Gmina Stara Kiszewa. Podsumowanie kadencji 2010-2014

środa, 29 października 2014 r., 18:31
fot. nadesłane/UGStaraKiszewa

Rozpoczynamy cykl podsumowań kadencji poszczególnych samorządów od Starej Kiszewy. Obowiązki wójta pełnił w niej przez ostatnie cztery lata Marian Pick. W minionej kadencji gmina dużo zainwestowała, nie zadłużając się przy tym zanadto.

W rankingu ogólnym gmina zajęła siódme miejsce w powiecie kościerskim. Złożyły się na to przede wszystkim duże wydatki inwestycyjne i towarzyszące im pozyskane środki zewnętrzne.

Pod względem dynamiki dochodów gmina Stara Kiszewa znajduje się na piątym miejscu w powiecie z wzrostem 10,74% tak samo jeśli chodzi o wydatki, z wzrostem o 8,73%. Dochody i wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynoszą odpowiednio 3.111,47 i 3.373,72 zł.

Inwestycje poczynione w gminie Stara Kiszewa miały głównie charakter infrastrukturalny, oświatowy i turystyczny. Znaczną część pieniędzy wydatkowano na drogi, kanalizację i szkoły. Wskaźnik pozyskanych środków zewnętrznych kształtował się na dobrym poziomie 44,61%.

Decyzje starokiszewskiego samorządu pozwoliły uzyskać trzeci największy wskaźnik inwestycyjny, w przeliczeniu na jednego mieszkańca w całym powiecie kościerskim, wyniósł on 3479,23zł.

Duże nakłady inwestycyjne początkowo nie szły w parze z pozyskiwanymi środkami zewnętrznymi. Budżet gminy często musiał ratować się pożyczkami, co doprowadziło do tego, że pod koniec 2012 roku zadłużenie gminy Stara Kiszewa przekroczyło 10 milionów.W roku 2013 zadłużenie spadło o prawie dwa miliony, by w budżecie planowanym na 2014 podskoczyć do ponad 9 milionów złotych.

O ocenę kadencji poprosiliśmy wójta gminy Stara Kiszewa, Mariana Picka:

Jakie elementy kadencji 2010-2014 uważa Pan za najważniejsze?

Trudno wskazać najważniejszą rzecz, wszystkie są ważne, ale jeśli miałbym wybierać to było by to oddanie zmodernizowanego targowiska, przystani kajakowej i gminnego kąpieliska przy Strudze. Oprócz tego nasza gmina zgromadziła duże rezerwy finansowe.

Jakie elementy przyszłej kadencji uważa Pan za najważniejsze?

Uważam, że sztandarową inwestycją na przyszłą kadencję będzie budowa hali sportowej. Uzyskaliśmy dofinansowanie na nią dwa lata temu, oprócz tego możemy liczyć na środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Jaka była największa porażka kadencji 2010-2014?

Ja nie potrafię dopatrzeć się żadnej porażki, nie była to jednak kadencja łatwa. Szczególnie dała nam się we znaki przy budowie przystani kajakowej. Trudności i nerwy pojawiły się na etapie projektowy, jednak godziwie walczyliśmy i udało nam się oddać przystań.

201020112012201320142011-2014
Liczba mieszkańców6590660766486647
Dochody19.877.20222.029.41022.613.64824.081.60122.011.33790.375.997
Wydatki20.624.85825.634.10226.557.18522.866.53922.425.15097.482.977
Wydatki na inwestycje7.026.1317.748.9877.191.0173.584.8064.601.65523.126.465
Pozyskane środki zewnętrzne na inwestycje420.4712.657.5203.629.4661.698.0192.269.52812.649.660
Wskaźnik inwestycji34,07%30,23%27,08%15,68%20,52%25,49%
Wskaźnik finansowania zewnętrznego inwestycji5,98%34,30%51,35%47,37%49,32%54,70%
Zadłużenie6.558.4698.523.28410.636.0358.684.9479.383.801
Współczynnik zadłużenia32,99%38,69%47,03%36,1%42,63%
Deficyt/nadwyżka-747.656-3.604.691-3.943.5371.215.062-413.813

Dynamika dochodów 2010-201410,74%
Dynamika wydatków 2010-20148,73%
Dynamika długu 2010-201443,08%

201020112012201320142011-2014
Dochody na 1 mieszkańca3.016,823.334,253.401,573.622,933.309,9813.668,73
Wydatki na 1 mieszkańca3.129,723.879,843.994,763.440,133.372,2014.686,94
Dług na 1 mieszkańca995,221.290,041.599,891.306,601.411,10
Inwestycje na 1 mieszkańca1066,181.172,851.081,68539,31691,983.485,82
Pozyskane środki zewnętrzne
na inwestycje na 1 mieszkańca
63,80402,23555,43255,46341,281.905,64


