Jest wyrok ws. policjantów od "afery alkoholowej"

wtorek, 24 maja 2016 r., 15:27
fot. archiwum

We wtorek przed kościerskim sądem zapadł wyrok wobec trzech byłych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie, którzy zostali obwinieni o spożywanie alkoholu na terenie jednostki. Sąd uniewinnił ich od zarzucanego im czynu, wskazując, że zarówno podczas postępowania przygotowawczego, jak i procesu nie przedstawiono jednoznacznych dowodów wskazujących na to, że Dominik Ł., Tadeusz P. i Dawid P. popełnili wykroczenie.

Przypomnijmy, że proces, który toczył się wobec trzech byłych policjantów - Dominika Ł., Tadeusza P. i Dawida P., jest pokłosiem wydarzeń z 15 maja 2015 roku. Wówczas w godzinach wieczornych Komendant Powiatowy Policji w Kościerzynie insp. Andrzej Czaja został powiadomiony przez oficera dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku o tym, że na terenie komendy jego podwładni spożywają alkohol.

W efekcie w pokoju zajmowanym przez policjantów wydziału ruchu drogowego zastano trzech policjantów, a ze względu na to, że w pomieszczeniu wyczuwalna była woń alkoholu, wydano polecenie, by funkcjonariusze poddali się badaniu na zawartość alkoholu. Ci, zaznaczając, że są już po służbie, odmówili. W jednym z biurek znaleziono jednak trzy butelki - dwie puste i jedną pełną.

Postępowanie w sprawie o wykroczenie, które prowadziła Komenda Miejska Policji w Gdyni zakończyło się skierowaniem wobec wszystkich trzech policjantów wniosków o ukaranie, w których obwinia się mundurowych o spożywanie alkoholu na terenie komendy.

W efekcie w marcu przed kościerskim sądem ruszył proces w tej sprawie. Podczas kwietniowej rozprawy sąd przesłuchał kilkunastu świadków, głównie kościerskich policjantów. Sami obwinieni skorzystali z odmowy składania zeznań. Sąd odczytał jednak ich wcześniejsze wyjaśnienia, w których szczegółowo opowiedzieli przebieg wydarzeń z 15 maja 2015 roku.

Na początku maja nastąpiło zamknięcie przewodu sądowego, a głos oddano stronom postępowania. Oskarżyciel publiczny zawnioskował o ukaranie obwinionych karą grzywny w wysokości 1.500 zł. Policjanci zaś domagali się uniewinnienia. We wtorek prowadząca sprawę sędzia Krystyna Szulc ogłosiła wyrok, uniewinniając tym samym obwinionych od zarzucanego im czynu. Jak argumentował sąd, podczas postępowania przygotowawczego, jak i procesu nie przedstawiono dowodów, które jednoznacznie wskazywałby na to, że Dominik Ł., Dawid P. i Tadeusz P. spożywali alkohol na terenie komendy.

- Symptomy spożywania alkoholu wskazywane przez Komendanta Powiatowego Policji w Kościerzynie, jak i zastępcy w postaci zachwiania równowagi oraz wyczuwalnej woni alkoholu z ust obwinionych nie zostały zweryfikowane przez jednoznaczne dowody w postaci badania na zawartość alkoholu w wydychanych powietrzu lub też w postaci badania krwi - uzasadniała wyrok, sędzia Krystyna Szulc.

- Policjanci realizując czynności zawodowe podlegają szczególnej ocenie społecznej. Wysoka ocena zachowania i zaufania społecznego oraz misja przypisywana do zawodu policjanta powodują, że oczekiwania w zakresie standardów kontaktu z obywatelem oraz wymaganie profesjonalnego działania nakładają na funkcjonariuszy szczególną odpowiedzialność.(...) Podejmując interwencję w tej sprawie dla potrzeb wyjaśnienia wszelkich wątpliwości było w ocenie sądu poddanie obwinionych badaniu krwi, tym bardziej, że jeden z obwinionych prosił o wezwanie karetki pogotowia, czego nie zrobiono poddając tym samym pod wątpliwość czy zarzut stawiany obwinionemu miał miejsce - kontynuowała.

Jak dodawał sąd, żaden ze świadków nie złożył zeznań, które pozwoliłyby na udowodnienie policjantom popełnienia przez nich wykroczenia.

- Należy podnieść, że jednym z celów postępowania karnego, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i jurysdykcyjnego jest ustalenie prawdy materialnej oraz wydanie słusznego i sprawiedliwego wyroku.(..) Niewątpliwie świadkowie są głównym źródłem dowodowym. W realiach tej sprawy głównym problemem pozostaje ustalenie czy świadkowie podają prawdę, czy też kłamią. Z ustaleń prowadzonego postępowania wyjaśniającego i zebranego w sprawie materiału dowodowego nie wynika, aby obwinieni na terenie jednostki będąc w pomieszczeniach służbowych wbrew zakazowi spożywali alkohol. Żaden świadek nie złożył zeznania, które pozwalałoby bezpośrednio udowodnić fakt popełnienia wykroczenia - podsumowała sędzia Krystyna Szulc.

Wyrok jest nieprawomocny.

AL

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Koscierski.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.