budżet, który był założony, został zrealizowany. Podczas uchwalania planu finansowego głosowałem "za". W trakcie roku, choć w niektórych kwestiach, miałem inne zdanie, też głównie głosowałem za wprowadzeniem zmian. Nie zauważyłem także niegospodarności czy niezasadności w wykonywaniu inwestycji, dlatego nie widzę podstaw, by głosować za nieudzieleniem absolutorium burmistrzowi - argumentuje swoją decyzję radny Mateusz Dublinowski.

O komentarz w sprawie wniosku komisji rewizyjnej zapytaliśmy też burmistrza Michała Majewskiego.

- Komisja rewizyjna ma prawo do takiej oceny. Cieszę się, że Regionalna Izba Rachunkowa ma na ten temat inne zdanie. Pochwaliła nas za obniżenie zadłużenia samorządu, za ustabilizowanie sytuacji w mieście i wykonanie planu inwestycyjnego. Bardzo pozytywnie to oceniła. Komisja rewizyjna popatrzyła na to w inny sposób. Nie wiem co kierowało radnymi, ale mają prawo do takiej decyzji - komentuje gospodarz miasta.

O tym, czy ostatecznie burmistrz Michał Majewski otrzyma absolutorium, radni zdecydują podczas sesji, która zaplanowana jest na 22 czerwca. Nieudzielenie swoistego wotum zaufania mogłoby rozpocząć procedurę przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Michała Majewskiego ze stanowiska.

AL

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Koscierski.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.