Gm. Kościerzyna. Wójt Grzegorz Piechowski z absolutorium

wtorek, 24 maja 2016 r., 08:58
fot. nadesłane/UG Kościerzyna

10 głosami "za", przy trzech przeciwnych i jednym wstrzymującym radni udzielili wójtowi gminy Kościerzyna Grzegorzowi Piechowskiemu absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. Planowane dochody na 2015 rok został wykonane w ponad 102 proc., zaś wydatki zrealizowano na poziomie niemal 92 proc.

W czwartek kościerscy radni pochylili się nad jedną z ważniejszych uchwał w ciągu roku, a mianowicie przyjęciem sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządu za ubiegły rok oraz udzieleniem absolutorium włodarzowi gminy. Większością głosów radni udzielili wójtowi Grzegorzowi Piechowskiemu swoiste wotum zaufania.

Rok 2015 dla tutejszego samorządu można uznać za udany. Dzięki pozyskanym środkom z różnych źródeł udało się zwiększyć dochody gminy o ponad 10 proc. Ostatecznie więc dochody wyniosły 56.489.626,37 zł, co stanowi 102,19 proc. planu. Planowane budżetowe wydatki na kwotę 48.476.513,00 zł wraz z prognozowaną nadwyżką w kwocie 1.700.000 zł przeznaczoną na spłatę pożyczek wzrosły o 8.489.875zł, co stanowi wzrost o 16,92 proc. Na koniec roku budżet po stronie wydatków zamknął się w kwocie 53.770.490,37 zł, co daje 91,65 proc. planu budżetowego.

Jak informuje kościerski samorząd, w minionym roku zostały utrzymane główne kierunki rozwoju gminy Kościerzyna, czyli modernizacja i budowa dróg, rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych oraz modernizacja stacji uzdatniania wody, inwestycje związane z rozwojem infrastruktury turystycznej oraz inwestycje oświatowe. W sumie jedynie na budowę i modernizację dróg i chodników wydatkowano tu blisko 6,5 mln zł.

Po przedstawieniu sprawozdania i dyskusji, radni 10 głosami "za", przy trzech głosach sprzeciwu i jednym wstrzymującym udzielili wójtowi gminy Kościerzyna absolutorium.

- Pragnę podziękować wszystkim mieszkańcom naszej gminy, szczególnie tym wszystkim, którzy w aktywny sposób przekazywali nam swoje cenne uwagi i pomysły, Przewodniczącemu Rady Gminy Kościerzyna Andrzejowi Bober oraz wszystkim radnym, sołtysom, członkom rad sołeckich i moim najbliższym współpracownikom wicewójtowi Grzegorzowi Świtale, sekretarz Katarzynie Knopik, skarbnikowi Edmundowi Ostrowskiemu, dyrektorom jednostek organizacyjnych wraz z ich pracownikami, a także wszystkim moim współpracownikom z Urzędu Gminy za wspólną pracę na rzecz rozwoju gminy Kościerzyna i dobra jej mieszkańców - dziękował wójt Grzegorz Piechowski.

AL

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Koscierski.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.