Lokalizacja:

adres:
83-340 Sierakowice
ul. Migi 28
 
Wykonujemy:
- mapy do celów projektowych (tradycyjne oraz cyfrowe: dxf, dwg oraz dgn)
- pomiary powykonawcze budynków, budowli, przyłączy oraz sieci uzbrojenia terenu
- tyczenie obiektów budowlanych (budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu i przyłączy)
- zakładanie reperów roboczych
- pomiary realizacyjne, sytuacyjne i wysokościowe
- podziały nieruchomości (działek)
- odszukanie granic działek, wznawianie znaków granicznych
- rozgraniczenia
- inne nietypowe zlecenia