Inwestycje w poszczególnych latach:

2011

- Ochrona jeziora Wygonin poprzez budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Chwarzenko
- Budowa placu zabaw w Chwarznie
- Rewitalizacja parku jaśminowego Nowe Polaszki
- Budowa kanalizacji Nowe Polaszki i Góra
- Rozbudowa sieci wodociągowej Wilcze Błota-Grops
- Przebudowa drogi Wilcze Błota
- Budowa parkingu przy CIT Wilcze Błota
- Przebudowa drogi Nowy Bukowiec
- Budowa drogi Jana Pawła II
- Szkolne place zabaw Góra, Stare Polaszki, Stara Kiszewa, Nowe Polaszki
- projekt modernizacji Gminnego Ośrodka Zdrowia
- Wyposażenie gabinetu stomatologicznego w GOZ

2012

- Modernizacja hydroforni Kobyle
- Ochrona jeziora Wygonin
- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Konarzyny, Bartoszylas, Stara Kiszewa
- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Stare Polaszki, Nowe Polaszki, Wilcze Błota
- Rewitalizacja parku Chwarzenko
- Poprawa warunków w świetlicy Chwarzno
- Plac zabaw w Kobylu
- Nadbudowa i termomodernizacja Nowe Polaszki
- Ujęcie wody Nowe Polaszki (GROPS)
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ulica Łąkowa
- Budowa wodociągu ul Partyzantów
- Budowa oczyszczalni wraz z kanalizacją w Dolnych Malikach
- Oczyszczalnia ścieków Stara Kiszewa
- Modernizacja hydroforni Kobyle
- Budowa drogi ul. Mickiewicza
- Parking przy kościele Konarzyny
- Budowa gminnego kąpieliska w Strudze
- termomodernizacja obiektów edukacyjnych
- Remont zabytkowego budynku w Starych Polaszkach
- Rozbudowa remizy OSP KOnarzyny
- Dwa projekty kanalizacyjne, za łączną kwotę niemal 15 milionów złotych. Sieci wodno - kanalizacyjne wykonano w miejscowości Konarzyny oraz Starych Polaszkach, Nowych Polaszkach i Wilczych Błotach.
- Świetlica wiejska w Konarzynach.
- Nowy autokar dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów


2013

- Oczyszczalnia Ściekow Stara Kiszewa
- Rozbudowa sieci wodociągowej Strzelki-. Kiszewski
- Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Stara Kiszewa
- Modernizacja SUW w Kobylu
- Budowa wodociagu ul. Partyzantów
- budowa prowizorki Konazyny
- Budowa kanalizacj i Nowe Polaszki, Stare Polaszki, Wilcze Błota
- Ujęcie wody N.Polaszki
- Budowa targowiska, parkingu Stara Kiszewa
- Monitoring sterownicy Stara Kiszewa
- Modernizacja drog i -Pałubin
- Plac zabaw - Stary Bukowiec
- Nadbudowa i termomodernizacja świetlicy Nowe Polaszki - modernizacja drogi-Zamek Kiszewski
- przebudowa targowiska,parkingu-Stara Kiszewa
- Budowa drogi ul.Norwida
- Budowa kąpieliska w Strudze
- Budowa przvstani kajakowei Stara Kiszewa
- Budowa budynku gospodarczego Bartoszylas
- Zakupy inwestycyjne - OSP Stare Polaszki
- Plac zabaw Dolne Maliki
- Plac zabaw Bartoszylas
- Budowa hali Stara Kiszewa. Hala powstanie w sąsiedztwie Zespołu Kształcenia i Wychowania w Starej Kiszewie.Koszt budowy obiektu ma oscylować wstępnie w granicach niemal 7 milionów złotych.

2014

- Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni w miejscowości Stara Kiszewa
- Modernizacja ujęcia wody - Nowe Polaszki
- Urządzenie terenu rekreacyjno - sportowego przy świetlicy wiejskiej w Czernikach.
- Przebudowa targowiska, miejsc parkingowych oraz urzędzenie zaplecza sanitarno - higienicznego targowiska w Starej Kiszewie
- Budowa placu zabaw w miejscowości Konarzyny
- Budowa placu zabaw w miejscowości Olpuch
- Utworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców i turystów w Zamku Kiszewskim
- Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą nad rzeką Wierzyca
- Budowa drogi gminnej w Olpuchu
- Budowa kąpieliska gminnego wraz z infrastrukturą nad Jeziorem Wielkim w Strudze
- Budowa remizy OSP w Bartoszymlesie
- Budowa hali sportowej w Starej Kiszewie

MSz

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Koscierski.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.