Gmina Nowa Karczma. Podsumowanie kadencji 2010-2014

środa, 29 października 2014 r., 19:27
fot. archiwum

W naszym rankingu na czwartym miejscu uplasowała się gmina Nowa Karczma. Obowiązki wójta pełnił w niej przez ostatnie cztery lata Andrzej Pollak. Na sukces tej gminy złożył się przede wszystkim, wysoki stopień zewnętrznego finansowania inwestycji, wzrost dochodów i wydatków, spadek zadłużenia

Przez cztery lata dochody i wydatki cały czas równomiernie wzrastały. Ostatecznie wskaźnik dochodów podskoczył o 15,48%, wydatków o 16,79%. Jest to drugi wynik w w rankingu, większy przyrost dochodów uzyskano tylko w Liniewie.

Gmina Nowa Karczma średnio wydatkowała na inwestycje, w przeliczeniu na mieszkańca 1.231,10zł. Z tym wynikiem zajęła trzecie miejsce w powiecie. Oprócz okazała się bardzo skuteczna w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na swoje inwestycje. W rekordowym roku 2012 wskaźnik wyniósł aż 86%. Średnio w trakcie całej kadencji finansowano z zewnątrz aż 57,49% wydatków. Nieznacznie lepsze w tej kategorii było tylko miasto Kościerzyna z wynikiem 58,09%. Spektrum inwestycji było szerokie, jednak głównie inwestowano w kanalizację, sport i oświatę.

Łączna kwota zadłużenia w przeciągu czterech lat spadła o ponad i wyniesie 2.606.480,00 zł na koniec 2014 roku, jest to bardzo dobry wynik w odniesieniu do ponad czterech milionów długu, z którym rozpoczęto kadencję. W przeliczeniu na jednego mieszkańca jest to 385,23 zł, czyli drugi najlepszy wynik w powiecie, zaraz za gminą Kościerzyna.

O ocenę minionej kadencji poprosiliśmy wójta gminy Nowa Karczma, Andrzeja Pollaka:

Jakie elementy kadencji 2010-2014 uważa Pan za najważniejsze?
Nadrobiliśmy infrastrukturę społeczną, mamy pięć nowych świetlic wiejskich i jedenaście nowych placów zabaw. Drugim elementem było uzupełnienie infrastruktury sportowej. W Nowej Karczmie w poprzedniej kadencji oddano halę sportową. Z kolei na początku tej kadencji podjęliśmy decyzję o budowie sali sportowej w Lubaniu i została ona oddana. Natomiast w Grabowie był gruntowny remont istniejącej hali, a obok niej powstał Orlik. Naszym trzecim priorytetem były wodociągi, mamy ponad 150km samych sieci, nie licząc przyłączy.

Jakie elementy przyszłej kadencji uważa Pan za najważniejsze?
Zdecydowanym priorytetem będą drogi osiedlowe, w poprzedniej kadencji zajmowaliśmy się drogami śródpolnymi. Natomiast teraz chcielibyśmy się zająć osiedlami w Nowym Barkoczynie i Lubaniu.

Jaka była największa porażka kadencji 2010-2014?
Nie udało nam się zrealizować dwóch rzeczy, pierwszą z nich jest schetynówka na główną drogę w Lubaniu. Oprócz tego, pomimo wielkich starań, przez trzy lata do Lubania nie trafił Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, a to dla rolników jest niezwykle ważne.

201020112012201320142011-2014
Liczba mieszkańców6648669567206766
Dochody22.828.256,0022.155.962,0024.742.454,0025.914.045,0026.362.187,0099.174.648,00
Wydatki24.066.580,0022.403.892,0023.915.456,0024.436.774,0028.107.815,0098.863.937,00
Wydatki na inwestycje4.540.087,003.448.633,003.521.190,003.286.068,004.232.000,0014.487.891,00
Pozyskane środki zewnętrzne na inwestycje2.138.413,001.521.503,003.031.895,001.991.249,001.785.000,008.329.647,00
Wskaźnik inwestycji18,86%15,39%14,72%13,45%15,06%14,65%
Wskaźnik finansowania zewnętrznego inwestycji47,10%44,12%86,10%60,60%42,18%57,49%
Zadłużenie4.163.468,005.163.180,003.598.707,002.440.256,002.606.480,00
Współczynnik zadłużenia18,24%23,30%14,54%9,4%9,89%
Deficyt/nadwyżka-1.238.324,00-247.930,00826.998,001.477.271,00-1.745.628,00


Dynamika dochodów 2010-201415,48%
Dynamika wydatków 2010-201416,79%
Dynamika długu 2010-2014-37,40%


