Gm. Kościerzyna. Ponad 70 tys. zł dla NGO

piątek, 6 maja 2016 r., 11:22
fot. archiwum

Gmina Kościerzyna rozstrzygnęła już tegoroczny konkurs dla organizacji pozarządowych. W sumie na realizację zadań publicznych przez stowarzyszenia przeznaczyła ponad 70.000 zł. Najwięcej, bo ponad 20.000 zł trafiło do sektora kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury.

Środki gminne rozdysponowano w siedmiu sektorach. Na pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej kościerski samorząd przeznaczył 6.000 zł. Fundusze te trafią do Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Gminie Kościerzyna, które wydatkuje je na nieodpłatne przekazywanie żywności najuboższym. Z kolei na pielęgnowanie tradycji oraz rozwoju świadomości regionalnej, obywatelskiej i kulturowej z gminnej kasy trafi kwota 15.322 zł. Środki te otrzymało w sumie sześć organizacji, które zorganizują za nie imprezy, podczas których krzewić będą kulturę kaszubską i wracać do historycznych ważnych dla lokalnej społeczności wydarzeń.

Kwotą 3.000 zł dofinansowana została z kolei ochrona i promocja zdrowia. Choć o środki w tym sektorze ubiegały się trzy stowarzyszenia, fundusze trafiły tylko do jednego z nich - Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Gminie Kościerzyna na profilaktyczne masaże lecznicze. Na zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania gmina Kościerzyna wyda 5.000 zł, a przy udziale tych pieniędzy Wdzydzka Inicjatywa Rozwoju Turystyki zorganizuje wydarzenie "Juszki odkrywają Kaszubskie Morze", zaś Lokalna Organizacja "Serce Kaszub" wydatkuje je na "Szlak historyczny Józefa Wybickiego".

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych wsparta została kwotą 6.000 zł. Fundusze te trafiły do Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży Sprawni Inaczej na organizację dwóch wydarzeń. Uczniowski Klub Sportowy "Wodniacy Garczyn" i Koło Gospodyń Wiejskich w Kłobuczynie otrzymali z kolei 3.500 zł na półkolonie żeglarskie dla dzieci oraz "Wakacje w Kłobuczynie".

Największą pulę środków samorząd przeznaczył na kulturę, sztukę i ochronę dóbr kultury. Ten sektor cieszył się też największym zainteresowaniem wśród stowarzyszeń. O fundusze ubiegało się aż 13 organizacji, a łączna suma wnioskowanych przez nich dotacji wyniosła niemal 60.000 zł. Ostatecznie jednak ten obszar działania został wsparty kwotą 22.280 zł, która trafiła do dziesięciu stowarzyszeń. Pozyskane dotacje wykorzystają na organizację festiwali, warsztatów, czy imprez plenerowych.

Organizacje mogły ubiegać się także o fundusze na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Na ten cel z gminnej kasy wydatkowane zostanie 11.145 zł. Pieniądze trafią do Koła Gospody Wiejskich w Kościerskiej Hucie, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Kościerzyna, Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Klinczu, Koła Gospodyń Wiejskich w Loryńcu, Uczniowskiego Klubu Sportowego Wodniacy Garczyn oraz Wdzydzkiej Inicjatywy Rozwoju.

Szczegółowy wykaz organizacji i przeznaczonych dla nich dotacji w ramach otwartego konkursu dla NGO można znaleźć tutaj.

AL

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Koscierski.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.