Gmina Liniewo. Podsumowanie kadencji 2010-2014

poniedziałek, 3 listopada 2014 r., 16:24
fot. archiwum

W naszym rankingu na czwartym miejscu uplasowała się gmina Liniewo. Obowiązki wójta pełnił w niej przez ostatnie cztery lata Mirosław Warczak. Dochody i wydatki gminy systematycznie się podnosiły na przestrzeni lat, a średni wskaźnik zewnętrznego finansowania inwestycji uplasował się na wysokim poziomie 49,76%.

Na przestrzeni kadencji 2010-2014 dochody gminy wzrosły o 24,88%, to najlepszy wynik w całym powiecie, następna w klasyfikacji Nowa Karczma uzyskała wzrost niższy o 10%. Wydatki wzrosły w mniejszym stopniu, o 3,12%. Wartości te w przeliczeniu na jednego mieszkańca prezentują się znacznie lepiej, wydatki wyniosły średnio 4.264,25 zł a dochody 4.264,74 zł.

Liniewski samorząd przez cztery lata średnio wydatkował na inwestycje, w przeliczeniu na mieszkańca 3.271,76 zł. Tym samym zajął piąte miejsce w powiecie. Gmina Karsin przez pierwsze trzy lata utrzymywała wskaźnik pozyskiwanych środków zewnętrznych na wysokim poziomie. W roku 2014 wskaźnik ten spadł.

Inwestycje gminy Karsin w przeważającej mierze miały charakter infrastrukturalny, rozbudowywano drogi i kanalizację.

Łączna kwota zadłużenia w przeciągu czterech lat spadła o 3,25% i wyniesie 2.882.722,00 zł na koniec 2014 roku. W przeliczeniu na jednego mieszkańca jest to 619,67 zł czyli trzeci wynik w powiecie.

O ocenę minionej kadencji zapytaliśmy wójta gminy Liniewo, Mirosława Warczaka:

Jakie elementy kadencji 2010-2014 uważa Pan za najważniejsze?
Za ważne uważam przedsięwzięcia tak zwane"twarde", czyli inwestycje infrastrukturalne, budowę kanalizacji w miejscowościach: Głodowo, Wysin, Stary Wiec i Płachty; rozwój infrastruktury drogowej, budowę i modernizację placów zabaw między innymi w miejscowościach takich jak: Liniewo, Sobącz, Orle, Głodowo, Garczyn, Wysin oraz budowę boisk. Po stronie "miękkich" przedsięwzięć za niezwykle udany uważam "Open Liniewo Festival", który udało się nam zorganizować, wystąpił na nim zespół Brathanki, przygotowano wiele atrakcji wodnych dla mieszkańców.

Jakie elementy przyszłej kadencji uważa Pan za najważniejsze?
Chciałbym kontynuować podjęte wcześniej działania, kontynuować rozbudowę kanalizacji i dróg. W moim programie wyborczym ważne jest hasło "Wójt jest wart tyle, ile zrobił", i jego zamierzam się trzymać.

Czego nie udało się zrealizować w minionej kadencji?
Udało się nam zrealizować wszystkie zaplanowane przez nas przedsięwzięcia. W niektórych przypadkach zrealizowaliśmy jeszcze więcej, mam tu na myśli dwie linie wodociągowe.

201020112012201320142011-2014
Liczba mieszkańców4615461546344652
Dochody15.884.557,0015.968.371,0017.320.344,0017.904.891,0019.837.312,0071.030.918,00
Wydatki19.237.510,0017.188.846,0015.761.698,0019.710.139,0019.838.380,6572.499.063,65
Wydatki na inwestycje5.950.612,003.035.765,002.689.632,004.327.299,005.167.522,0015.220.218,00
Pozyskane środki zewnętrzne na inwestycje1.458.001,601.656.911,002.252.529,00383.941,603.279.931,097.573.312,69
Wskaźnik inwestycji30,93%17,66%17,06%21,95%26,05%20,99%
Wskaźnik finansowania zewnętrznego inwestycji24,50%54,58%83,75%8,87%63,47%49,76%
Zadłużenie2.825.294,003.183.365,004.069.703,004.773.023,002.882.722,00
Współczynnik zadłużenia17,79%19,94%23,50%26,7%14,53%
Deficyt/nadwyżka-3.352.953,00-1.220.475,001.558.646,00-1.805.248,00-1.068,65