201020112012201320142011-2014
Dochody na 1 mieszkańca3.433,853.309,333.681,913.830,043.896,2714.657,80
Wydatki na 1 mieszkańca3.620,123.346,363.558,853.611,704.154,2714.611,87
Dług na 1 mieszkańca626,27771,20535,52360,66385,23
Inwestycje na 1 mieszkańca682,93515,11523,99485,67625,482.141,28
Pozyskane środki zewnętrzne na inwestycje na 1 mieszkańca 2011-2014321,66227,26451,17294,30263,821.231,10


Inwestycje w poszczególnych latach

2011:

- Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz ujęcia wody w Nowej Karczmie. Realizacja 2011-2014.
- Rewitalizacja centrum miejscowości Liniewko Kościerskie. Realizacja 2011- 2014.
- Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody w Grabowie Kościerskim.
- Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej OSP w Grabówku.
- Nowe chodniki w miejscowościach: Lubań, Grabowo Kościerskie oraz Skrzydłowo.
- Wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku 160 mb drogi śródpolnej w miejscowości Grabowo Kościerskie.

2012:

- Zagospodarowanie terenów gminnych przy Jeziorze Barkocińskim poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej i utworzenie skweru wraz z małą architekturą w Nowym Barkoczynie. Realizacja 2012-2014
- Rewitalizacja centrum miejscowości Szatarpy. Realizacja 2012-2014
- Budowa turystycznej trasy pieszo-rowerowej między miejscowościami Nowa Karczma i Zielona Wieś. Realizacja 2012-2014
- Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Lubań - osiedle domów jednorodzinnych. Realizacja 2012-2016
- Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Nowa Karczma. Realizacja 2012-2016
- Rewitalizacja parku gminnego w Nowej Karczmie wraz z przebudową dróg. Realizacja 2012-2016
- Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej i OSP w Grabówku wraz z zagospodarowaniem terenu.
- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, dotyczące budowy sieci wodociągowej Grabowska Huta - Szpon - Grabowo - Jasiowa Huta - Grabówko wraz z stacją uzdatniana wody w Grabowie Kościerskim.
- Przebudowa, remont i wyposażenie budynku byłej sali sportowej w Nowej Karczmie i zmiana jego funkcji na potrzeby świetlicy wiejskiej, Gminnego Ośrodka Kultury i biblioteki gminnej.
- prace budowlane Środowiskowej Sali Sportowej w Lubaniu wraz rozbudową kotłowni
- Zagospodarowanie terenu turystyczno - rekreacyjnego nad rzeką Leniwka w Lubaniu poprzez utworzenie placu zabaw".
- budowy kompleksu boisk sportowych w Grabowie Kościerskim.

2013

- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zielona Wieś"
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Guzy".
- Budowa sieci wodociągowej Zimne Zdroje".
- Budowa środowiskowej sali sportowej przy ZS Lubań wraz z rozbudową kotłowni
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo (w stronę Grabowskiej Huty). Realizacja 2013-2015
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szatarpy (wybudowanie ). Realizacja 2013-2015
- Budowa sieci wodociągowej Będomin- Rekownica. Realizacja 2013-2015

2014

- Przebudowa, remont i wyposażenie budynku byłej sali sportowej w Nowej Karczmie i zmiana jego funkcji na potrzeby świetlicy wiejskiej, Gminnego Ośrodka Kultury i biblioteki gminnej"
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Barkoczynie wraz z zagospodarowaniem terenu i utworzeniem placu zabaw
- Zagospodarowanie terenów gminnych przy Jeziorze Barkocińskim poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej i utworzenie skweru wraz z małą architekturą w Nowym Barkoczynie
- Renaturyzacja zdegradowanej części Jeziora Lubańskiego z ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej oraz oznaczenie pomników przyrody na terenie gminy Nowa Karczma
- Wyznaczenie i oznakowanie ścieżki rowerowej przebiegającej przez Gminę Nowa Karczma od Jeziora Łąkie, do Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie
- Rewitalizacja centrum miejscowości Szatarpy
- Przebudowa terenu rekreacyjno-sportowego w Szponie
- Budowa miejsca rekreacji dla turystów przy zabytkowym kościele w Rekownicy
- Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich
- Modernizację drogi śródpolnej w miejscowości Szumleś Szlachecki.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo (w stronę Grabowskiej Huty)
- Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo (działki ogrodnicze)
- Rozbudowa sieci wod - kan w miejscowościach Nowy Barkoczyn i Lubań.
- Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz ujęcia wody w Nowej Karczmie.
- Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubań (osiedle domków jednorodzinnych), Nowa Karczma, Nowy Barkoczyn.
- Przebudowa mostu na drodze gminnej w Skrzydłowie".

MSz

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Koscierski.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.