Dynamika dochodów 2010-201424,88%
Dynamika wydatków 2010-20143,12%
Dynamika długu 2010-2014-3,25%


201020112012201320142011-2014
Dochody na 1 mieszkańca3.441,943.460,103.737,673.848,864.264,2515.268,90
Wydatki na 1 mieszkańca4.168,473.724,563.401,324.236,924.264,4815.584,49
Dług na 1 mieszkańca612,20689,79878,231.026,02619,67
Inwestycje na 1 mieszkańca1.289,41657,80580,41930,201.110,823.271,76
Pozyskane środki zewnętrzne na inwestycje na 1 mieszkańca 2011-2014315,93359,03486,0982,53705,061.627,97


Inwestycje w latach 2011-2014:

- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Orlu wraz z budową kanalizacji
sanitarnej w Głodowie
- Budowa sieci wodociągowej we wsi Małe Liniewo i Garczyn
- Wykonanie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Liniewo
- Przebudowa dróg śródpolnych na terenie gminy Liniewo
- Przebudowa dróg i chodników na terenie Gminy Liniewo wraz z modernizacją odwodnienia centrum wsi" nieruchomości pod budowę drogi w Liniewie
- przebudowy drogi wewnętrznej we wsi Głodowo,
- Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii- solarów wraz z oprawą sprawności układu C.O. i C.W. przy Zespole Oświatowym w Liniewie
- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Orlu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Głodowie .
- Budowa boisk w Głodowie, Lubieszynie i Wysinie,
- Termomodernizacja Zespołu Oświatowego w Garczynie,
- Wymieniono okna, wykonano posadzki z wykładziny PCV, wymieniono część CO w Szkole Podstawowej w Głodowie,
- Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Oświatowym w Liniewie,
- Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Liniewie,
- Budowa Świetlicy Wiejskiej w Iłownicy,
- Budowa i modernizacja placów zabaw w miejscowościach: Sobącz, Liniewo, Orle, Głodowo, Garczyn, Deka, Iłownica, Płachty, Lubieszyn, Wysin, Stary Wiec,
- Budowa Skate Parku przy Zespole Oświatowym w Liniewie,
- Budowa miejsca rekreacyjnego z pomostem w Liniewie - Pażonka,
- rozbudowa przedszkola w Liniewie
- Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Wiecu,
- Zagospodarowanie centrum wsi Orle.
- Budowa wodociągu w Rymanowcu,
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Orlu
- Budowa kanalizacji w miejscowościach: Głodowo, Wysin, Stary Wiec, Płachty
- Budowa sieci wodociągowej Małe Liniewo i Garczyn,
- Budowa 120 przydomowych oczyszczalni ścieków,
- Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo,
- Modernizacja i remont dróg w Głodowie,
- budowa drogi gminnej na terenie wsi Orle,
- remont drogi w Chróstach Wysińskich I i II etap,
- Budowa ulicy Szkolnej w Liniewie,
- budowa drogi w Głodowie,
- budowa drogi śródpolnej w Lubieszynie,
- budowa ulicy Kasztanowej w Liniewie,
- budowa drogi w Liniewskich Górach,
- budowa drogi w Dece,
- budowa chodników w Orlu, Garczynie, Wysinie, Liniewie,
- budowa parkingów w Dece i Lubieszynie,
- Modernizacja ulicy Pstronga i Gruszki.
- wóz bojowy dla OSP Liniewo,
- Modernizacja i rozbudowa ŚDS w Lubieszynie,
- montaż lamp hybrydowych i solarnych, oraz panele fotowoltaiczne,

Opracowano na podstawie sprawozdań z realizacji budżetu poszczególnych gmin za lata 2010,2011,2012,2013 oraz budżetu na rok 2014. Liczba mieszkańców na podstawie danych GUS na 31.12.2013 r.

MSz

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Koscierski.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.